Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Cho hỏi về Block.^^


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 lcnguyen

lcnguyen

  HVKT-12

 • Members
 • PipPipPip
 • 143 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2011 - 12:58 PM

Giờ mình đang bắt đầu Block và có cái thắc mắc thế này:
- Trong sách ghi là: ...Nhấp nút Pick Point để nhập điểm cơ sở của Block....Hoặc bạn có thể chọn ô kiểm Specify On-screen để xác định điểm cơ sở sau khi hộp thoại được đóng.

Vậy anh em cho mình hỏi là: Điểm cơ sở của Block ở đây nghĩa là gì? Ta sẽ dựa vào tiêu chí hay điều kiện nào để chọn hay biết điểm cơ sở đó?

Rất mong anh em không phiền lòng và giải thích cho mình. Thành thật cám ơn!
Giờ mình xài Cad 2011 rùi (khoe tí :P ), hi vọng sẽ đỡ phiền anh em hơn!
 • 0
:

#2 xuanhaithanhhoa

xuanhaithanhhoa

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 223 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2011 - 01:43 PM

Giờ mình đang bắt đầu Block và có cái thắc mắc thế này:
- Trong sách ghi là: ...Nhấp nút Pick Point để nhập điểm cơ sở của Block....Hoặc bạn có thể chọn ô kiểm Specify On-screen để xác định điểm cơ sở sau khi hộp thoại được đóng.

Vậy anh em cho mình hỏi là: Điểm cơ sở của Block ở đây nghĩa là gì? Ta sẽ dựa vào tiêu chí hay điều kiện nào để chọn hay biết điểm cơ sở đó?

Rất mong anh em không phiền lòng và giải thích cho mình. Thành thật cám ơn!
Giờ mình xài Cad 2011 rùi (khoe tí :P ), hi vọng sẽ đỡ phiền anh em hơn!


theo mình thì cái nút Pick Point đó là để bạn chọn điểm chèn cho block.nghĩa là sau này bạn chèn block đó vào 1 bản vẽ thì cái điểm mà bạn chọn sẽ chính là điểm pick của chuột khi bạn dùng lệnh Insert block
 • 0

#3 lcnguyen

lcnguyen

  HVKT-12

 • Members
 • PipPipPip
 • 143 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2011 - 02:59 PM

Ặc, thua, không hiểu gì cả. Nói rõ về Điểm cơ sở giùm mình đi
 • 0
:

#4 lcnguyen

lcnguyen

  HVKT-12

 • Members
 • PipPipPip
 • 143 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2011 - 03:16 PM

ñåêñ çíàêîìñòâà â êàíñêå çíàêîìñòâà äëÿ äåòåé 10 ëåò çíàêîìñòâà õàðüêîâ äåâóøêè çíàêîìñòâà äëÿ ëþáâè â ãîðîäå íîÿáðüñê ñåêñ çíàêîìñòâà èãðà èíòèì çíàêîìñòâà ã ìåëåóç çíàêîìñòâà æåíùèíà èùåò ìóæ÷èíó ã. ïåðìü ëåñáè çíàêîìñòâà â ãîðîäå òàøêåíò èíòèì ã. âîðêóòà çíàêîìñòâà â êëèìîâî áðÿíñêîé îáëàñòè ñåêñ çíàêîìñòâà íà ëüâîâñêèõ ñàéòàõ ñåêñ çíàêîìñòâà ïî òâåðè ãåé çíàêîìñòâà ïî äàëüíåìó âîñòîêó çíàêîìñòâà íà àñþ èçâðàùåíñêîå çíàêîìñòâà çíàêîìñòâà äëÿ ñàäî-ìàçî çíàêîìñòâà âîòêèíñê çíàêîìñòâà â ðàìåíñêîì çíàêîìñòâà áåç ðåãèñòðàöèè ñëàíäî çíàêîìñòâà â ñíèãèðåâêå îäíàêëññíèêè çíàêîìñòâà çíàêîìñòâà êóðñê ìàðèíà çíàêîìñòâà ýêçîòèêà â ñïá çíàêîìñòâà õèòðàÿ ñóðãóò ïîðíî ñåêñ çíàêîìñòâà êèåâà

:angry: :angry:Tui biết tui chết liền ngay lặp tức đó ông thần. Biết thì chỉ ko biết thì đừng làm trò hề.
 • 0
:

#5 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 April 2011 - 03:48 PM

Insert Point tự nó đã nêu ra ý nghĩa của nó rồi. Khi bạn chèn 1 block vào bản vẽ, block là 1 khối, và nó cần có điểm để bạn pick chuột mà chèn nó. Bạn thử tạo Block và chèn thì sẽ hiểu ngay, tại sao lại không thử nhỉ ???
 • 0

#6 xuanhaithanhhoa

xuanhaithanhhoa

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 223 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2011 - 04:06 PM

cái này nói thì lằng nhằng.nhưng chỉ cần nhìn ng khác làm 1 lần thì sẽ thấy rất đơn giản.bạn cứ thử nghịch đi.nếu ko hiểu thì có thể hoi trực tiếp cho trực quan.biết đâu bạnlâij tìm ra nhiều cái mới mà đến cả các bác cao thủ còn chư biết.hihi
 • 0

#7 lcnguyen

lcnguyen

  HVKT-12

 • Members
 • PipPipPip
 • 143 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2011 - 05:16 PM

Híc, nãy giờ chỉ biết lo tập tạo Block thôi, khó quá, chưa hiểu gì cả, híc, tạo chưa nên hồn làm sao mình biết Insert? Nhưng bác Ketxu nói thì mới biết, giờ để nghịch đã, chứ nói thật là : Không hiểu nhưng không biết hỏi làm sao cả :(
Cám ơn các bác nha!
 • 0
:

#8 hdg2318

hdg2318

  biết lệnh mirror

 • Members
 • PipPipPip
 • 158 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2011 - 09:38 PM

Híc, nãy giờ chỉ biết lo tập tạo Block thôi, khó quá, chưa hiểu gì cả, híc, tạo chưa nên hồn làm sao mình biết Insert? Nhưng bác Ketxu nói thì mới biết, giờ để nghịch đã, chứ nói thật là : Không hiểu nhưng không biết hỏi làm sao cả :(
Cám ơn các bác nha!


cách nhanh nhất để tạo block và cũng là đơn giản nhất :
+ chọn đối tượng cần đóng block
+ ấn tổ hợp phím "Ctrl" và "C" ( hoặc "X" )
+ ấn tổ hợp phím "Ctrl" "Shift" "V" để paste các đối tượng vừa chọn thành block

^_^
 • 0

Có 2 cách để nhìn đời:
1 là : coi như chẳng có gì là huyền diệu
2 là : coi như mọi điều đều huyền diệu


Click here


#9 xuanhaithanhhoa

xuanhaithanhhoa

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 223 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2011 - 11:55 PM

cách nhanh nhất để tạo block và cũng là đơn giản nhất :
+ chọn đối tượng cần đóng block
+ ấn tổ hợp phím "Ctrl" và "C" ( hoặc "X" )
+ ấn tổ hợp phím "Ctrl" "Shift" "V" để paste các đối tượng vừa chọn thành block

^_^

cách này tuy hay nhưng mình ko quản lý đc block.muốn quản lý thỉ phải đổi tên,việc này gây khó khăn ít nhiều cho ng mới học CAD.tốt nhất là cứ tạo block bằng lệnh B đã.còn những thủ thuật thì tính sau.
 • 0

#10 lp_hai

lp_hai

  biết lệnh Xplode

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 481 Bài viết
Điểm đánh giá: 207 (khá)

Đã gửi 07 April 2011 - 05:18 PM

Híc, nãy giờ chỉ biết lo tập tạo Block thôi, khó quá, chưa hiểu gì cả, híc, tạo chưa nên hồn làm sao mình biết Insert? Nhưng bác Ketxu nói thì mới biết, giờ để nghịch đã, chứ nói thật là : Không hiểu nhưng không biết hỏi làm sao cả :(
Cám ơn các bác nha!

