Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Đường cong bậc 2 trong cad


 • Please log in to reply
10 replies to this topic

#1 thuong1412

thuong1412

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 20 April 2012 - 10:56 PM

Các pro cho em hỏi một chút nhé. VD em có một phương trình bậc 2 ( y=Ax^2+Bx+C) em muốn thể hiện đường cong này chính xác trên cad thì làm ntn. thank các bác trc nhé !
 • 0

#2 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 April 2012 - 06:28 AM

Các pro cho em hỏi một chút nhé. VD em có một phương trình bậc 2 ( y=Ax^2+Bx+C) em muốn thể hiện đường cong này chính xác trên cad thì làm ntn. thank các bác trc nhé !

Trên 4rum đã có lisp vẽ đồ thị hàm số của bác Hoành. Bạn search nhé!
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#3 quoctien.tedi

quoctien.tedi

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 November 2012 - 06:05 PM

Chao moi nguoi! Mình đang rất cần ứng dụng vẽ đường cong bậc 2 trên cad. rất mong diễn đàn và mọi người chi cho. Hướng dẫn cách sử dụng. Cảm ơn rất nhiều.
 • 0

#4 quoctien.tedi

quoctien.tedi

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 November 2012 - 06:06 PM

Chao ban Đoàn Văn Hà. Mình đang rất cần ứng dụng vẽ đường cong bậc 2 trên cad. rất mong diễn đàn và mọi người chi cho. Hướng dẫn cách sử dụng. Cảm ơn Bạn rất nhiều.
 • 0

#5 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 November 2012 - 06:30 PM

Ở link này có bài viết của tôi về vẽ đồ thị các đường trong cad. Bạn down về, đọc hướng dẫn chi tiết trong file về cách dùng.
http://xaydungit.vn/...g-gian-2D-và-3D
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#6 quoctien.tedi

quoctien.tedi

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 November 2012 - 08:00 PM

Chào BẠN. Rất cảm ơn BAN đã reply cho tôi. Nhung sao toi ko dung duoc. Toi thuc hien nhu sau:
Dung lenh G2D .> nhan cong thuc hamtheo bieu thuc cal: toi nhap nhu sau: (vidu: X^2 - 2*x +1 = 0)
Nhap gia tri Xmin: 0
Nhap gia tri Xmax : 10
nhap so khoang chia: 10
enter thi cad thông báo: ; error: bad argument type: fixnump: nil
Rất mong bạn bớt chút hướng dẫn cụ thể
Chân thành cảm ơn BẠN nhiều
 • 0

#7 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 November 2012 - 08:43 PM

Có 1 chút nhầm lẫn, tôi đã sửa ở link cũ. Và bạn có thể down trực tiếp cái này.
Lisp này dùng để vẽ đồ thị của các hàm số y=f(x) trong 2D và z=f(x,y) trong 3D.
Cách nhập: bạn xem trích dẫn dưới đây đối với ví dụ của bạn:
Command: g2d
Nhap cong thuc ham so theo dang bieu thuc CAL: x^2-2*x+1
Nhap gia tri Xmin: 0
Nhap gia tri Xmax: 10
Nhap so khoang chia: 10
Chon kieu ve [POints/Lines/Pline/Spline] <S>: S

