Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
nataca

Thuật toán xắp xếp đối tượng trong tập hợp

Các bài được khuyến nghị

Mình đang viết Lisp sắp xếp tập hợp các dòng text theo thứ tự tăng dần theo tọa độ Y của dòng Text (Dòng text này nằm ngang). Vì khi mình chọn tập hợp bằng chuột thì nó sẽ xắp xếp tập hợp theo thứ tự chọn trước chọn sau. Mình đau đầu mà vẫn chưa tìm ra được thuật toán giải quyết được vấn đề này. Mọi người giúp mình đoạn code giải quyết vấn đề trên được không

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình đang viết Lisp sắp xếp tập hợp các dòng text theo thứ tự tăng dần theo tọa độ Y của dòng Text (Dòng text này nằm ngang). Vì khi mình chọn tập hợp bằng chuột thì nó sẽ xắp xếp tập hợp theo thứ tự chọn trước chọn sau. Mình đau đầu mà vẫn chưa tìm ra được thuật toán giải quyết được vấn đề này. Mọi người giúp mình đoạn code giải quyết vấn đề trên được không

Ví dụ đây bạn:

(defun c:test ()
 (setq	ss (ssget '((0 . "TEXT")))
lst (ss2ent ss)
lst (vl-sort lst
	   '(lambda (e1 e2)
		(			 (caddr (assoc 10 (entget e1)))
		 (caddr (assoc 10 (entget e2)))
		)
	   )
  )
 )
 (foreach e lst  
  (command ".erase" e "")
  (getstring "\nNhan enter de tiep tuc!")
 )
)

(defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
 (setq
  sodt (if ss (sslength ss) 0)
  index 0
 )
 (repeat sodt
  (setq ent	 (ssname ss index)
 index	 (1+ index)
 lstent (cons ent lstent)
  )
 )
 (reverse lstent)
)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ví dụ đây bạn:

Cám ơn bác NguyenHoanh. Phải công nhận hàm vl-sort hay thật. Tiện đây bác cho em hỏi luôn: Nhóm hàm vl-* có gì đặc biệt hơn các hàm thông dụng khác vì em thấy trong sách thường không đề cập đến nó mà bác thì lại rất hay dùng nhóm hàm này? Một lần nữa rất cám ơn bác. :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
... Nhóm hàm vl-* có gì đặc biệt hơn các hàm thông dụng khác vì em thấy trong sách thường không đề cập đến nó ...

Vl-* là các hàm mở rộng từ khi AutoDesk phát triển Visual Lisp. Chúng không có gì đặc biệt hơn các hàm khác. Tác dụng: có nhiều "đồ chơi" hơn -> bạn có nhiều lựa chọn hơn khi lập trình, code gọn gàng hơn, làm việc đỡ vất vả hơn...

Các sách ít đề cập nhưng trong Help thì có đủ. Bạn vào Developer Help>AutoLisp Reference>V Functions sẽ thấy cả đám vl-*.

Liếc qua cú pháp của chúng, xem và làm theo các ví dụ là hiểu liền. Nhiều cái hay phết, không riêng gì vl-sort...

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào cả nhà.

Nhân có topic của Nataca nói về thuật toán sắp xếp thứ tự đối tượng, các bác cho Tue_NV hỏi chút :

 

Việc sử dụng hàm vl-sort đôi lúc lại không như ý muốn của người lập trình

- Hàm vl-sort nó sắp xếp các kí tự chuỗi theo alphabet.

Ví dụ như List :

(setq L (list "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "98" "99" "100"))

(vl-sort L '

khi sử dụng vl-sort nó sắp xếp các kí tự chuỗi theo alphabet.

=> Kết quả sẽ trả về như thế này thì không theo ý của User

("1" "10" "100" "11" "12" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "98" "99")

-> Nó ưu tiên sắp xếp kí tự "1.." trước

Ý của User là khi sắp xếp xong thì nó sẽ thành như vậy

("1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "98" "99" "100")

 

Nhưng khi ta set nó về số thì sẽ đúng theo ý User

.Ví dụ :

(setq L (list 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 100))

(vl-sort L '

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 100)

 

Nhưng không phải lúc nào ta cũng set về trường hợp số cụ thể ở trên được.

Các bác cho Tue_NV hỏi chổ này nhé.

