Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Phím Esc mất tác dụng khi mở photoshop


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 dsan

dsan

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 27 December 2011 - 03:46 PM

Ko biết bác nào có bị giống em ko ạ? e dùng Cad 2010 và shop cs4 64 bit, ko hiểu sao dạo gần đây khi mở đồng thời 2 pm này thì phím Esc bên Cad lại mất tác dụng, mới đầu e còn tưởng bàn phím hỏng, chết cười.
Bác nào biết chỉ em với ạ! :unsure:
 • 0

#2 dsan

dsan

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 27 December 2011 - 04:32 PM

không bác nào biết ạ?
 • 0

#3 anhvanyeuem

anhvanyeuem

  HÀ TĨNH CHÍNH GỐC 38!

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 764 Bài viết
Điểm đánh giá: 473 (tốt)

Đã gửi 27 December 2011 - 04:36 PM

không bác nào biết ạ?

Bạn thử cài đặt ESC bằng 1 tác dụng khác ,vì theo em thấy chắc khi mở đồng thời 2 chương trình có các phím tắt có tác dụng như bác dùng SP với cad vậy, nếu chức năng của chúng tương tác với nhau thì nó không hoạt động!
Bác thử cài đặt lệnh lại cho cad khác đi xem sao?
 • 1

Hội những người yêu kỹ thuật chân chính


#4 dsan

dsan

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 27 December 2011 - 05:29 PM

e hỏi ngu tí là cài phím Esc lại ntn ạ
 • 0

#5 anhvanyeuem

anhvanyeuem

  HÀ TĨNH CHÍNH GỐC 38!

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 764 Bài viết
Điểm đánh giá: 473 (tốt)