;http://xaydungit.vn/diendan/showthread.php?7940-V%E1%BA%BD-%C4%91%E1%BB%93-th%E1%BB%8B-c%C3%A1c-h%C3%A0m-s%E1%BB%91-y-f%28x%29-v%C3%A0-z-f%28x-y%29-trong-kh%C3%B4ng-gian-2D-v%C3%A0-3D
;Down file nay ve may, sau do chuyen font sang TCVN3-ABC de doc huong dan cach su dung.
;Doan Van Ha - XaydungIT.vn - Ngay 15/5/2012
;M&#244;c &#174;&#221;ch: v&#207; &#174;&#229; th&#222; h&#181;m s&#232; y=f(x) v&#181; z=f(x,y) trong kh&#171;ng gian 2D v&#181; 3D.
;Ghi ch&#243; chung:
;----- Bi&#213;n c&#241;a h&#181;m s&#232; quy &#174;&#222;nh l&#181; X(x) &#174;&#232;i v&#237;i h&#181;m 1 bi&#213;n; ho&#198;c X(x) v&#181; Y(y) &#174;&#232;i v&#237;i h&#181;m 2 bi&#213;n.
;----- C&#184;c to&#184;n t&#246;: + - * / ^
;----- C&#184;c h&#181;m c&#227; s&#189;n: sin cos tan asin acos atan exp sqrt abs log fix float
;----- C&#184;c h&#181;m b&#230; sung th&#170;m: sin2 cos2 tan2 ctan ln lg sqr
;----- C&#184;c h&#181;m ch&#173;a d&#239;ng &#174;&#173;&#238;c: min max rem expt logand logior (s&#207; update khi c&#227; th&#211;)
;----- C&#184;c h&#181;m l&#173;&#238;ng gi&#184;c c&#227; &#174;&#172;n v&#222; t&#221;nh l&#181; radian, ri&#170;ng h&#181;m c&#227; ch&#247; s&#232; "2" &#174;i sau th&#215; t&#221;nh v&#237;i &#174;&#172;n v&#222; l&#181; &#174;&#233;.
;C&#184;ch th&#249;c hi&#214;n:
;----- A). C&#184;ch v&#207; &#174;&#229; th&#222; h&#181;m 1 bi&#213;n y=f(x) trong 2D:
;----- 1). C&#184;ch 1: d&#239;ng l&#214;nh G2D v&#181; nh&#203;p h&#181;m d&#173;&#237;i d&#185;ng bi&#211;u th&#248;c CAL.
;----- &#166;u &#174;i&#211;m: nh&#203;p &#174;&#172;n gi&#182;n; ph&#239; h&#238;p v&#237;i nh&#247;ng ng&#173;&#234;i ch&#173;a r&#181;nh lisp.
;----- Nh&#173;&#238;c &#174;i&#211;m: kh&#171;ng s&#246; d&#244;ng &#174;&#173;&#238;c 1 s&#232; h&#181;m nh&#173;: min max rem expt logand logior
;----- 2). C&#184;ch 2: vi&#213;t h&#181;m ph&#244;
;----- &#166;u &#174;i&#211;m: kh&#171;ng gi&#237;i h&#185;n b&#235;i c&#184;c h&#181;m c&#241;a l&#214;nh CAL.
;----- Nh&#173;&#238;c &#174;i&#211;m: ph&#182;i c&#227; kh&#182; n&#168;ng hi&#211;u lisp &#174;&#211; vi&#213;t h&#181;m ph&#244;.
;----- V&#221; d&#244; v&#210; c&#184;ch vi&#213;t h&#181;m ph&#244; v&#181; c&#184;ch d&#239;ng. VD v&#207; &#174;&#229; th&#222; h&#181;m: y=100*sin2(x)^3 ; trong kho&#182;ng (0 720) ; s&#232; kho&#182;ng chia l&#181; 100.
;----- H&#181;m ph&#244;:
(defun fun2(x)
(* 100 (expt (sin2 x) 3)))
;----- C&#184;ch d&#239;ng: (G2D 'fun2 '(0 720) 40 "S") ;(c&#184;c ki&#211;u v&#207; c&#241;a "S": "PO"=Points; "L"=Lines; "P"=Pline; "S"=Spline)
;----- B). C&#184;ch v&#207; &#174;&#229; th&#222; h&#181;m 2 bi&#213;n z=f(x,y) trong 3D:
;----- 1). C&#184;ch 1: d&#239;ng l&#214;nh G3D v&#181; nh&#203;p h&#181;m d&#173;&#237;i d&#185;ng bi&#211;u th&#248;c CAL.
;----- &#166;u v&#181; Nh&#173;&#238;c &#174;i&#211;m: nh&#173; tr&#170;n.
;----- 2). C&#184;ch 2: vi&#213;t h&#181;m ph&#244;
;----- &#166;u &#174;i&#211;m: kh&#171;ng gi&#237;i h&#185;n b&#235;i c&#184;c h&#181;m c&#241;a l&#214;nh CAL.
;----- Nh&#173;&#238;c &#174;i&#211;m: ph&#182;i c&#227; kh&#182; n&#168;ng hi&#211;u lisp &#174;&#211; vi&#213;t h&#181;m ph&#244;.
;----- V&#221; d&#244; v&#210; c&#184;ch vi&#213;t h&#181;m ph&#244; v&#181; c&#184;ch d&#239;ng. VD v&#207; &#174;&#229; th&#222; h&#181;m: z=cos(sqrt(2*x^2+2*y^2)) ; trong kho&#182;ng (-20 20) ; s&#232; kho&#182;ng chia l&#181; 40.
