Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Hỏi về lisp tạo biến cho dim VD.lsp


 • Please log in to reply
14 replies to this topic

#1 phanmanhphu

phanmanhphu

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 January 2012 - 02:29 PM

Hình đã gửi

Các bác có ai biết viết đoạn lisp để hỏi nhập giá trị này không ạ.( phần đánh dấu đỏ )
Em đang muốn nhập đoạn này vào thêm trong lisp VD.lsp


;;; DAT BIEN CHO DIM
(DEFUN C:VD ()
(setq OVSC (getreal "\nty le dim la bao nhieu %? ... "))
(setq namedim (getstring "\nDat ten dim nhe "))
(COMMAND "INSERT" "DIM=dim" ^c)
(COMMAND "-LAYER" "SET" "K.DIM(5)" "")
(command "-style" "K.VNtime" "VNTime.shx,VNS.SHX" "0" "0.75" "0" "N" "N" "N")
(COMMAND "MIRRTEXT" "0") ;;;KHONG MIRROR TEXT
(COMMAND "DIMUNIT" "2") ;;;TEXT DANG DECIMAL
(COMMAND "DIMADEC" "0") ;;;DAT SO CHU THAP PHAN TEXTDIM
(COMMAND "DIMASZ" "1") ;;;KTHUOC ARROWHEADER
(COMMAND "DIMCLRT" "2") ;;;DAT MAU CHO TEXTDIM
(COMMAND "DIMDEC" "0") ;;;DAT KIEU THAP PHAN CHO DIMTEXT
(COMMAND "DIMALTU" "2") ;;;KIEUDONVI TEXTDIM
(COMMAND "DIMDLE" "1") ;;DATPHAN DIMLINE NHO KHOI DG EXTEND
(COMMAND "DIMDLI" "8") ;;;DAT KHOANG CACH GIUA CAC DUONG DIM
(COMMAND "DIMEXE" "2") ;;;DATPHAN DG EXTEND NHO KHOI DG DIMLINE
(COMMAND "DIMEXO" "0") ;;;DAT KHCACH CHAN DG GIONG VA VAT THE
(COMMAND "DIMFIT" "5") ;;;DATFIT
;;0 Text and Arrows
;;1 Text Only
;;2 Arrows Only
;;3 Best Fit
;;4 Leader
;;5 No Leader
(COMMAND "DIMTIH" "OFF") ;;;GIONG TEXT trong dg dim THEO DG DIMLINE
(COMMAND "DIMTOH" "OFF") ;;;GIONG TEXT trong dg dim THEO DG DIMLINE
(COMMAND "DIMTAD" "1") ;;;TEXTDIM PHIA TREN DIMLINE
(COMMAND "DIMTOFL" "ON") ;;;CO DIMLINE NGAY CA KHI TEXT OUTSIDE
(COMMAND "DIMTXSTY" "K.VNtime") ;;;style dimtext
(COMMAND "DIMTXT" "2.5") ;;;chieucao textdim
(COMMAND "DIMASZ" "1") ;;;scale for arrowhead
(COMMAND "DIMTVP" "1") ;;;khcach textdim phia tren hoac duoi dimline
(COMMAND "DIMGAP" "1") ;;;khcach dim phia tren hoac duoi dimline
(COMMAND "DIMSAH" "ON") ;;;dung blockarrow default hoac defined
(COMMAND "DIMBLK" "DIM") ;;;kieu arrow
(COMMAND "DIMBLK1" "DIM") ;;;kieu arrow dau
(COMMAND "DIMBLK2" "DIM") ;;;kieu arrow cuoi
(COMMAND "DIMSD1" "OFF") ;;;CO DIMLINEDAU
(COMMAND "DIMSE1" "OFF") ;;;CO EXTENDED LINE DAU
(COMMAND "DIMCLRD" "5") ;;;DATMAUDIMLINE
(COMMAND "DIMCLRE" "5") ;;;DATMAUEXTENDLINE
(COMMAND "DIMRND" "0") ;;;LAM TRON DIMTEXT
(COMMAND "DIMcen" "-3") ;;;ve center line for dimcen
(COMMAND "DIMSCALE" OVSC) ;;;OVERSCALE FOR DIM
(COMMAND "DIMSTYLE" "s" namedim) ;;SAVE TEN KIEU DIM
(PRINC)
)


 • 0

#2 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 06 January 2012 - 02:35 PM

Các bác có ai biết viết đoạn lisp để hỏi nhập giá trị này không ạ.( phần đánh dấu đỏ )
...

