Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
Minh Heaven

[Nhờ chỉnh sửa]code để vẽ tam giác

Các bài được khuyến nghị

Minh Heaven    0

Mình có viết một đoạn code để vẽ tam giác nhưng không hiểu sao lại không hoạt động.Mọi người chỉnh sửa giúp mình được không?

 

( defun c:vtg (/ b l p0 x0 y0 b2 p1 p2 p3)
 (setq i 0)
 (setq xoay ( getint "xoay chu hay khong (1-xoay/0-khong): "))
 (while
(setq p0 ( getpoint "diemve:" ))
(setq x0 (car p0)
(setq y0 (cadr p0)
(setq b2 (* b 0.5 )
(setq p1 ( list (x0 ( - y0 b2 )))
(setq p2 ( list ( + x0 l ) y0 )
(setq p3 ( list (x0 ( + y0 b2 )))
)
(setq nn (ssadd))
( command "pline" p0 p1 p2 p3 "C" )
(ssadd (entlast) nn)
(setq i (+ i 1) kh (itoa i))
(command "text""j" "ML" P0 (/ b 2) 0 kh)
(ssadd (entlast) nn)
(command "rotate" nn "" P0 pause)
(if (= xoay 0) (modify (entlast) 50 0))

 )
)
(defun modify (ee code tri)
 (entmod (append
  	(entget ee)
  	(list (cons code tri))
   )
 )
)

 

Thanks nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.678

Mình có viết một đoạn code để vẽ tam giác nhưng không hiểu sao lại không hoạt động.Mọi người chỉnh sửa giúp mình được không?

 

( defun c:vtg (/ b l p0 x0 y0 b2 p1 p2 p3)
 (setq i 0)
 (setq xoay ( getint "xoay chu hay khong (1-xoay/0-khong): "))
 (while
(setq p0 ( getpoint "diemve:" ))
(setq x0 (car p0)
(setq y0 (cadr p0)
(setq b2 (* b 0.5 )
(setq p1 ( list (x0 ( - y0 b2 )))
(setq p2 ( list ( + x0 l ) y0 )
(setq p3 ( list (x0 ( + y0 b2 )))
)
(setq nn (ssadd))
( command "pline" p0 p1 p2 p3 "C" )
(ssadd (entlast) nn)
(setq i (+ i 1) kh (itoa i))
(command "text""j" "ML" P0 (/ b 2) 0 kh)
(ssadd (entlast) nn)
(command "rotate" nn "" P0 pause)
(if (= xoay 0) (modify (entlast) 50 0))

 )
)
(defun modify (ee code tri)
 (entmod (append
  	(entget ee)
  	(list (cons code tri))
   )
 )
)

 

Thanks nhiều

Trước hết bạn chưa setq b là cái gì cả!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841

Mình có viết một đoạn code để vẽ tam giác nhưng không hiểu sao lại không hoạt động.Mọi người chỉnh sửa giúp mình được không?

 

( defun c:vtg (/ b l p0 x0 y0 b2 p1 p2 p3)
 (setq i 0)
 (setq xoay ( getint "xoay chu hay khong (1-xoay/0-khong): "))
 (while
(setq p0 ( getpoint "diemve:" ))
(setq x0 (car p0)
(setq y0 (cadr p0)
(setq b2 (* b 0.5 )
(setq p1 ( list (x0 ( - y0 b2 )))
(setq p2 ( list ( + x0 l ) y0 )
(setq p3 ( list (x0 ( + y0 b2 )))
)
(setq nn (ssadd))
( command "pline" p0 p1 p2 p3 "C" )
(ssadd (entlast) nn)
(setq i (+ i 1) kh (itoa i))
(command "text""j" "ML" P0 (/ b 2) 0 kh)
(ssadd (entlast) nn)
(command "rotate" nn "" P0 pause)
(if (= xoay 0) (modify (entlast) 50 0))

 )
)
(defun modify (ee code tri)
 (entmod (append
  	(entget ee)
  	(list (cons code tri))
   )
 )
)

 

Thanks nhiều

Lỗi 1 : thiếu )

Bắt đầu hàm là (

Kết thúc hàm bằng )

- Các hàm setq bạn viết hầu hết thiếu )

 

Lỗi 2 : Biến b đầu tiên là NIL, chưa gán kiểu dữ liệu REAL hay INT mà đã gán (setq b2 (* b 0.5 )) rồi nên lỗi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×