Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hoa dai nhan

Thay đổi block.

Các bài được khuyến nghị

Dear ACE.

 

 

Có 1 vấn đề mong ACE giúp:

 

 

- Mình có khoảng 50-60 bản vẽ có cùng sử dụng khung tên (là 1 bolck).Có cách nào sửa khung tên mà chỉ sửa 1 lần mà cả 50-60 bản vẽ cùng đổi block này không? Sửa từng bản vẽ thì lâu lắm.

 

Thanks ACE.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn tìm hiểu về lệnh XREF. Khung tên dùng cho nhiều bản vẽ thì nên xref, vì chỉ sửa 1 thằng thì trăm thằng khác nhảy theo.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn tìm hiểu về lệnh XREF. Khung tên dùng cho nhiều bản vẽ thì nên xref, vì chỉ sửa 1 thằng thì trăm thằng khác nhảy theo.

Bạn tìm hiểu về lệnh XREF. Khung tên dùng cho nhiều bản vẽ thì nên xref, vì chỉ sửa 1 thằng thì trăm thằng khác nhảy theo.

 

 

Khổ lỗi bản vẽ mình không vẽ mà do người khác vẽ. Mình tiếp quản bản vẽ này, giờ phải thay đổi khung tên. có ai có cách nào không?. Bản vẽ do mình vẽ thì mình dung Xref rồi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo 1 file Xref khung tên, giả sử là xref.dwg và vẽ khung tên vào đó. Lưu ý tạo khung tên so với tọa độ gốc sao cho lúc chèn lại không bị chênh

 

Giả sử các block khung tên đang có tên là "block"

 

=> Chèn nội dung sau vào 1 file lisp, cho vào startup, sau đó bạn bật các file cần thay đổi lên :

(acet-block-to-xref
 "block" ;Ten Block
 "D:/xref.dwg" ;Ten day du cua file xref
 T ;Neu muon purge block sau khi thay the thi de T, khong thi de nil
)

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo 1 file Xref khung tên, giả sử là xref.dwg và vẽ khung tên vào đó. Lưu ý tạo khung tên so với tọa độ gốc sao cho lúc chèn lại không bị chênh

 

Giả sử các block khung tên đang có tên là "block"

 

=> Chèn nội dung sau vào 1 file lisp, cho vào startup, sau đó bạn bật các file cần thay đổi lên :

(acet-block-to-xref
 "block" ;Ten Block
 "D:/xref.dwg" ;Ten day du cua file xref
 T ;Neu muon purge block sau khi thay the thi de T, khong thi de nil
)

Tạo 1 file Xref khung tên, giả sử là xref.dwg và vẽ khung tên vào đó. Lưu ý tạo khung tên so với tọa độ gốc sao cho lúc chèn lại không bị chênh

 

Giả sử các block khung tên đang có tên là "block"

 

=> Chèn nội dung sau vào 1 file lisp, cho vào startup, sau đó bạn bật các file cần thay đổi lên :

(acet-block-to-xref
 "block" ;Ten Block
 "D:/xref.dwg" ;Ten day du cua file xref
 T ;Neu muon purge block sau khi thay the thi de T, khong thi de nil
)

 

 

Theo cách hiểu của mình là dùng lisp này để xóa bỏ block sau đó dùng xref với khung tên mới có phải không. Như vậy mình vẫn phải mở từng bản vẽ và xref lại.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo 1 file Xref khung tên, giả sử là xref.dwg và vẽ khung tên vào đó. Lưu ý tạo khung tên so với tọa độ gốc sao cho lúc chèn lại không bị chênh

 

Giả sử các block khung tên đang có tên là "block"

 

=> Chèn nội dung sau vào 1 file lisp, cho vào startup, sau đó bạn bật các file cần thay đổi lên :

(acet-block-to-xref
 "block" ;Ten Block
 "D:/xref.dwg" ;Ten day du cua file xref
 T ;Neu muon purge block sau khi thay the thi de T, khong thi de nil
)

Tạo 1 file Xref khung tên, giả sử là xref.dwg và vẽ khung tên vào đó. Lưu ý tạo khung tên so với tọa độ gốc sao cho lúc chèn lại không bị chênh

 

Giả sử các block khung tên đang có tên là "block"

 

=> Chèn nội dung sau vào 1 file lisp, cho vào startup, sau đó bạn bật các file cần thay đổi lên :

(acet-block-to-xref
 "block" ;Ten Block
 "D:/xref.dwg" ;Ten day du cua file xref
 T ;Neu muon purge block sau khi thay the thi de T, khong thi de nil
)

 

Mình vẫn chưa hiểu, bạn có thể nói rõ hơn được không.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn chưa hiểu ở chỗ nào nhỉ ??

Trong đoạn mã mình đưa :

Thay chữ block bằng tên Block khung tên mà người ta gửi cho bạn và giờ bạn muốn thay

Thay chữ D:/xref.dwg bằng tên file xref mà bạn tạo (trong đó bạn vẽ khung tên mới của bạn)

Sau cùng thì lưu nó vào 1 lisp startup suite

Rồi bật thử 1 file bản vẽ lên và xem kết quả

Bản vẽ nào bạn mở lên thì ngay lập tức tất cả block tên là Block sẽ được thay bằng xref tên D:/xref.dwg

Muốn làm hàng loạt thì chọn tất cả bản vẽ rồi mở.

Tất nhiên cũng có thể để lisp tự động mở rồi đóng, nhưng mình thấy k cần thiết

 

=> Còn chỗ nào khó hiểu không bạn ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn chưa hiểu ở chỗ nào nhỉ ??