Đã gửi 27 December 2011 - 06:20 PM

e hỏi ngu tí là cài phím Esc lại ntn ạ

Bạn đừng nói vậy,vì chả có ai ngu ở đây bạn ah, chỉ có sự tham luận đây thôi:
Thế này nhé! bạn làm như sau:
Trong Cad 2007 bạn vào Tool->Customize->Edit Program Parametters
; Program Parameters File For AutoCAD 2007
Các lệnh tắt mặc định như sau:
3A, *3DARRAY
3DMIRROR, *MIRROR3D
3DNavigate,*3DWALK
3DO, *3DORBIT
3DW, *3DWALK
3F, *3DFACE
3M, *3DMOVE
3P, *3DPOLY
3R, *3DROTATE
A, *ARC
AC, *BACTION
ADC, *ADCENTER
AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD
AA, *AREA
AL, *ALIGN
3AL, *3DALIGN
AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
-AR, *-ARRAY
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATTE, *-ATTEDIT
B, *BLOCK
-B, *-BLOCK
BC, *BCLOSE
BE, *BEDIT
BH, *HATCH
BO, *BOUNDARY
-BO, *-BOUNDARY
BR, *BREAK
BS, *BSAVE
BVS, *BVSTATE
C, *CIRCLE
CAM, *CAMERA
CH, *PROPERTIES
-CH, *CHANGE
CHA, *CHAMFER
CHK, *CHECKSTANDARDS
CLI, *COMMANDLINE
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
CO, *COPY
CP, *COPY
CT, *CTABLESTYLE
CYL, *CYLINDER
D, *DIMSTYLE
DAL, *DIMALIGNED
DAN, *DIMANGULAR
DAR, *DIMARC
JOG, *DIMJOGGED
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DC, *ADCENTER
DCE, *DIMCENTER
DCENTER, *ADCENTER
DCO, *DIMCONTINUE
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DDI, *DIMDIAMETER
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST
DIV, *DIVIDE
DJO, *DIMJOGGED
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DRE, *DIMREASSOCIATE
DRM, *DRAWINGRECOVERY
DS, *DSETTINGS
DST, *DIMSTYLE
DT, *TEXT
DV, *DVIEW
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
EL, *ELLIPSE
ER, *EXTERNALREFERENCES
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
FSHOT, *FLATSHOT
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GD, *GRADIENT
GEO, *GEOGRAPHICLOCATION
GR, *DDGRIPS
H, *HATCH
-H, *-HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *INTERSECT
INF, *INTERFERE
IO, *INSERTOBJ
J, *JOIN
L, *LINE
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
LE, *QLEADER
LEN, *LENGTHEN
LI, *LIST
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
LO, *-LAYOUT
LS, *LIST
LT, *LINETYPE
-LT, *-LINETYPE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
MAT, *MATERIALS
ME, *MEASURE
MI, *MIRROR
ML, *MLINE
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
MSM, *MARKUP
MT, *MTEXT
MV, *MVIEW
NORTH, *GEOGRAPHICLOCATION
NORTHDIR, *GEOGRAPHICLOCATION
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PASTESPEC
PARAM, *BPARAMETER
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE, *PEDIT
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *PROPERTIES
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PROPS, *PROPERTIES
PRE, *PREVIEW
PRINT, *PLOT
PS, *PSPACE
PSOLID, *POLYSOLID
PTW, *PUBLISHTOWEB
PU, *PURGE
-PU, *-PURGE
PYR, *PYRAMID
QC, *QUICKCALC
R, *REDRAW
RA, *REDRAWALL
RC, *RENDERCROP
RE, *REGEN
REA, *REGENALL
REC, *RECTANG
REG, *REGION
REN, *RENAME
-REN, *-RENAME
REV, *REVOLVE
RO, *ROTATE
RP, *RENDERPRESETS
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
RW, *RENDERWIN
S, *STRETCH
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *DSETTINGS
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADEMODE
SL, *SLICE
SN, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
SPL, *SPLINE
SPLANE, *SECTIONPLANE
SPE, *SPLINEDIT
SSM, *SHEETSET
ST, *STYLE
STA, *STANDARDS
SU, *SUBTRACT
T, *MTEXT
-T, *-MTEXT
TA, *TABLET
TB, *TABLE
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
TP, *TOOLPALETTES
TR, *TRIM
TS, *TABLESTYLE
UC, *UCSMAN
UN, *UNITS
-UN, *-UNITS
UNI, *UNION
V, *VIEW
-V, *-VIEW
VP, *DDVPOINT
-VP, *VPOINT
VS, *VSCURRENT
VSM, *VISUALSTYLES
-VSM, *-VISUALSTYLES
W, *WBLOCK
-W, *-WBLOCK
WE, *WEDGE
X, *EXPLODE
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
-XB, *-XBIND
XC, *XCLIP
XL, *XLINE
XR, *XREF
-XR, *-XREF
Z, *ZOOM
; The following are alternative aliases and aliases as supplied
; in AutoCAD Release 13.
AV, *DSVIEWER
CP, *COPY
DIMALI, *DIMALIGNED
DIMANG, *DIMANGULAR
DIMBASE, *DIMBASELINE
DIMCONT, *DIMCONTINUE
DIMDIA, *DIMDIAMETER
DIMED, *DIMEDIT
DIMTED, *DIMTEDIT
DIMLIN, *DIMLINEAR
DIMORD, *DIMORDINATE
DIMRAD, *DIMRADIUS
DIMSTY, *DIMSTYLE
DIMOVER, *DIMOVERRIDE
LEAD, *LEADER
TM, *TILEMODE
; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility
SAVEURL, *SAVE
OPENURL, *OPEN
INSERTURL, *INSERT
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:
AAD, *DBCONNECT
AEX, *DBCONNECT
ALI, *DBCONNECT
ASQ, *DBCONNECT
ARO, *DBCONNECT
ASE, *DBCONNECT
DDATTDEF, *ATTDEF
DDATTEXT, *ATTEXT
DDCHPROP, *PROPERTIES
DDCOLOR, *COLOR
DDLMODES, *LAYER
DDLTYPE, *LINETYPE
DDMODIFY, *PROPERTIES
DDOSNAP, *OSNAP
DDUCS, *UCS
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004:
ACADBLOCKDIALOG, *BLOCK
ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK
ADCENTER, *ADCENTER
BMAKE, *BLOCK
BMOD, *BLOCK
BPOLY, *BOUNDARY
CONTENT, *ADCENTER
DDATTE, *ATTEDIT
DDIM, *DIMSTYLE
DDINSERT, *INSERT
DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP
DDRMODES, *DSETTINGS
DDSTYLE, *STYLE
DDUCS, *UCSMAN
DDUCSP, *UCSMAN
DDUNITS, *UNITS
DDVIEW, *VIEW
DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR
DIMROTATED, *DIMLINEAR
DIMVERTICAL, *DIMLINEAR
DOUGHNUT, *DONUT
DTEXT, *TEXT
DWFOUT, *PLOT
DXFIN, *OPEN
DXFOUT, *SAVEAS
PAINTER, *MATCHPROP
PREFERENCES, *OPTIONS
RECTANGLE, *RECTANG
SHADE, *SHADEMODE
VIEWPORTS, *VPORTS
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2007:
RMAT, *MATERIALS
FOG, *RENDERENVIRONMENT
FINISH, *MATERIALS
SETUV, *MATERIALMAP
SHOWMAT, *LIST
RFILEOPT, *RENDERPRESETS
RENDSCR, *RENDERWIN
; -- User Defined Command Aliases --
; Make any changes or additions to the default AutoCAD command aliases in
; this section to ensure successful migration of these settings when you
; upgrade to the next version of AutoCAD. If a command alias appears more
; than once in this file, items in the User Defined Command Alias take
; precedence over duplicates that appear earlier in the file.
; **********----------********** ; No xlate ; DO NOT REMOVE
Bạn sửa lệnh mình cần sửa cho nó khác đi mặc định : ESC của ERASE, bạn có thể sửa nó là K chả hạn!
 • 3

Hội những người yêu kỹ thuật chân chính


#6 Chiron

Chiron

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 313 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)