;----- H&#181;m ph&#244;:
(defun fun3(x y)
(cos (sqrt (+ (* 2 x x) (* 2 y y)))))
;----- C&#184;ch d&#239;ng: (G3D 'fun3 '(-20 20) '(-20 20) 40)
;----- 3). C&#184;ch 3: d&#239;ng h&#181;m Lambda
;----- &#166;u v&#181; Nh&#173;&#238;c &#174;i&#211;m: nh&#173; c&#184;ch 2.
;----- V&#221; d&#244; v&#210; c&#184;ch vi&#213;t h&#181;m ph&#244; v&#181; c&#184;ch d&#239;ng. VD v&#207; &#174;&#229; th&#222; h&#181;m: z=exp(-(x^2+y^2)) ; trong kho&#182;ng (-2 2) ; s&#232; kho&#182;ng chia l&#181; 20.
;----- C&#184;ch vi&#213;t: (G3D '(lambda (x y) (exp (- (+ (* x x) (* y y))))) '(-2 2) '(-2 2) 20)
;-------------------------------------------------------------------- V&#207; &#174;&#229; th&#222; h&#181;m s&#232; 1 bi&#213;n y=f(x) trong 2D.
;EX: y=100*sin2(x)^3 ; t&#245; 0 &#174;&#213;n 720 ; num=100
(defun C:G2D (/ hamso xmin xmax num x y lst kieu)
(vl-load-com) (if (not cal) (arxload "geomcal"))
(setq hamso (strcat (getstring "\nNhap cong thuc ham so theo dang bieu thuc CAL: "))
xmin (getreal "\nNhap gia tri Xmin: ")
xmax (getreal "\nNhap gia tri Xmax: ")
num (getint "\nNhap so khoang chia: ")
x xmin
; y (c:cal (LM:StringSubst (vl-prin1-to-string x) "X" hamso))
y (eval (infix->prefix (LM:StringSubst (vl-prin1-to-string x) "X" (HA:Thay hamso))))
lst (list (list x y)))
(while (< x xmax)
(setq x (+ x (/ (- xmax xmin) num))
; y (c:cal (LM:StringSubst (vl-prin1-to-string x) "X" hamso))
y (eval (infix->prefix (LM:StringSubst (vl-prin1-to-string x) "X" (HA:Thay hamso))))
lst (cons (list x y) lst)))
(setq lst (reverse lst))
(initget "PO L P S") (setq kieu (getkword "\nChon kieu ve [POints/Lines/Pline/Spline] <S>: "))
(if (not kieu) (setq kieu "S"))
(cond
((= kieu "PO") (foreach pt lst (HA:Point pt)))
((= kieu "L") (setq x 0) (repeat (1- (length lst)) (HA:Line (nth x lst) (nth (1+ x) lst)) (setq x (1+ x))))
((= kieu "P") (HA:Pline lst))
((= kieu "S") (HA:Spline lst)))
(princ))
;-------------------------------------------------------------------- V&#207; &#174;&#229; th&#222; h&#181;m s&#232; 2 bi&#213;n z=f(x,y) trong 3D (ch&#243; &#253;: s&#232; kho&#182;ng chia: 1<num<255).
;EX1: z=cos(sqrt(2*x^2+2*y^2)) ; xmin=ymin=-20 ; xmax=ymax=+20 ; num=40
;EX2: z=exp(-(x^2+y^2)) ; xmin=ymin=-2 ; xmax=ymax=+2 ; num=20
(defun C:G3D ( / hamso xmin xmax ymin ymax num stepx stepy i j)
(vl-load-com) (if (not cal) (arxload "geomcal")) (setq cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0)
(setq hamso (strcat (getstring "\nNhap cong thuc ham so theo dang bieu thuc CAL: "))
xmin (getreal "\nNhap gia tri Xmin: ")
xmax (getreal "\nNhap gia tri Xmax: ")
ymin (getreal (strcat "\nNhap gia tri Ymin: " "<" (vl-prin1-to-string xmin) "> "))
ymax (getreal (strcat "\nNhap gia tri Ymax: " "<" (vl-prin1-to-string xmax) "> "))
num (getint "\nNhap so khoang chia: "))
(if (not ymin) (setq ymin xmin))
(if (not ymax) (setq ymax xmax))
(setq stepx (/ (- xmax xmin) num) stepy (/ (- ymax ymin) num) i 0 x xmin num (1+ num))
(command "_.3DMESH" num num)
(while (< i num)
(setq j 0 y ymin)
(while (< j num)
; (command (list x y (c:cal (LM:StringSubst (vl-prin1-to-string y) "Y" (LM:StringSubst (vl-prin1-to-string x) "X" hamso)))))
(command (list x y (eval (infix->prefix (LM:StringSubst (vl-prin1-to-string y) "Y" (LM:StringSubst (vl-prin1-to-string x) "X" (HA:Thay hamso)))))))