bạn thử làm nha:
1)đầu tiên vẽ cái vòng tròn rồi vẽ kế bên cái hình chữ nhật
2)bây giờ tạo block nha: bạn gõ lệnh b
xong rồi nhấp vào cái ô select object, chọn cái hình tròn.
sau đó nhấp vào ô pick point, chọn điểm tâm của đường tròn
ở ô name (là tên block) bạn ghi là duongtron
nhấn ok. xong một block có tên là duongtron và nó có insert point là ở tâm dtron
tương tự tạo block tên là chunhat chon hình chữ nhật và chọn điểm chèn tại một góc của hình chữ nhật.
lúc này thử nhấp vào cái block mới tạo xem nào!
thấy nó hiện cái điểm insert point lên đúng ko? nhấp vào đó di chuyển block đến chổ khác xem nào? ok chưa?
bây giờ bấm lệnh insert rồi chọn tên block để insert là duongtron hoặc chunhat xem nào?
hiểu rồi chứ lị!
:)
 • 3

#11 lcnguyen

lcnguyen

  HVKT-12

 • Members
 • PipPipPip
 • 143 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 09 April 2011 - 11:56 AM

bạn thử làm nha:
1)đầu tiên vẽ cái vòng tròn rồi vẽ kế bên cái hình chữ nhật
2)bây giờ tạo block nha: bạn gõ lệnh b
xong rồi nhấp vào cái ô select object, chọn cái hình tròn.
sau đó nhấp vào ô pick point, chọn điểm tâm của đường tròn
ở ô name (là tên block) bạn ghi là duongtron
nhấn ok. xong một block có tên là duongtron và nó có insert point là ở tâm dtron
tương tự tạo block tên là chunhat chon hình chữ nhật và chọn điểm chèn tại một góc của hình chữ nhật.
lúc này thử nhấp vào cái block mới tạo xem nào!
thấy nó hiện cái điểm insert point lên đúng ko? nhấp vào đó di chuyển block đến chổ khác xem nào? ok chưa?
bây giờ bấm lệnh insert rồi chọn tên block để insert là duongtron hoặc chunhat xem nào?
hiểu rồi chứ lị!
:)

Hì hì! Hiểu rồi, nhưng mà nè, ví dụ như mình muốn lưu cái block đó lại để chèn vào bản vẽ khác thì tính sao? Lưu riêng nó lại 1 file gọi là file mẫu, sau này bất cứ ta muốn dùng đến lúc nào tì ta có phải mở cái file mẫu đó ra ko?
Nói túm gọn là có 2 câu hỏi:
Một là lưu Block lại như thế nào?
Hai là khi cần đến có cần phải mở nó lên không?

Cám ơn Pác nhiều nhiều nha! ^^
 • 0
:

#12 lp_hai

lp_hai

  biết lệnh Xplode

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 481 Bài viết
Điểm đánh giá: 207 (khá)

Đã gửi 13 April 2011 - 03:10 PM

Hì hì! Hiểu rồi, nhưng mà nè, ví dụ như mình muốn lưu cái block đó lại để chèn vào bản vẽ khác thì tính sao? Lưu riêng nó lại 1 file gọi là file mẫu, sau này bất cứ ta muốn dùng đến lúc nào tì ta có phải mở cái file mẫu đó ra ko?
Nói túm gọn là có 2 câu hỏi:
Một là lưu Block lại như thế nào?
Hai là khi cần đến có cần phải mở nó lên không?

Cám ơn Pác nhiều nhiều nha! ^^

hic cám ơn vào cái nút + màu xanh đó bạn. hehhe
vấn đề bạn hỏi thì cũng có 2 cách.
1) vẽ hình rồi save thành file vd là block1.dwg
khi mở file khác lên muốn chèn thì bấm lệnh insert, rồi chọn đường dẫn đến cái file block1, khi này ở bv của bạn sẽ có block là block1 là toàn bộ nội dung của bv block1.dwg. tuy nhiên cách này để chèn những block riêng biệt, thường dùng để sữ dụng khi dùng tới lisp. sau này tìm hiểu nha.
2) cách khác là bạn tạo nhiều block khác nhau vd B1, B2, B3 ... trong cùng một file rồi save thành thuvien.dwg
khi muốn chèn bạn nhấn Ctrl+2 (lệnh adcenter) chọn mở bv thuvien ra(khi này cad hiển thì nhiều thứ là tài nguyên trong bv thuvien cho bạn lựa chọn như: block, layer, layout...). bạn vào muc block rồi muốn chèn thằng B1 hay B2 thì cứ lôi nó ra là dc. thử xem nào
P/S nhớ cái nút + màu xanh
:)
 • 4