Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
ponaparte2003

Xuất tọa độ x, y, z và Decription của Block Atribute

Các bài được khuyến nghị

http://www.cadviet.com/upfiles/3/binh_do_1_1.dwg

Em có 1 File như trên trong đó có các Block Atribute không biết từ chương trình phần mềm nào xuất ra. Giờ e muốn nhờ các bác viết hộ e 1 Lisp có thể xuất ra được File .txt với các thông số x,y,z ở trong đó. Thank's

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

http://www.cadviet.com/upfiles/3/binh_do_1_1.dwg

Em có 1 File như trên trong đó có các Block Atribute không biết từ chương trình phần mềm nào xuất ra. Giờ e muốn nhờ các bác viết hộ e 1 Lisp có thể xuất ra được File .txt với các thông số x,y,z ở trong đó. Thank's

Không cần dùng lisp đâu bạn.Bạn làm theo video này nhé

http://www.mediafire.com/?6x5w6dnqwuhjlbo

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không cần dùng lisp đâu bạn.Bạn làm theo video này nhé

http://www.mediafire.com/?6x5w6dnqwuhjlbo

Ý mình là file mà mình gửi lên ấy, cao độ của nó thể hiện bởi 2 số liền nên mình không thể lấy được giá trị đó. Thank's bác đã up file video làm mình tò mò bác dùng phần mềm gì thế?

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ý mình là file mà mình gửi lên ấy, cao độ của nó thể hiện bởi 2 số liền nên mình không thể lấy được giá trị đó. Thank's bác đã up file video làm mình tò mò bác dùng phần mềm gì thế?

Bạn có thể linh động, mình chỉ hướng dẫn cách làm vậy thôi

Gửi bạn video cho trường hợp của bạn

http://www.cadviet.com/upfiles/3/video_lay_cao_do.rar

Mình dùng cad2007.Lệnh của cad thôi bạn ah, không có phần mềm gì hết

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

http://www.cadviet.com/upfiles/3/binh_do_1_1.dwg

Em có 1 File như trên trong đó có các Block Atribute không biết từ chương trình phần mềm nào xuất ra. Giờ e muốn nhờ các bác viết hộ e 1 Lisp có thể xuất ra được File .txt với các thông số x,y,z ở trong đó. Thank's

Gửi bạn lisp xuất tọa độ Att.

(defun c:EpAtt(/ ent i obj pos ss str NAME RELEV LELEV DESCP tmp )
 (vl-load-com)
 (princ "\nChon doi tuong can xuat thuoc tinh :" )
 (if (and
(setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT")(cons 66 1)(cons 2 "POINTX"))))
(setq tmp (getfiled "Ten file xuat toa do" (getvar "dwgprefix") "csv" 1)) )
  (progn
   (setq tmp (open tmp "a") i -1)
   (write-line (strcat "NAM" "," "Caodo" "," "DESCP" "," "X" "," "Y" "," "Z") tmp)
   (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent)
   pos (mapcar 'rtos (vlax-get obj 'InsertionPoint)))
(foreach att (vlax-invoke obj 'GetAttributes)
 (cond
  ( (= (vla-get-TagString att) "NAME")
   (setq NAME (vla-get-TextString att)) )
  ( (= (vla-get-TagString att) "RELEV")
   (setq RELEV (vla-get-TextString att)) )
  ( (= (vla-get-TagString att) "LELEV")
   (setq LELEV (vla-get-TextString att)) )
  ( (= (vla-get-TagString att) "DESCP")
   (setq DESCP (vla-get-TextString att)) )
 )
)
(setq Caodo (+ (atof RELEV) (atof LELEV)))
(write-line (strcat NAME "," (rtos Caodo 2 3) "," DESCP "," (car pos) "," (cadr pos) "," (caddr pos) ) tmp)
  )
   (close tmp)
 )
)
(princ)
)

Mong rằng đáp ứng được yêu cầu của bạn

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×