Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
phantuhuong

Cách xác định đối tượng nào vẽ trước và vẽ sau

Các bài được khuyến nghị

Tôi dùng VBA duyệt qua 1 loạt đối tượng trong tập hợp, vòng lặp duyệt qua đối tượng cuối cùng và dần dần đến đối tượng đầu tiên. Không hiểu lệnh nào trong Cad có thể xác định thứ tự đối tượng được vẽ từ đầu tiên đến cuối cùng?

 

Xin cám ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi dùng VBA duyệt qua 1 loạt đối tượng trong tập hợp, vòng lặp duyệt qua đối tượng cuối cùng và dần dần đến đối tượng đầu tiên. Không hiểu lệnh nào trong Cad có thể xác định thứ tự đối tượng được vẽ từ đầu tiên đến cuối cùng?

 

Xin cám ơn!

Bác có thể dùng thuộc tính handle để biết được đối tượng nào vẽ đầu tiên đến cuối cùng. Handle càng bé thì càng được tạo đầu tiên.

 

Đoạn VBA sau sẽ giúp bác hiểu ngay cách truy xuất handle:

Sub test()
  Dim entHandle As String
  Dim entry As AcadEntity
  For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace
    entHandle = entry.Handle
    entry.Highlight (True)
    MsgBox "The handle of this object is " & entHandle, vbInformation, "Handle Example"
    entry.Highlight (False)
  Next
End Sub

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×