Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
NguyenNgocSon

[Nhờ chỉnh sửa] Đổi màu cho đối tượng

Các bài được khuyến nghị

Em có đoạn lisp:

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=13203&st=880
(defun c:mtl(/ doc Util MS c1 c2 kc2tl L1 oldos i j p dgiao pc2)
(vl-load-com)
(setq doc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))
Util (vla-get-utility doc)
MS (vla-get-ModelSpace doc))
(vla-StartUndoMark doc)
(setq c1 (car(entsel "\n Chon duong bien thu nhat :")))
(setq c2 (car(entsel "\n Chon duong bien thu hai :")))
(if (not *kc2tl*) (setq *kc2tl* 2))
(setq kc2tl (getdist (strcat "\n Khoang cach giua taluy ngan va taluy dai < "
			(rtos *kc2tl* 2 2) " > : "
		   )
	  )
)
(if (not kc2tl) (setq kc2tl *kc2tl*) (setq *kc2tl* kc2tl))
(setq L1 (vlax-curve-getDistAtParam c1
		(setq pre (vlax-curve-getEndParam c1))
	)
)
(setq oldos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq i 0 j 0)
(Repeat (1+ (fix (/ L1 kc2tl)))
(setq p (vlax-curve-getPointAtDist c1 i))
(setq dgiao (vlax-curve-getClosestPointTo c2 p nil))
(if (= (rem j 2) 0)
(setq pc2 dgiao)
(setq pc2 (list (/ (+ (car p) (car dgiao)) 2) (/ (+ (cadr p) (cadr dgiao)) 2) 0))
)
(vla-addline MS (vlax-3d-point p)
	 (vlax-3d-point pc2)
)
(setq i (+ i kc2tl))
(setq j (1+ j))
(command ".change" "L" "" "p" "C" 8 "" ""); doi mau doi tuong
;(princ)
);repeat
(setvar "osmode" oldos)
(vla-EndUndoMark doc)
(princ)
)

Em đã thêm đoạn code: (command ".change" "L" "" "p" "C" 8 "" ""); doi mau doi tuong

để đổi màu đối tượng sang màu 8.Nhưng khi chạy lisp thì tương đối lâu so với khi không đổi màu.

Các bác có thể chỉnh sửa giúp em cho lisp chạy nhanh hơn không.Theo em nghĩ mình chỉ cần tạo list đối tượn sau khi lặp xong rồi đổi màu có lẽ nhanh hơn? Vì em không thạo hàm vla- lắm. Nên không biết sửa thế nào.

Mong các bác chỉ giúp cho lisp chạy nhanh hơn!

Cám ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh    3.123

Em có đoạn lisp:

 

Em đã thêm đoạn code: (command ".change" "L" "" "p" "C" 8 "" ""); doi mau doi tuong

để đổi màu đối tượng sang màu 8.Nhưng khi chạy lisp thì tương đối lâu so với khi không đổi màu.

Các bác có thể chỉnh sửa giúp em cho lisp chạy nhanh hơn không.Theo em nghĩ mình chỉ cần tạo list đối tượn sau khi lặp xong rồi đổi màu có lẽ nhanh hơn? Vì em không thạo hàm vla- lắm. Nên không biết sửa thế nào.

Mong các bác chỉ giúp cho lisp chạy nhanh hơn!

Cám ơn!

Hề hề hề.

Làm thử thế này có nhanh hơn không nhé:

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=13203&st=880
(defun c:mtl(/ doc Util MS c1 c2 kc2tl L1 oldos i j p dgiao pc2)
(vl-load-com)
(setq oldco (getvar "cecolor"))
(setq doc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))
Util (vla-get-utility doc)
MS (vla-get-ModelSpace doc))
(vla-StartUndoMark doc)
(setq c1 (car(entsel "\n Chon duong bien thu nhat :")))
(setq c2 (car(entsel "\n Chon duong bien thu hai :")))
(if (not *kc2tl*) (setq *kc2tl* 2))
(setq kc2tl (getdist (strcat "\n Khoang cach giua taluy ngan va taluy dai < "
			(rtos *kc2tl* 2 2) " > : "
		   )
	  )
)
(if (not kc2tl) (setq kc2tl *kc2tl*) (setq *kc2tl* kc2tl))
(setq L1 (vlax-curve-getDistAtParam c1
		(setq pre (vlax-curve-getEndParam c1))
	)
)
(setq oldos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setvar "cecolor" "8")
(setq i 0 j 0)
(Repeat (1+ (fix (/ L1 kc2tl)))
(setq p (vlax-curve-getPointAtDist c1 i))
(setq dgiao (vlax-curve-getClosestPointTo c2 p nil))
(if (= (rem j 2) 0)
(setq pc2 dgiao)
(setq pc2 (list (/ (+ (car p) (car dgiao)) 2) (/ (+ (cadr p) (cadr dgiao)) 2) 0))
)
(vla-addline MS (vlax-3d-point p)
	 (vlax-3d-point pc2)
)
(setq i (+ i kc2tl))
(setq j (1+ j))
;;;;;;;;;;(command ".change" "L" "" "p" "C" 8 "" ""); doi mau doi tuong
;(princ)
);repeat
(setvar "osmode" oldos)
(setvar "cecolor" oldco)
(vla-EndUndoMark doc)
(princ)
)