Biến hệ thống của nó là "dimlfac". Bạn nhập giá trị, ví dụ 1.23. Sau đó thêm dòng code: (setvar "dimlfac" 1.23).
(setq OVSC (getreal "\nty le dim la bao nhieu %? ... "))
(setvar "dimlfac" OVSC)
Một góp ý nhỏ: thay vì dùng "command", bạn nên chuyển qua "setvar" như trên.
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#3 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 06 January 2012 - 02:51 PM

Nên viết gọn lại là :
(mapcar
'setvar
(list "mirrtext" "dimunit" "dimadec" "dimlfac") ;List Vars

(list "0" "2" "0" 0.25) ;List Val
)

 • 2

#4 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 06 January 2012 - 03:25 PM

Hoặc dùng Acet:
(acet-sysvar-set (list "mirrtext" "0" "dimunit" "2" "dimadec" "0" "dimlfac" 0.25))
Tuy nhiên chắc vì bạn muốn viết tường minh để dễ theo dõi, nên cũng không sao.
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#5 phanmanhphu

phanmanhphu

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 January 2012 - 03:32 PM

Mình viết thế này thì nó sẽ nhập cả scale dim (DIMSCALE) và chọn tỉ lệ dim đang vẽ (dimlfac)
Nhưng không hiểu sao nó lại hiển thị thêm 1 mục này nhỉ Hình đã gửi

;;; DAT BIEN CHO DIM
(DEFUN C:VD ()
(setq OVSC (getreal "\nTy le dim la bnhieu %? ... "))
(setq MS (getreal "\nTy le dang ve la bnhieu?TL 1/25 nhap 0.25 "))
(setq namedim (getstring "\nDat ten dim nhe "))
(COMMAND "INSERT" "DIM=dim" ^c)
(COMMAND "-LAYER" "SET" "K.DIM(5)" "")
(command "-style" "K.VNtime" "VNTime.shx,VNS.SHX" "0" "0.75" "0" "N" "N" "N")
(COMMAND "MIRRTEXT" "0") ;;;KHONG MIRROR TEXT
(COMMAND "DIMUNIT" "2") ;;;TEXT DANG DECIMAL
(COMMAND "DIMADEC" "0") ;;;DAT SO CHU THAP PHAN TEXTDIM
(COMMAND "DIMASZ" "1") ;;;KTHUOC ARROWHEADER
(COMMAND "DIMCLRT" "2") ;;;DAT MAU CHO TEXTDIM
(COMMAND "DIMDEC" "0") ;;;DAT KIEU THAP PHAN CHO DIMTEXT
(COMMAND "DIMALTU" "2") ;;;KIEUDONVI TEXTDIM
(COMMAND "DIMDLE" "1") ;;DATPHAN DIMLINE NHO KHOI DG EXTEND
(COMMAND "DIMDLI" "8") ;;;DAT KHOANG CACH GIUA CAC DUONG DIM
(COMMAND "DIMEXE" "2") ;;;DATPHAN DG EXTEND NHO KHOI DG DIMLINE
(COMMAND "DIMEXO" "0") ;;;DAT KHCACH CHAN DG GIONG VA VAT THE
(COMMAND "DIMFIT" "5") ;;;DATFIT
;;0 Text and Arrows
;;1 Text Only
;;2 Arrows Only
;;3 Best Fit
;;4 Leader
;;5 No Leader
(COMMAND "DIMTIH" "OFF") ;;;GIONG TEXT trong dg dim THEO DG DIMLINE
(COMMAND "DIMTOH" "OFF") ;;;GIONG TEXT trong dg dim THEO DG DIMLINE
(COMMAND "DIMTAD" "1") ;;;TEXTDIM PHIA TREN DIMLINE
(COMMAND "DIMTOFL" "ON") ;;;CO DIMLINE NGAY CA KHI TEXT OUTSIDE
(COMMAND "DIMTXSTY" "K.VNtime") ;;;style dimtext
(COMMAND "DIMTXT" "2.5") ;;;chieucao textdim
(COMMAND "DIMASZ" "1") ;;;scale for arrowhead
(COMMAND "DIMTVP" "1") ;;;khcach textdim phia tren hoac duoi dimline
(COMMAND "DIMGAP" "1") ;;;khcach dim phia tren hoac duoi dimline
(COMMAND "DIMSAH" "ON") ;;;dung blockarrow default hoac defined
(COMMAND "DIMBLK" "DIM") ;;;kieu arrow
(COMMAND "DIMBLK1" "DIM") ;;;kieu arrow dau
(COMMAND "DIMBLK2" "DIM") ;;;kieu arrow cuoi
(COMMAND "DIMSD1" "OFF") ;;;CO DIMLINEDAU
(COMMAND "DIMSE1" "OFF") ;;;CO EXTENDED LINE DAU
(COMMAND "DIMCLRD" "5") ;;;DATMAUDIMLINE
(COMMAND "DIMCLRE" "5") ;;;DATMAUEXTENDLINE
(COMMAND "DIMRND" "0") ;;;LAM TRON DIMTEXT
(COMMAND "DIMcen" "-3") ;;;ve center line for dimcen
(COMMAND "DIMSCALE" OVSC) ;;;OVERSCALE FOR DIM
(COMMAND "DIMSTYLE" "s" namedim) ;;SAVE TEN KIEU DIM
(setvar "dimlfac" MS) ;;measurement scale/scale factor trong Primary Units.
(PRINC)
)