(setq j (1+ j) y (+ y stepy)))
(setq i (1+ i) x (+ x stepx)))
(setvar "cmdecho" cmd))
;------------------------------------------------------------------------------------ C&#184;c h&#181;m c&#172; b&#182;n ------------------------------------------------------------------------------
; Arguments:
; fun: H&#181;m s&#232; 2D.
; range: Kho&#182;ng gi&#184; tr&#222; X. VD: '(-20 20)
; res: &#167;&#233; ph&#169;n gi&#182;i (&#174;&#233; m&#222;n). VD: 100
; type: Ki&#211;u v&#207;. VD: Spline.
(defun G2D (fun range res type / step i x lst)
(setq x (car range) step (/ (- (cadr range) (car range)) (float res)) i 0 res (1+ res))
(while (< i res)
(setq lst (cons (list x (apply fun (list x))) lst))
(setq i (1+ i) x (+ x step)))
(setq lst (reverse lst))
(setq a lst)
(cond
((= type "PO") (foreach pt lst (HA:Point pt)))
((= type "L") (setq x 0) (repeat (1- (length lst)) (HA:Line (nth x lst) (nth (1+ x) lst)) (setq x (1+ x))))
((= type "P") (HA:Pline lst))
((= type "S") (HA:Spline lst)))
(princ))
;-----
; Arguments:
; fun: H&#181;m s&#232; 3D.
; xrange: Kho&#182;ng gi&#184; tr&#222; X. VD: '(-20 20)
; yrange: Kho&#182;ng gi&#184; tr&#222; Y. VD: '(-20 20)
; res: &#167;&#233; ph&#169;n gi&#182;i (&#174;&#233; m&#222;n). VD: 100
(defun G3D (fun xrange yrange res / ce stepx i j x y)
(setq cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0)
(setq x (car xrange) stepx (/ (- (cadr xrange) x) (float res)) stepy (/ (- (cadr yrange) (car yrange)) (float res)) i 0 res (1+ res))
(command "_.3DMESH" res res)
(while (< i res)
(setq j 0 y (car yrange))
(while (< j res)
(command (list x y (apply fun (list x y))))
(setq j (1+ j) y (+ y stepy)))
(setq i (1+ i) x (+ x stepx)))
(setvar "cmdecho" cmd))
;----- C&#184;c h&#181;m v&#207; c&#172; b&#182;n.
(defun HA:Point (pt) (entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 pt))))
(defun HA:Line (p1 p2) (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p2))))
(defun HA:Pline (lst) (entmake (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst))) (mapcar (function (lambda (p) (cons 10 p))) lst))))
(defun HA:Spline (lst) (entmake (append (list '(0 . "SPLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbSpline") (cons 71 3) (cons 74 (length lst))) (mapcar (function (lambda (p) (cons 11 p))) lst))))
;----- Thay t&#202;t c&#182; old b&#235;i new trong string, EX: (LM:StringSubst "lisp" "be" "To be or not to be") => "To lisp or not to lisp"
(defun LM:StringSubst ( new old string / l i ) (setq l (strlen new) i 0) (while (setq i (vl-string-search old string i)) (setq string (vl-string-subst new old string i) i (+ i l))) string)
;----- Thay t&#170;n h&#181;m &#174;&#211; kh&#171;ng b&#222; tr&#239;ng k&#253; t&#249; "X".
(defun HA:Thay(hamso / i)
(setq TT1 EXPT TT2 EXP TT3 FIX TT4 MAX lst_old (list "EXPT" "EXP" "FIX" "MAX") lst_new (list "TT1" "TT2" "TT3" "TT4") i 0)
(repeat 4
(setq hamso (LM:StringSubst (nth i lst_new) (nth i lst_old) hamso))
(setq i (1+ i)))
hamso)
;-----
;http://xaydungit.vn/diendan/showthread.php?7923-Gi%E1%BA%A3i-ph%C3%A1p-t%C3%ADnh-to%C3%A1n-string&p=14881160#post14881160. by Irneb. Thanks
(defun lg (d) (* 0.4342944819032518276511289189166 (log d)))
(defun sqr (d) (* d d))
(defun asin (d) (atan d (sqrt (- 1 (* d d)))))
