Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
nvson

Hỏi cách Tô Hatch bỏ qua đối tượng là block bằng VBA?

Các bài được khuyến nghị

nvson    4

Các bác cho hỏi cách "Tô Hatch bỏ qua đối tượng là block bằng VBA"

Tôi dùng đoạn code sau nhưng cứ báo lỗi, mong các bác ra tay giúp đỡ.

Public Sub To_H()
'Error Resume Next
Dim hatchObj As AcadHatch
Dim patternName As String
Dim PatternType As Long
Dim bAssociativity As Boolean
Dim outerLoop(0) As AcadEntity
Dim innerLoop(0) As AcadEntity

Dim plineObj As AcadPolyline
Dim points(0 To 11) As Double

points(0) = 0: points(1) = 0: points(2) = 0
points(3) = 15: points(4) = 0: points(5) = 0
points(6) = 15: points(7) = 6: points(8) = 0
points(9) = 0: points(10) = 6: points(11) = 0

Set plineObj = AcadApplication.ActiveDocument.ModelSpace.AddPolyline(points)
plineObj.Closed = True

' Define the hatch
patternName = "set"
PatternType = 0
bAssociativity = True


Dim objBlock As AcadBlockReference
Dim ptB(0 To 2) As Double
ptB(0) = 5
ptB(1) = 3
Set objBlock = AutoCAD.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(ptB, "TL", "0.5", "0.5", "0.5", 0)

Dim x, varAtts
varAtts = objBlock.GetAttributes
For x = LBound(varAtts) To UBound(varAtts)
  Select Case varAtts(x).TagString
    Case "TEN-LOP"
      varAtts(x).TextString = "1"
  End Select
Next x

' Create the associative Hatch object
Set hatchObj = AcadApplication.ActiveDocument.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
Set outerLoop(0) = plineObj
hatchObj.PatternScale = 0.5
Set innerLoop(0) = objBlock

hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
hatchObj.AppendInnerLoop (innerLoop)

hatchObj.Evaluate
AcadApplication.ActiveDocument.Regen True

End Sub

đây là file dwg

Thanks!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamngoctukts    708

Các bác cho hỏi cách "Tô Hatch bỏ qua đối tượng là block bằng VBA"

Tôi dùng đoạn code sau nhưng cứ báo lỗi, mong các bác ra tay giúp đỡ.

Public Sub To_H()
'Error Resume Next
Dim hatchObj As AcadHatch
Dim patternName As String
Dim PatternType As Long
Dim bAssociativity As Boolean
Dim outerLoop(0) As AcadEntity
Dim innerLoop(0) As AcadEntity

Dim plineObj As AcadPolyline
Dim points(0 To 11) As Double

points(0) = 0: points(1) = 0: points(2) = 0
points(3) = 15: points(4) = 0: points(5) = 0
points(6) = 15: points(7) = 6: points(8) = 0
points(9) = 0: points(10) = 6: points(11) = 0

Set plineObj = AcadApplication.ActiveDocument.ModelSpace.AddPolyline(points)
plineObj.Closed = True

' Define the hatch
patternName = "set"
PatternType = 0
bAssociativity = True


Dim objBlock As AcadBlockReference
Dim ptB(0 To 2) As Double
ptB(0) = 5
ptB(1) = 3
Set objBlock = AutoCAD.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(ptB, "TL", "0.5", "0.5", "0.5", 0)

Dim x, varAtts
varAtts = objBlock.GetAttributes
For x = LBound(varAtts) To UBound(varAtts)
  Select Case varAtts(x).TagString
    Case "TEN-LOP"
      varAtts(x).TextString = "1"
  End Select
Next x

' Create the associative Hatch object
Set hatchObj = AcadApplication.ActiveDocument.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
Set outerLoop(0) = plineObj
hatchObj.PatternScale = 0.5
Set innerLoop(0) = objBlock

hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
hatchObj.AppendInnerLoop (innerLoop)

hatchObj.Evaluate
AcadApplication.ActiveDocument.Regen True

End Sub

đây là file dwg

Thanks!

Vì method AppendOuterLoop và AppendinnerLoop có đối số là các đối tượng là line, pline, spline, circle, ellipse, region nên khi bạn áp dụng đối số là block thi trương chình bị lỗi. Khắc phục: Bạn có thể add thêm circle rồi hatch.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phantuhuong    204

Đúng là nên tạo đường bao quanh Block, sau khi tô xong xoá bỏ. Đành khắc phục kiểu này vậy.

 

 

Cậu xem thêm ở đây nếu có nhiều block cần loại bỏ:

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=21050

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×