 • 0

#6 phanmanhphu

phanmanhphu

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 January 2012 - 03:33 PM

Mình không rành lắm về lisp , mình chỉ copy paste thôi, để kiểu comand ra cho dễ hiểu cung đc :D, còn mình muốn nhập giá trị scale factor đó , chứ không phải mặc định là 0.25 .
Thanks các bạn đã chia sẻ :X
 • 0

#7 phanmanhphu

phanmanhphu

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 January 2012 - 04:35 PM

Mình muốn tạo thêm đoạn lisp để nó nhập sẵn Always keep text between ext lines và tích chọn suppress arrows if they.... ( như hình vẽ ), thì làm thế nào . Mình thử thay số ở DIMFIT nhưng sao không được, các bạn giúp mình với nhé . thanks :X
Hình đã gửi


;;; DAT BIEN CHO DIM
(DEFUN C:VD ()
(setq OVSC (getreal "\nTy le dim la bnhieu %? ... "))
(setq MS (getreal "\nTy le dang ve la bnhieu?TL 1/25 nhap 0.25 "))
(setq namedim (getstring "\nDat ten dim nhe "))
(COMMAND "INSERT" "DIM=dim" ^c)
(COMMAND "-LAYER" "SET" "K.DIM(5)" "")
(command "-style" "K.VNtime" "VNTime.shx,VNS.SHX" "0" "0.75" "0" "N" "N" "N")
(COMMAND "MIRRTEXT" "0") ;;;KHONG MIRROR TEXT
(COMMAND "DIMUNIT" "2") ;;;TEXT DANG DECIMAL
(COMMAND "DIMADEC" "0") ;;;DAT SO CHU THAP PHAN TEXTDIM
(COMMAND "DIMASZ" "1") ;;;KTHUOC ARROWHEADER
(COMMAND "DIMCLRT" "2") ;;;DAT MAU CHO TEXTDIM
(COMMAND "DIMDEC" "0") ;;;DAT KIEU THAP PHAN CHO DIMTEXT
(COMMAND "DIMALTU" "2") ;;;KIEUDONVI TEXTDIM
(COMMAND "DIMDLE" "1") ;;DATPHAN DIMLINE NHO KHOI DG EXTEND
(COMMAND "DIMDLI" "8") ;;;DAT KHOANG CACH GIUA CAC DUONG DIM
(COMMAND "DIMEXE" "2") ;;;DATPHAN DG EXTEND NHO KHOI DG DIMLINE
(COMMAND "DIMEXO" "0") ;;;DAT KHCACH CHAN DG GIONG VA VAT THE
(COMMAND "DIMFIT" "5") ;;;DATFIT
;;0 Text and Arrows
;;1 Arrows Only
;;2 Text Only
;;3 Best Fit
;;4 Leader
;;5 No Leader

