Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Nguyen Hoanh

Tutorial sưu tầm

Các bài được khuyến nghị

Nguyen Hoanh    4.524

Tutorial Autolisp lấy từ trang Afralisp.net:

Basic AutoLisp Tutorials

AutoLisp Quick Start

The Basics in a Nutshell.

Loading Autolisp Files

Autolisp Quick Reference Table.

System Variables - Download

System Variables 2002 - Alphabetical

Topical - Download

System Variables 2004 - Alphabetical

Topical - Download

AutoCAD 2004 System Variables

AutoCAD and Customizable Support Files

Environment Variables Listing

Migrating Express Tools

Enhanced Express Tools 2002 Menu

Enhanced Express Tools 2004 Menu

DXF Group Codes - Download

AutoCAD Command History - Download

Default Drawing Folder

AutoLisp Basics - Download

AutoCAD API's

 

Advanced AutoLisp Tutorials

Define Function (defun)

Set and Setq

Programme Looping

Conditionals.

Cond vs If

Error Trapping

Calculating Points (Polar)

Locating Files.

File Handling.

External Data

List Manipulation.

Into the DataBase.

DXF Group Codes.

Selection Sets.

Selection Set Filters

Working With Layers Styles.

Polylines and Blocks.

Extended Entity Data.

(mapcar) and (lambda)

The 'Eval' Function.

Redefining Commands.

Efficient Variables.

The "DIR" Command.

Colours and Linetypes ByLayer

Debugging

Dictionaries and XRecords.

Basic Tool System Primer

 

Dialogue Box Tutorials

Getting Started

DCL Primer - Download

Dialog Box Layout

Dialogue Boxes Step by Step

Dialogue Boxe in Action

Nesting and Hiding Dialogues.

Hiding Dialogues Revisited.

AutoLisp Message Box.

AutoLisp Input Box.

Referencing DCL Files.

AutoLISP Functions for Dialog Control

Language (DCL)

Functional Synopsis of DCL Files.

DCL Attributes.

Dialogue Box Default Data.

DCL Model.

DCL Progress Bar.

Attributes and Dialogue Boxes

DCL without the DCL File

The AfraLisp DCL Tutorials

Entering Edit Boxes

 

AutoLisp and Menu's

Partial Menu's

Partial Menu's - Visual Lisp

Custom Hatch Patterns and Menu Access

Creating Hatch Patterns

Creating Linetypes

Controlling Complex Linetypes

Automating Menu Loading

Preserving Custom Toolbars

Menu Customisation

 

AutoLisp Application Tutorials

Drawing Setup

AutoLisp/VBA Drawing Setup

Application Data.

Time and Date Stamping.

AutoLisp Macro Recorder.

Auto-Breaking Blocks.

List Variables/Functions.

Lisp Help.

DOSLib - Batch Slides.

AfraLisp Slide Manager

Working with Areas

Lisp to HTML

AutoCAD and HTML - AutoLisp

AutoCAD and HTML - Revisited

Environmental Issues

Quick Plot

AutoCAD Command Line Switches

David Steins's DSXTools

Dave Corrals DC-Tools

AutoCAD Setup

Express Tools Utilities

Publishing Code

Rtext and Drawing Setup

AutoCAD Binaries

PolyLine Bulges

A Look at Plan

Custom Application Setup

Standing Alone with Acad Install

 

Visual Lisp Tutorials

The Visual Lisp Editor - The Beginning

The Visual Lisp Editor

The Beginning

Viewing Objects

Properties Methods

Methods Reference

Arrays

Selecting Objects

Collections

Reactors

Menu's

Error Trapping

Layers

Profiles

Sample Profile Utilities

Attributes

Attributes Re-visited

Loading VBA Files

Directories and Files

Compiling AutoLisp Files

VLAX Enumeration Constants

Polylines

The Utilities Object

Visual Lisp and VBA

AutoCAD and HTML - Visual Lisp

The AfraLisp Visual Lisp Tutorials

David Steins's

Visual LISP Developers Bible

Visual Lisp Sample Files

Scripting Objects

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×