(defun acos (d) (atan (sqrt (- 1 (* d d))) d))
(defun tan (d) (/ (sin d) (cos d)))
(defun ctan (d) (/ (cos d) (sin d)))
(defun sin2 (d) (sin (* d (/ pi 180))))
(defun cos2 (d) (cos (* d (/ pi 180))))
(defun tan2 (d / r) (setq r (* d (/ pi 180))) (/ (sin r) (cos r)))
(setq ^ expt ln log)
;-----
(defun split-list (lst n / l1 l2 i)
(setq i (length lst))
(foreach item (reverse lst)
(setq i (1- i))
(if (< i n)
(setq l1 (cons item l1))
(setq l2 (cons item l2))))
(cons l1 l2))
;-----
(defun infix->prefix (infix-expression / str->lst inf->pre-help placeholders operators functions placeholder-revert)
(setq infix-expression (strcat (LM:StringSubst "))" ")" (LM:StringSubst "((" "(" infix-expression)) "+0")) ;HA them dong nay!!!!!!!!!!!!!!!!
(setq operators '(+ - * / ^)
functions '(ABS ACOS ASIN ATAN COS COS2 CTAN DEC EXP FIX FLOAT INC LG LN LOG
LOGAND LOGIOR MAX MIN REM SIN SIN2 SQR SQRT TAN TAN2))
;----- Derived from format1 by HyflyingBird
(defun str->lst (str / char funs lastfun lst tmp lastchar)
(vl-load-com)
(setq lastfun "(")
(setq funs '("+" "-" "*" "/" "^" "%" "(" ")" " "))
(setq tmp "")
(while (/= str "")
(setq char (substr str 1 1)
str (substr str 2))
(if (and (member char funs)
(not (and lastfun (/= lastfun ")") (= char "-")))
(not (and lastchar (or (= char "-") (= char "+")))))
(progn
(setq lst (vl-list* char tmp lst)
tmp ""
lastfun char
lastchar nil)
(princ))
(progn
(setq tmp (strcat tmp char))
(setq lastfun nil)
(setq lastchar (= char "e"))
(princ))))
(read (vl-princ-to-string (vl-remove "" (vl-remove " " (reverse (cons tmp lst)))))))
;----- Helper to recursively prefix the infix list
(defun inf->pre-help (infix-expression / split)
(cond
((not (listp infix-expression)) infix-expression)
((= (length infix-expression) 1) (inf->pre-help (car infix-expression)))
((member (car infix-expression) functions)
(setq split (list (read (strcat "$placeholder" (itoa (length placeholders)))) (car infix-expression) (cadr infix-expression)) placeholders (cons split placeholders))
(inf->pre-help (cons (car split) (cddr infix-expression))))
((> (setq split (car (vl-remove-if 'null (mapcar (function (lambda (item) (vl-position item infix-expression))) operators)))) 0)
(list (cadr (setq split (split-list infix-expression split))) (inf->pre-help (car split)) (inf->pre-help (cddr split))))
(t (mapcar (function inf->pre-help) infix-expression))))
;----- Helper to add back the placeholders
(defun placeholder-revert (prefix-expression / place)
(mapcar (function (lambda (item)
(cond
((listp item) (placeholder-revert item))
((setq place (assoc item placeholders))
(if (listp (caddr place))
(cons (cadr place) (placeholder-revert (mapcar 'inf->pre-help (caddr place))))
(cdr place)))
(t item))))
prefix-expression))
(placeholder-revert
(inf->pre-help
(if (listp infix-expression)
infix-expression
(str->lst infix-expression)))))
;----- EX:
;_$ (infix->prefix "sin(5)^cos(1.23)/-3+max((A/5) 2)*(abs 8+7*min(4 (9+5))-atan(5))")
;(+ (/ (^ (SIN 5) (COS 1.23)) -3) (* (MAX (/ A 5) 2) (+ (ABS 8) (- (* 7 (MIN 4 (+ 9 5))) (ATAN 5)))))
;_$ (infix->prefix '(sin (5) ^ cos (1.23) / -3 + max ((A / 5) 2) * (abs 8 + 7 * min (4 (9 + 5)) - atan (5))))
;(+ (/ (^ (SIN 5) (COS 1.23)) -3) (* (MAX (/ A 5) 2) (+ (ABS 8) (- (* 7 (MIN 4 (+ 9 5))) (ATAN 5)))))
;Dung (eval...) => ket qua.