(COMMAND "DIMTIH" "OFF") ;;;GIONG TEXT trong dg dim THEO DG DIMLINE
(COMMAND "DIMTOH" "OFF") ;;;GIONG TEXT trong dg dim THEO DG DIMLINE
(COMMAND "DIMTAD" "1") ;;;TEXTDIM PHIA TREN DIMLINE
(COMMAND "DIMTOFL" "ON") ;;;CO DIMLINE NGAY CA KHI TEXT OUTSIDE
(COMMAND "DIMTXSTY" "K.VNtime") ;;;style dimtext
(COMMAND "DIMTXT" "2.5") ;;;chieucao textdim
(COMMAND "DIMASZ" "1") ;;;scale for arrowhead
(COMMAND "DIMTVP" "1") ;;;khcach textdim phia tren hoac duoi dimline
(COMMAND "DIMGAP" "1") ;;;khcach dim phia tren hoac duoi dimline
(COMMAND "DIMSAH" "ON") ;;;dung blockarrow default hoac defined
(COMMAND "DIMBLK" "DIM") ;;;kieu arrow
(COMMAND "DIMBLK1" "DIM") ;;;kieu arrow dau
(COMMAND "DIMBLK2" "DIM") ;;;kieu arrow cuoi
(COMMAND "DIMSD1" "OFF") ;;;CO DIMLINEDAU
(COMMAND "DIMSE1" "OFF") ;;;CO EXTENDED LINE DAU
(COMMAND "DIMCLRD" "5") ;;;DATMAUDIMLINE
(COMMAND "DIMCLRE" "5") ;;;DATMAUEXTENDLINE
(COMMAND "DIMRND" "0") ;;;LAM TRON DIMTEXT
(COMMAND "DIMcen" "-3") ;;;ve center line for dimcen
(COMMAND "DIMSCALE" OVSC) ;;;OVERSCALE FOR DIM
(COMMAND "DIMSTYLE" "s" namedim) ;;SAVE TEN KIEU DIM
(setvar "dimlfac" MS) ;;measurement scale/scale factor trong Primary Units.
(PRINC)
)


 • 0

#8 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 06 January 2012 - 04:39 PM

Bạn nên áp dụng cách làm : Tạo 1 dim theo ý bạn. Sau đó dùng lệnh -dimstyle -> Variables -> Chọn Dim / Đánh tên Dimstyle -> Đọc các giá trị kèm chú thích
 • 0

#9 phanmanhphu

phanmanhphu

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 09 January 2012 - 12:24 PM

Bạn nên áp dụng cách làm : Tạo 1 dim theo ý bạn. Sau đó dùng lệnh -dimstyle -> Variables -> Chọn Dim / Đánh tên Dimstyle -> Đọc các giá trị kèm chú thích

nó chỉ nhập số từ 0 đến 5 thôi bạn ạ. mình thử chèn thêm nhưng không được ? :-/
 • 0

#10 phanmanhphu

phanmanhphu

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 10 January 2012 - 05:02 PM

có ai biết giúp mình được không ạ! thanks!
 • 0

#11 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 10 January 2012 - 05:25 PM

nó chỉ nhập số từ 0 đến 5 thôi bạn ạ. mình thử chèn thêm nhưng không được ? :-/

=> chả ăn nhập gì với cái câu mình nói trước đó mà bạn Quote lại cả ^^ Mình cố gắng lắm nhưng không hiểu ý bạn
=>

có ai biết giúp mình được không ạ! thanks! = Chịu


 • 0

#12 phanmanhphu

phanmanhphu

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 January 2012 - 08:52 AM

hì, m xin lỗi vì không hiểu nhiều về viết lisp lắm , là thế này
Đoạn này nhé
(COMMAND "DIMFIT" "5") ;;;DATFIT
;;0 Text and Arrows
;;1 Arrows Only
;;2 Text Only
;;3 Best Fit
;;4 Leader
;;5 No Leader
Đây là chỗ để thay đổi các mục chọn trong phần Fit options. mình thử thay số từ 0-5 ở đoạn (COMMAND "DIMFIT" "5") thì không thấy chọn được Always keep text between ext lines. Mình thử tạo thêm 1 giá trị là ;;6 Always keep text between ext lines ,và thay là (COMMAND "DIMFIT" "6"), nhưng không được
Hình đã gửi
 • 0

#13 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 January 2012 - 09:33 AM

Mình đã nói cụ thể ở trên rồi, bạn không chịu đọc mà cứ theo quan điểm của bạn đó thôi :)
Thực chất 2 cái bạn cần không liên quan đến biến DIMFIT, mà là DIMTIX và DIMSOXD.
Bạn xem lại bài #8 1 lần nữa nhé.
Ngoài ra nếu k thích xem toàn DImstyle thì bạn vẽ 1 dim ra, chọn nó và nhấn Ctrl + 1, lần lượt tích vào các thuộc tính bạn muốn và xem tên biến tương ứng ở dưới cùng của bảng Properties
 • 0

#14 phanmanhphu

phanmanhphu

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 January 2012 - 10:23 AM

:">, thế mà bạn không bảo mình luôn là 2 biến này ,hehe, mình làm được rồi , cám ơn bạn nhiều nhé.Sorry vì làm phiền nhiều quá ,mình không biết các biến này lắm, nên không biết hỏi như thế nào cho hợp lý. :|
 • 0