Chúc bạn vui.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề.

Làm thử thế này có nhanh hơn không nhé:

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=13203&st=880
(defun c:mtl(/ doc Util MS c1 c2 kc2tl L1 oldos i j p dgiao pc2)
(vl-load-com)
(setq oldco (getvar "cecolor"))
(setq doc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))
Util (vla-get-utility doc)
MS (vla-get-ModelSpace doc))
(vla-StartUndoMark doc)
(setq c1 (car(entsel "\n Chon duong bien thu nhat :")))
(setq c2 (car(entsel "\n Chon duong bien thu hai :")))
(if (not *kc2tl*) (setq *kc2tl* 2))
(setq kc2tl (getdist (strcat "\n Khoang cach giua taluy ngan va taluy dai < "
			(rtos *kc2tl* 2 2) " > : "
		   )
	  )
)
(if (not kc2tl) (setq kc2tl *kc2tl*) (setq *kc2tl* kc2tl))
(setq L1 (vlax-curve-getDistAtParam c1
		(setq pre (vlax-curve-getEndParam c1))
	)
)
(setq oldos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setvar "cecolor" "8")
(setq i 0 j 0)
(Repeat (1+ (fix (/ L1 kc2tl)))
(setq p (vlax-curve-getPointAtDist c1 i))
(setq dgiao (vlax-curve-getClosestPointTo c2 p nil))
(if (= (rem j 2) 0)
(setq pc2 dgiao)
(setq pc2 (list (/ (+ (car p) (car dgiao)) 2) (/ (+ (cadr p) (cadr dgiao)) 2) 0))
)
(vla-addline MS (vlax-3d-point p)
	 (vlax-3d-point pc2)
)
(setq i (+ i kc2tl))
(setq j (1+ j))
;;;;;;;;;;(command ".change" "L" "" "p" "C" 8 "" ""); doi mau doi tuong
;(princ)
);repeat
(setvar "osmode" oldos)
(setvar "cecolor" oldco)
(vla-EndUndoMark doc)
(princ)
)

Chúc bạn vui.

Ok. Đã test thanh bạn nhiều :D.Nếu muốn tạo lớp mới: "ghi chu" cho đối tượng được tạo ra làm như nào nhỉ ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.649

Mình đã đổi tên topic cho phù hợp. Hy vọng bạn NguyenNgocSon không phiền và rút kinh nghiệm nhé. Nội quy dưới chữ ký của mình có link tới !

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh    3.123

Ok. Đã test thanh bạn nhiều :D.Nếu muốn tạo lớp mới: "ghi chu" cho đối tượng được tạo ra làm như nào nhỉ ?

Hề hề hề,

bạn tham khảo đoạn code tạo lớp sau của bác ketxu nhé:

(if (not (tblsearch "layer" "daimoc"))

(command "-LAYER" "m" "daimoc" "c" 1 "daimoc" "")

)

Đoạn lisp trên kiểm tra xem trên bản vẽ đã có layer daimoc chưa, nếu chưa thì tạo layer daimoc mới vớ thuộc tính màu là 1 (đỏ).

Nếu bạn muốn thêm các thuộc tính khác thì cứ thế mà tiếp tục, bổ sung vào cuối lisp.

hề hề hề,...

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề.