 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#8 quoctien.tedi

quoctien.tedi

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 November 2012 - 10:12 PM

chào ban HÀ.
Minh cam ơn Bạn nhiều lắm. Nhưng nếu có thể bạn bổ sung cho mình 2 trục tọa độ đi cùng được ko?
 • 0

#9 quoctien.tedi

quoctien.tedi

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 November 2012 - 11:57 AM

Chào BẠN HÀ!
Theo mình bất cứ loại đồ thị gì việc đầu tiên là xác định hệ trục tọa độ. Sau đó, mới tiến hành vẽ đồ thị cho hàm số mà mình muốn vẽ. Bạn là một superCADER, nên nếu bạn có thời gian nên bổ sung thêm hệ trục tọa độ cho nó và có thể gán một vài điểm tọa độ, nhất là những điểm tọa độ mà đồ thị đi qua 2 trục X hoặc Y (X=0 hoặc Y = 0) mà mình chọn trong khoảng Xmax, Xmin v.v.. thi nó sẽ trực quan hơn. Tỷ lệ bản vẽ thế nào, tỷ lệ kích thước theo 2 trục tọa độ thế nào là do bạn quyết định hay open cho người dùng là tùy bạn. Nhưng dù sao mình cũng chân thành cảm ơn BẠN rất nhiều. Chúc BẠN sức khỏe, và thành công .
 • 0

#10 manhlong0x

manhlong0x

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 May 2016 - 10:32 PM

ko hiểu mình làm sai bước nào nhập 7.61X^0.5 toàn báo lỗi không đến dc bước nhập loại đường .

; error: bad argument type: numberp: nil


 • 0

#11 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 May 2016 - 10:41 PM

ko hiểu mình làm sai bước nào nhập 7.61X^0.5 toàn báo lỗi không đến dc bước nhập loại đường .

; error: bad argument type: numberp: nil

7.61*x^0.5


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.