Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Cách xác định đối tượng nào vẽ trước và vẽ sau


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 phantuhuong

phantuhuong

  biết dimedit

 • Moderator
 • PipPipPipPipPip
 • 396 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)

Đã gửi 02 August 2008 - 09:33 PM

Tôi dùng VBA duyệt qua 1 loạt đối tượng trong tập hợp, vòng lặp duyệt qua đối tượng cuối cùng và dần dần đến đối tượng đầu tiên. Không hiểu lệnh nào trong Cad có thể xác định thứ tự đối tượng được vẽ từ đầu tiên đến cuối cùng?

Xin cám ơn!
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 02 August 2008 - 10:07 PM

Tôi dùng VBA duyệt qua 1 loạt đối tượng trong tập hợp, vòng lặp duyệt qua đối tượng cuối cùng và dần dần đến đối tượng đầu tiên. Không hiểu lệnh nào trong Cad có thể xác định thứ tự đối tượng được vẽ từ đầu tiên đến cuối cùng?

Xin cám ơn!

Bác có thể dùng thuộc tính handle để biết được đối tượng nào vẽ đầu tiên đến cuối cùng. Handle càng bé thì càng được tạo đầu tiên.

Đoạn VBA sau sẽ giúp bác hiểu ngay cách truy xuất handle:

Sub test()
Dim entHandle As String
Dim entry As AcadEntity
For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace
entHandle = entry.Handle
entry.Highlight (True)
MsgBox "The handle of this object is " & entHandle, vbInformation, "Handle Example"
entry.Highlight (False)
Next
End Sub

 • 1