Ví dụ sắp xếp List này :

(setq L (list "D1A" "D3" "D7" "D4" "D9" "D10B" "D10A" "D11" "D2" "D20A"))

(vl-sort L '

-> Kết quả trả về :

("D10A" "D10B" "D11" "D1A" "D2" "D20A" "D3" "D4" "D7" "D9")

Ý của mình là :

("D1A" "D2" "D3" "D4" "D7" "D9" "D10A" "D10B" "D11" "D20A")

 

Thật sự Tue_NV rất đau đầu về vấn đề này mà chưa có hướng khắc phuc

Rất mong được sự giúp đỡ của các bác

Tue_NV xin cảm ơn rất nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thật sự Tue_NV rất đau đầu về vấn đề này mà chưa có hướng khắc phuc

Rất mong được sự giúp đỡ của các bác

Tue_NV xin cảm ơn rất nhiều

 

Mong các cao thủ lisp hãy giúp đỡ Tue_NV những thắc mắc về Lisp

Còn tôi, xin chữa bệnh đau đầu của Tue_NV với 500mg Paracetamol

(Nhớ ăn sáng rồi uống thuốc)

:undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
("D10A" "D10B" "D11" "D1A" "D2" "D20A" "D3" "D4" "D7" "D9")

Ý của mình là :

("D1A" "D2" "D3" "D4" "D7" "D9" "D10A" "D10B" "D11" "D20A")

 

Thật sự Tue_NV rất đau đầu về vấn đề này mà chưa có hướng khắc phuc

Rất mong được sự giúp đỡ của các bác

Tue_NV xin cảm ơn rất nhiều

Đúng là với chuổi thì cách sắp xếp của nó theo thứ tự từng ký tự từ trái qua phải. Cái này cũng gặp cả ở trong sắp xếp trong Excel. Để thuật toán sắp xếp đúng theo Number thì không còn cách nào khác bác phải biến nó thành Number hoặc tạo một chỉ số Number cho nó.

Trong trường hợp này theo ý em là mình sẽ lọc các số từ chuỗi.

Ví dụ:

"D1A" -> 1

"D2" -> 2

....

sau đó cho các số này đi kèm cùng chuỗi coi như nó là chỉ số thứ tự của chuỗi.

=> ( ("D1A" 1) (D2 2).....("D10A" 10) ... )

Như vậy trong thuật toán sắp xếp đối tượng ta sẽ sắp xếp list trên theo phần tử thứ 2 của mỗi list con (có thể là phần từ đầu hoặc vị trí nào đó tuỳ ý người lập trình )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng là với chuổi thì cách sắp xếp của nó theo thứ tự từng ký tự từ trái qua phải. Cái này cũng gặp cả ở trong sắp xếp trong Excel. Để thuật toán sắp xếp đúng theo Number thì không còn cách nào khác bác phải biến nó thành Number hoặc tạo một chỉ số Number cho nó.

Trong trường hợp này theo ý em là mình sẽ lọc các số từ chuỗi.

Ví dụ:

"D1A" -> 1

"D2" -> 2

....

sau đó cho các số này đi kèm cùng chuỗi coi như nó là chỉ số thứ tự của chuỗi.

=> ( ("D1A" 1) (D2 2).....("D10A" 10) ... )

Như vậy trong thuật toán sắp xếp đối tượng ta sẽ sắp xếp list trên theo phần tử thứ 2 của mỗi list con (có thể là phần từ đầu hoặc vị trí nào đó tuỳ ý người lập trình )

Không đơn giản như Nataca nghĩ như "D1A"; "D1B"

Hay các trường hợp khác như :

D1; D1-1; D2; D3; D10; D10-1; D10-2

thì sẽ phải lọc như thế nào.

Tue_NV đã từng giải quyết vấn đề trên theo cách của Nataca ở đây :

Bai viet so 19 - Nhờ Viết Lisp thống kê bản vẽ

Nhưng đây là trường hợp cụ thể chưa phải là trường hợp tổng quát

 

Khi giải quyết 1 vấn đề thì Mình nên đặt nó vào trường hợp tổng quát Nataca à.

Thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không đơn giản như Nataca nghĩ như "D1A"; "D1B"

Hay các trường hợp khác như :

D1; D1-1; D2; D3; D10; D10-1; D10-2

thì sẽ phải lọc như thế nào.

Tue_NV đã từng giải quyết vấn đề trên theo cách của Nataca ở đây :

Bai viet so 19 - Nhờ Viết Lisp thống kê bản vẽ

Nhưng đây là trường hợp cụ thể chưa phải là trường hợp tổng quát

 

Khi giải quyết 1 vấn đề thì Mình nên đặt nó vào trường hợp tổng quát Nataca à.

Thanks

Thì mình sẽ lập 1 công thức tổng quát cho thứ tự ưu tiên thôi anh ạ. Em ví dụ:

 

Cho chạy từ ký tự đầu tiên đến cuối cùng của chuỗi

Nếu ký tự trước và sau đều là số thì ghép vào nhau

Nếu ký tự sau khác số thì hoàn tất số ưu tiên thứ nhất -> (setq LstN (append LstN số))

 

Cứ như thế ta được list số thứ tự theo cấp ưu tiên sắp xếp ( STT ưu tiên 1, STT tư tiên 2.....STT ưu tiên n)

Dùng hàm vl-sort để sắp xếp theo thứ tự cùng cấp ưu tiên. Nếu cấp 1 bằng nhau thì xét đến cấp 2, cấp 3

 

=> Kết luận: Ngoài việc Sắp xếp sao cho nó đúng ý thì người lập danh sách phải hình thành ngay trong đầu quy tắc ưu tiên của từng phần tử trong danh sách. Nếu cấp độ ưu tiên mà lung tung thì bó tay.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thì mình sẽ lập 1 công thức tổng quát cho thứ tự ưu tiên thôi anh ạ. Em ví dụ:

 

Cho chạy từ ký tự đầu tiên đến cuối cùng của chuỗi

Nếu ký tự trước và sau đều là số thì ghép vào nhau

Nếu ký tự sau khác số thì hoàn tất số ưu tiên thứ nhất -> (setq LstN (append LstN số))

 

Cứ như thế ta được list số thứ tự theo cấp ưu tiên sắp xếp ( STT ưu tiên 1, STT tư tiên 2.....STT ưu tiên n)

Dùng hàm vl-sort để sắp xếp theo thứ tự cùng cấp ưu tiên. Nếu cấp 1 bằng nhau thì xét đến cấp 2, cấp 3

 

=> Kết luận: Ngoài việc Sắp xếp sao cho nó đúng ý thì người lập danh sách phải hình thành ngay trong đầu quy tắc ưu tiên của từng phần tử trong danh sách. Nếu cấp độ ưu tiên mà lung tung thì bó tay.

Trường hợp của Tue_NV không tổng quát nên không sử dụng được hàm mặc định.

 

Tue_NV có thể dùng cấu trúc:

(defun sosanh(A B )

;;; nếu A đứng trước B trong list thì trả về t, ngược lại thì trả về nil

)

(vl-sort L 'sosanh)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Như vậy, không có giải pháp nào cho Tue_NV sao?

Tue_NV muốn đưa ra một giải pháp tổng quát dựa trên một trường hợp không tổng quát.

 

Như vậy, theo ý mình (và ý của nataca) giải pháp để sắp xếp thứ tự Ký hiệu bản vẽ thì trước hết

Tue_NV nên chủ động đặt ra luật chơi. Từ đó người dùng phải tuân theo để có thể điều khiển duoc

 

Không nên ra sức đau đầu từ một Attribute (text) của người dùng được

Theo ý mình: Ở đây có thể phân ra 03 cấp độ:

 

01. Bộ môn ưu tiên: (CN; CĐ; KT; KC,..) Sắp xếp theo thứ tự a,b,c

02. Số bản vẽ: 01, 02,..,10,11,..., (Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn)

03. Ký hiệu phát sinh trong quá trình Modify (01a; 01b; 01-1; 01;02,..) Sắp xếp theo thứ tự a,b,c hoặc theo thứ tự số

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào cả nhà.

Nhân có topic của Nataca nói về thuật toán sắp xếp thứ tự đối tượng, các bác cho Tue_NV hỏi chút :

 

Việc sử dụng hàm vl-sort đôi lúc lại không như ý muốn của người lập trình

- Hàm vl-sort nó sắp xếp các kí tự chuỗi theo alphabet.

Ví dụ như List :

(setq L (list "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "98" "99" "100"))

(vl-sort L '<)

khi sử dụng vl-sort nó sắp xếp các kí tự chuỗi theo alphabet.

=> Kết quả sẽ trả về như thế này thì không theo ý của User

("1" "10" "100" "11" "12" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "98" "99")

-> Nó ưu tiên sắp xếp kí tự "1.." trước

Ý của User là khi sắp xếp xong thì nó sẽ thành như vậy

("1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "98" "99" "100")

 

Nhưng khi ta set nó về số thì sẽ đúng theo ý User

.Ví dụ :

(setq L (list 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 100))

(vl-sort L '<)

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 100)

 

Nhưng không phải lúc nào ta cũng set về trường hợp số cụ thể ở trên được.

Các bác cho Tue_NV hỏi chổ này nhé.

Ví dụ sắp xếp List này :

(setq L (list "D1A" "D3" "D7" "D4" "D9" "D10B" "D10A" "D11" "D2" "D20A"))

(vl-sort L '<)

-> Kết quả trả về :

("D10A" "D10B" "D11" "D1A" "D2" "D20A" "D3" "D4" "D7" "D9")

Ý của mình là :

("D1A" "D2" "D3" "D4" "D7" "D9" "D10A" "D10B" "D11" "D20A")

 

Thật sự Tue_NV rất đau đầu về vấn đề này mà chưa có hướng khắc phuc

Rất mong được sự giúp đỡ của các bác

Tue_NV xin cảm ơn rất nhiều

 

 

Không biết giải pháp ở đây có giải quyết được cho Tue_NV không? tham khảo link này nhé, hy vọng giúp ích

Sắp xếp danh sách chuỗi

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

   BÁC HOANH cho em hỏi sao em dùng lisp trên đổi lại đối tượng là LWPOLYLINE thì lại lỗi
em đang muốn tạo một lisp tính diện tích từ tọa độ của các polyline được chọn theo cách là lấy tọa độ của đường pline có tung độ Y lớn nhất hợp với tọa độ của từng pline -> diện tích của từng vùng nên cần tìm hiểu từng bước mong được bác hoanh và mọi người hướng dẫn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×