Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
tuananh

Cac bac cho em hoi ve hieu chinh Grid

Recommended Posts

tuananh    5

Các bác cho em hỏi hiệu chỉnh Grid ( độ lớn của ô vuông trong Grid)..? Cám ơn các bác nhiều..

Share this post


Link to post
Share on other sites
gp14    1,123
Các bác cho em hỏi hiệu chỉnh Grid ( độ lớn của ô vuông trong Grid)..? Cám ơn các bác nhiều..

ý của bạn có phải là muốn điều chỉnh kích thước hình vuông hiển thị tại các điểm grid? Nếu vậy bạn vào tools/options trong thẻ Selection bạn điều chỉnh ở phần grid size.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×