#15 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 January 2012 - 10:24 AM

:">, thế mà bạn không bảo mình luôn là 2 biến này ,hehe, mình làm được rồi , cám ơn bạn nhiều nhé.Sorry vì làm phiền nhiều quá ,mình không biết các biến này lắm, nên không biết hỏi như thế nào cho hợp lý. :|

Ngoài ra còn nhiều biến nữa, bạn làm theo 1 trong 2 cách mình đã reply. Tại sao không nói luôn, vì chẳng may ngày mai bạn lại thấy cần thay đổi 1 biến nào đó trong họ Dim, bạn lại post bài lên hỏi và chờ đợi, thế có phải thiệt không, trong khi mình tìm thấy được.
Đây là demo dùng cách 1 :
DIMADEC 	0        	Angular decimal places
DIMALT Off Alternate units selected
DIMALTD 2 Alternate unit decimal places
DIMALTF 25.4000 Alternate unit scale factor
DIMALTRND 0.0000 Alternate units rounding value
DIMALTTD 2 Alternate tolerance decimal places
DIMALTTZ 0 Alternate tolerance zero suppression
DIMALTU 2 Alternate units
DIMALTZ 0 Alternate unit zero suppression
DIMAPOST Prefix and suffix for alternate text
DIMARCSYM 0 Arc length symbol
DIMASZ 0.1800 Arrow size
DIMATFIT 3 Arrow and text fit
DIMAUNIT 0 Angular unit format
DIMAZIN 0 Angular zero supression
DIMBLK ClosedFilled Arrow block name
DIMBLK1 ClosedFilled First arrow block name
DIMBLK2 ClosedFilled Second arrow block name
DIMCEN 0.0900 Center mark size
DIMCLRD BYBLOCK Dimension line and leader color
DIMCLRE BYBLOCK Extension line color
DIMCLRT BYBLOCK Dimension text color
DIMDEC 4 Decimal places
DIMDLE 0.0000 Dimension line extension
DIMDLI 0.3800 Dimension line spacing
DIMDSEP . Decimal separator
DIMEXE 0.1800 Extension above dimension line
DIMEXO 0.0625 Extension line origin offset
DIMFRAC 0 Fraction format
DIMFXL 1.0000 Fixed Extension Line
DIMFXLON Off Enable Fixed Extension Line
DIMGAP 0.0900 Gap from dimension line to text
DIMJOGANG 45 Radius dimension jog angle
DIMJUST 0 Justification of text on dimension line
DIMLDRBLK ClosedFilled Leader block name
DIMLFAC 1.0000 Linear unit scale factor
DIMLIM Off Generate dimension limits
DIMLTEX1 BYBLOCK Linetype extension line 1
DIMLTEX2 BYBLOCK Linetype extension line 2
DIMLTYPE BYBLOCK Dimension linetype
DIMLUNIT 2 Linear unit format
DIMLWD -2 Dimension line and leader lineweight
DIMLWE -2 Extension line lineweight
DIMPOST Prefix and suffix for dimension text
DIMRND 0.0000 Rounding value
DIMSAH Off Separate arrow blocks
DIMSCALE 1.0000 Overall scale factor
DIMSD1 Off Suppress the first dimension line
DIMSD2 Off Suppress the second dimension line
DIMSE1 Off Suppress the first extension line
DIMSE2 Off Suppress the second extension line
DIMSOXD Off Suppress outside dimension lines
DIMTAD 0 Place text above the dimension line
DIMTDEC 4 Tolerance decimal places
DIMTFAC 1.0000 Tolerance text height scaling factor
DIMTFILL 0 Text background enabled
DIMTFILLCLR BYBLOCK Text background color
DIMTIH On Text inside extensions is horizontal
DIMTIX Off Place text inside extensions
DIMTM 0.0000 Minus tolerance
DIMTMOVE 0 Text movement
DIMTOFL Off Force line inside extension lines
DIMTOH On Text outside horizontal
DIMTOL Off Tolerance dimensioning
DIMTOLJ 1 Tolerance vertical justification
DIMTP 0.0000 Plus tolerance
DIMTSZ 0.0000 Tick size
DIMTVP 0.0000 Text vertical position
DIMTXSTY Standard Text style
DIMTXT 0.1800 Text height
DIMTZIN 0 Tolerance zero suppression
DIMUPT Off User positioned text
DIMZIN 0 Zero suppression

Khá là rõ đúng k :), bạn cần biết thêm thằng nào thì nhảy vào Help xem tương ứng
 • 0