Làm thử thế này có nhanh hơn không nhé:

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=13203&st=880
(defun c:mtl(/ doc Util MS c1 c2 kc2tl L1 oldos i j p dgiao pc2)
(vl-load-com)
(setq oldco (getvar "cecolor"))
(setq doc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))
Util (vla-get-utility doc)
MS (vla-get-ModelSpace doc))
(vla-StartUndoMark doc)
(setq c1 (car(entsel "\n Chon duong bien thu nhat :")))
(setq c2 (car(entsel "\n Chon duong bien thu hai :")))
(if (not *kc2tl*) (setq *kc2tl* 2))
(setq kc2tl (getdist (strcat "\n Khoang cach giua taluy ngan va taluy dai < "
			(rtos *kc2tl* 2 2) " > : "
		   )
	  )
)
(if (not kc2tl) (setq kc2tl *kc2tl*) (setq *kc2tl* kc2tl))
(setq L1 (vlax-curve-getDistAtParam c1
		(setq pre (vlax-curve-getEndParam c1))
	)
)
(setq oldos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setvar "cecolor" "8")
(setq i 0 j 0)
(Repeat (1+ (fix (/ L1 kc2tl)))
(setq p (vlax-curve-getPointAtDist c1 i))
(setq dgiao (vlax-curve-getClosestPointTo c2 p nil))
(if (= (rem j 2) 0)
(setq pc2 dgiao)
(setq pc2 (list (/ (+ (car p) (car dgiao)) 2) (/ (+ (cadr p) (cadr dgiao)) 2) 0))
)
(vla-addline MS (vlax-3d-point p)
	 (vlax-3d-point pc2)
)
(setq i (+ i kc2tl))
(setq j (1+ j))
;;;;;;;;;;(command ".change" "L" "" "p" "C" 8 "" ""); doi mau doi tuong
;(princ)
);repeat
(setvar "osmode" oldos)
(setvar "cecolor" oldco)
(vla-EndUndoMark doc)
(princ)
)

Chúc bạn vui.

Đoạn này đã như ý muốn chỉ có điều: khi đối tượng chuyển về màu 8 thì sau khi kết thúc lệnh màu của Layer hiện hành cũng là màu 8. Có cách nào để mặc định là Bylayer không ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh    3.123

Đoạn này đã như ý muốn chỉ có điều: khi đối tượng chuyển về màu 8 thì sau khi kết thúc lệnh màu của Layer hiện hành cũng là màu 8. Có cách nào để mặc định là Bylayer không ?

Hề hề hề,

Hổng , hổng,.... hổng phải đâu.

Nó trả về cái màu mà trước đó bản vẽ của bạn xài bởi đoạn lisp nè: (setvar "cecolor" oldco)

Còn như bạn muốn nó trả về là bylayer thì hãy thay biến oldco trong đoạn lisp (setvar "cecolor" oldco) thành (setvar "cecolor" "bylayer") hoặc (setvar "cecolor" "256")

Chúc bạn vui.

Chỉnh sửa theo phamthanhbinh
Bổ sung trả lời cho chủ thớt
 • Vote tăng 1
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề,

Hổng , hổng,.... hổng phải đâu.

Nó trả về cái màu mà trước đó bản vẽ của bạn xài bởi đoạn lisp nè: (setvar "cecolor" oldco)

Còn như bạn muốn nó trả về là bylayer thì hãy thay biến oldco trong đoạn lisp trên thành "bylayer" hoặc "256"

Chúc bạn vui.

Cụ thể trong lisp nó ở chỗ nào nhỉ? Em chỉnh theo ý bác vẫn chưa được.

Do em nhầm. Bác Mod xóa bài này giúp em !

 • Vote giảm 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
t031285    1

Hề hề hề,

bạn tham khảo đoạn code tạo lớp sau của bác ketxu nhé:

(if (not (tblsearch "layer" "daimoc"))

(command "-LAYER" "m" "daimoc" "c" 1 "daimoc" "")

)

Đoạn lisp trên kiểm tra xem trên bản vẽ đã có layer daimoc chưa, nếu chưa thì tạo layer daimoc mới vớ thuộc tính màu là 1 (đỏ).

Nếu bạn muốn thêm các thuộc tính khác thì cứ thế mà tiếp tục, bổ sung vào cuối lisp.

hề hề hề,...

Nếu muốn layer daimoc này là nét HIDDEN và có chiều dày là 0.5 thì phải thêm tiếp vào như thế nào vậy bác?Thanks.

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh    3.123

Nếu muốn layer daimoc này là nét HIDDEN và có chiều dày là 0.5 thì phải thêm tiếp vào như thế nào vậy bác?Thanks.

Hề hề hề,

Thì như vầy:

(command "-LAYER" "m" "daimoc" "c" 1 "daimoc" "l" "hidden" "daimoc" "lw" 0.5 "daimoc" "")

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×