Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Hỏi] Không chạy được SSGET


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 dnhqs

dnhqs

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 30 June 2011 - 09:39 PM

Nhờ xem hộ tại sao không thể chạy được

;========================================================================
(defun c:ns (/ mau OS om hesodientich hesotb)
(setq chontext "txet")
(while (/= chontext "TEXT")
(while (null (setq es (entsel "\nChon TEXT thu 1:")))
(princ "\n No object found!")
)
(setq es (car es))
(setq chontext (cdr (assoc 0 (entget es))))
)
(setq ptk1 (cdr (assoc 10 (entget es))))

(setq chontext "txet")
(while (/= chontext "TEXT")
(while (null (setq es (entsel "\nChon TEXT thu 2:")))
(princ "\n No object found!")
)
(setq es (car es))
(setq chontext (cdr (assoc 0 (entget es))))
)
(setq ptk2 (cdr (assoc 10 (entget es))))
(setq es (cdr (assoc 1 (entget es))))

(setq chontext "txet")
(while (/= chontext "TEXT")
(while (null (setq es (entsel "\nChon TEXT thu 3:")))
(princ "\n No object found!")
)
(setq es (car es))
(setq chontext (cdr (assoc 0 (entget es))))
)
(setq ptk3 (cdr (assoc 10 (entget es))))

(setq ss1 (ssget "wp" ptk1 ptk2 ptk3 '((0 . "point"))))
(prompt "\n Chuc mot buoi lam viec vui ve.\n")
(princ)
)
;========================================================================
 • 1

#2 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 30 June 2011 - 10:55 PM

Nhờ xem hộ tại sao không thể chạy được

;========================================================================


(defun c:ns (/ mau OS om hesodientich hesotb)
(setq chontext "txet")
(while (/= chontext "TEXT")
(while (null (setq es (entsel "\nChon TEXT thu 1:")))
(princ "\n No object found!")
)
(setq es (car es))
(setq chontext (cdr (assoc 0 (entget es))))
)
(setq ptk1 (cdr (assoc 10 (entget es))))

(setq chontext "txet")
(while (/= chontext "TEXT")
(while (null (setq es (entsel "\nChon TEXT thu 2:")))
(princ "\n No object found!")
)
(setq es (car es))
(setq chontext (cdr (assoc 0 (entget es))))
)
(setq ptk2 (cdr (assoc 10 (entget es))))
(setq es (cdr (assoc 1 (entget es))))

(setq chontext "txet")
(while (/= chontext "TEXT")
(while (null (setq es (entsel "\nChon TEXT thu 3:")))
(princ "\n No object found!")
)
(setq es (car es))
(setq chontext (cdr (assoc 0 (entget es))))
)
(setq ptk3 (cdr (assoc 10 (entget es))))

(setq ss1 (ssget "wp" ptk1 ptk2 ptk3 '((0 . "point"))))
(prompt "\n Chuc mot buoi lam viec vui ve.\n")
(princ)
)
;========================================================================

bạn sửa dòng này (setq ss1 (ssget "wp" ptk1 ptk2 ptk3 '((0 . "point"))))
thành (setq ss1 (ssget "wp" (list ptk1 ptk2 ptk3) '((0 . "point"))))
vì WP là đa giác nhận 1 list point
 • 3
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!