Đã gửi 28 December 2011 - 05:46 AM

Ko biết bác nào có bị giống em ko ạ? e dùng Cad 2010 và shop cs4 64 bit, ko hiểu sao dạo gần đây khi mở đồng thời 2 pm này thì phím Esc bên Cad lại mất tác dụng, mới đầu e còn tưởng bàn phím hỏng, chết cười.
Bác nào biết chỉ em với ạ! :unsure:

"Dạo gần đây" có nghĩa là lúc trước dùng đồng thời 2 phần mềm này không ảnh hưởng gì hết? Dùng riêng từng phần mềm thì không có hiện tượng này? Bạn cố gắng nhớ lại xem "gần đây" có cài thêm bất cứ 1 chương trình nào khác (dù là rất nhỏ)? Chẳng hạn như chương trình gõ tiếng Việt?
 • 2

#7 dsan

dsan

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 28 December 2011 - 08:54 AM

@anhvanyeuem : mình đã thử và ko đc bạn ạ.
@Chiron : bị khá lâu rồi, nhưng mình ko biết , lúc mới bị thì mình cứ nghĩ cái bàn phím nó có vấn đề, hoặc cad có vấn đề, mãi hôm qua mình mới biết lỗi là do mở shop đồng thời, nên trong thời gian đó mình có cài và remove nhiều pm, thành ra giờ chả biết nó là do cái nào . Hình như không có ai từng bị như mình thì phải.
 • 1

#8 hoasybatdatdy

hoasybatdatdy

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 28 December 2011 - 11:05 AM

bạn thử restar lại máy rồi mở thứ tự từng chương trình ví dụ như cái này trước mở cái kia sau rồi ngược lại thử. ko bt được ko còn nếu ko đc thì bt cài lại :blush:
 • 1

#9 Chiron

Chiron

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 313 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)

Đã gửi 30 December 2011 - 11:12 PM

@Chiron : bị khá lâu rồi, nhưng mình ko biết , lúc mới bị thì mình cứ nghĩ cái bàn phím nó có vấn đề, hoặc cad có vấn đề, mãi hôm qua mình mới biết lỗi là do mở shop đồng thời, nên trong thời gian đó mình có cài và remove nhiều pm, thành ra giờ chả biết nó là do cái nào . Hình như không có ai từng bị như mình thì phải.

Bạn thử làm theo cách của hoasybatdatdy xem sao, dùng phương pháp loại trừ nguyên nhân. Rất nhiều người dùng 2 phần mềm này song song nhưng không sao cả, như vậy đã loại trừ 2 thằng này "đụng" nhau. Bạn nên kiểm tra các chương trình kiểm soát bàn phím, chẳng hạn như phần mềm gõ tiếng Việt hay từ điển... các phần mềm chạy background. Tắt hết mấy hết phần mềm này rồi chạy từng thằng lại xem thằng nào gây nên lỗi và tìm cách khắc phục hoặc... loại trừ :wacko:.
Chúc bạn thành công.
 • 1

#10 B_C_M

B_C_M

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 03 March 2013 - 10:59 AM

http://cdn.howtogeek...c_photoshop.zip

Bạn down file này về, giải nén rồi mở cùng photoshop hoặc photoshop element (tuỳ nhu cầu) thì sẽ dùng đc phím Esc trong Cad và các chương trình khác.

Xong việc bạn mở Task Mananger (Ctrl Arl Del) rồi tắt nó đi vì chương trình này không có giao diện.

Chúc vui.. :D


 • 0

#11 sgcq

sgcq

  Hội Hai Lúa

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1905 Bài viết
Điểm đánh giá: 701 (tốt)

Đã gửi 03 March 2013 - 12:10 PM

biggrin.pngbiggrin.pngbiggrin.png

2 lúa đề xuất phương án trị nút ESC xung đột giữa 2 phần mềm photoshop + autocad:

PA1: Không xài phần mềm nào trong cả 2 phần mềm trên.

PA2: Xài 2 CPU, 1 bàn phím, 1 chuột, 2 màn hình trong quá trình sử dụng. (Cách này không dùng cho 2 lúa hoặc tương đương)

PA3: Win8 + CS6 + Cad2013. (Cái này 2 lúa xài gần 1 năm không thấy lỗi trên)

biggrin.pngbiggrin.pngbiggrin.png

Hình đính kèm:

 

110802_chuyennghiep.jpg

 


 • 0

HỘI HAI LÚA

 

 

FB: https://www.facebook...oups/HaiLuaHoi/


#12 Mũn xinh

Mũn xinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1320 Bài viết
Điểm đánh giá: 636 (tốt)

Đã gửi 03 March 2013 - 12:25 PM

Trước mình cũng bị vấn đề này nhưng chỉ trên 1 máy. Vp có 1 dàn máy thiết kế 5 con thì chỉ 1 mình con máy mình ngồi bị, các máy khác cùng cấu hình, cài cùng 1 bản phần mềm (chung 1 bộ ghost) thì ko sao. Cuối cùng là mình đành phải sống chung với lũ.


 • 0

...Một chiều ngồi say

Một đời thật nhẹ

Ngày qua...