Trong đoạn mã mình đưa :

Thay chữ block bằng tên Block khung tên mà người ta gửi cho bạn và giờ bạn muốn thay

Thay chữ D:/xref.dwg bằng tên file xref mà bạn tạo (trong đó bạn vẽ khung tên mới của bạn)

Sau cùng thì lưu nó vào 1 lisp startup suite

Rồi bật thử 1 file bản vẽ lên và xem kết quả

Bản vẽ nào bạn mở lên thì ngay lập tức tất cả block tên là Block sẽ được thay bằng xref tên D:/xref.dwg

Muốn làm hàng loạt thì chọn tất cả bản vẽ rồi mở.

Tất nhiên cũng có thể để lisp tự động mở rồi đóng, nhưng mình thấy k cần thiết

 

=> Còn chỗ nào khó hiểu không bạn ?

Bạn chưa hiểu ở chỗ nào nhỉ ??

Trong đoạn mã mình đưa :

Thay chữ block bằng tên Block khung tên mà người ta gửi cho bạn và giờ bạn muốn thay

Thay chữ D:/xref.dwg bằng tên file xref mà bạn tạo (trong đó bạn vẽ khung tên mới của bạn)

Sau cùng thì lưu nó vào 1 lisp startup suite

Rồi bật thử 1 file bản vẽ lên và xem kết quả

Bản vẽ nào bạn mở lên thì ngay lập tức tất cả block tên là Block sẽ được thay bằng xref tên D:/xref.dwg

Muốn làm hàng loạt thì chọn tất cả bản vẽ rồi mở.

Tất nhiên cũng có thể để lisp tự động mở rồi đóng, nhưng mình thấy k cần thiết

 

=> Còn chỗ nào khó hiểu không bạn ?

 

 

Chỗ này mình chưa hiểu bạn à: Sau cùng thì lưu nó vào 1 lisp startup suite .

 

Mình không biết lưu sao để được như bạn nói.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chỗ này mình chưa hiểu bạn à: Sau cùng thì lưu nó vào 1 lisp startup suite .

Mình không biết lưu sao để được như bạn nói.

Trả lời thay anh Ketxu:

Bạn tạo 1 file lisp với duy nhất 1 dòng code (các thông số theo ghi chú của anh Ketxu ở trên):

(acet-block-xref "block" "D:/xref.dwg" T)

Sau đó dùng lệnh AP. Khi dialoge của lệnh này hiện ra, bạn Load file đó, rồi chọn nút "Contents..." để Add nó vào.

Kế tiếp, cứ mỗi lần bạn mở 1 file chứa block khung tên là lập tức nó tự đổi thành xref cho bạn. Ngủ khoẻ chưa nào?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

MINH

Trả lời thay anh Ketxu:

Bạn tạo 1 file lisp với duy nhất 1 dòng code (các thông số theo ghi chú của anh Ketxu ở trên):

(acet-block-xref "block" "D:/xref.dwg" T)

Sau đó dùng lệnh AP. Khi dialoge của lệnh này hiện ra, bạn Load file đó, rồi chọn nút "Contents..." để Add nó vào.

Kế tiếp, cứ mỗi lần bạn mở 1 file chứa block khung tên là lập tức nó tự đổi thành xref cho bạn. Ngủ khoẻ chưa nào?

Trả lời thay anh Ketxu:

Bạn tạo 1 file lisp với duy nhất 1 dòng code (các thông số theo ghi chú của anh Ketxu ở trên):

(acet-block-xref "block" "D:/xref.dwg" T)

Sau đó dùng lệnh AP. Khi dialoge của lệnh này hiện ra, bạn Load file đó, rồi chọn nút "Contents..." để Add nó vào.

Kế tiếp, cứ mỗi lần bạn mở 1 file chứa block khung tên là lập tức nó tự đổi thành xref cho bạn. Ngủ khoẻ chưa nào?

 

 

Mình đã làm theo chỉ dẫn của các bạn nhưng vẫn không có kết quả. nó báo: error: no function definition: ACET-BLOCK-TO-XREF.

 

Còn đây là code lisp: (acet-block-to-xref

"GKC-A1_2008R1"

"XR"

T

)

 

Mình gà wa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã làm theo chỉ dẫn của các bạn nhưng vẫn không có kết quả. nó báo: error: no function definition: ACET-BLOCK-TO-XREF.

Còn đây là code lisp: (acet-block-to-xref

"GKC-A1_2008R1"

"XR"

T

)

Mình gà wa.

Bạn đã làm đúng. Mình srr vì chưa kiểm tra kỹ.

Bạn insert dòng này vào trên cùng của lisp rồi thử lại nhé:

(load "BLOCKTOXREFSUP.LSP")

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Viết đến 78 bài rồi, bạn hãy gửi nút Like This bác ĐVH đi kèm lời thanks :)

Tham gia diễn đàn nào bây giờ cũng vậy !

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo 1 file Xref khung tên, giả sử là xref.dwg và vẽ khung tên vào đó. Lưu ý tạo khung tên so với tọa độ gốc sao cho lúc chèn lại không bị chênh

 

Giả sử các block khung tên đang có tên là "block"

 

=> Chèn nội dung sau vào 1 file lisp, cho vào startup, sau đó bạn bật các file cần thay đổi lên :

(acet-block-to-xref
 "block" ;Ten Block
 "D:/xref.dwg" ;Ten day du cua file xref
 T ;Neu muon purge block sau khi thay the thi de T, khong thi de nil
)

Ket luôn có những hàm rất chuyên nghiệp. TH này mình làm bán thủ công như sau :

(command "_.insert" "tenblockcu=tenblockmoi" "y" ^C)

với đk file block mới nằm trong thư mục cùng với bản vẽ hiện hành hoặc đường dẫn cad hoặc ghi đầy đủ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×