Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
tien2005

[Hỏi] chèn block thuộc tính bằng lệnh entmake

Các bài được khuyến nghị

Mình đã tạo block và chèn block thuộc tính bằng lệnh entmake. Vấn đề ở đây là trên acad2010 thì text bị canh lề trái còn trên acad2007 thì text đúng như mong muốn là middle center.

Không biết việc này nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào?

Các bạn biết vui lòng giúp đỡ.

Thanks

(defun makeb (/ p);tao block
 (setvar "aflags" 0)
 (SETQ P (LIST 0.0 0.0 0.0))
 (if (not (tblsearch "block" "TEST" ))
(progn
 	(if (not(tblsearch "style" "TEN"))
(entmake (list(cons 0 "STYLE")(cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")(cons 100 "AcDbTextStyleTableRecord")(cons 2 "TEN")(cons 3 "VHELVCB.TTF")(cons 70 0)))
)
 	(setq p (list 0.0 0.0 0.0))
 	(entmake (list (cons 0 "Block") (Cons 8 "0") (cons 2 "TEST") (cons 10 (list 0 0 0)) (cons 70 2)));khoi tao block
 	(entmakex (list (cons 0 "CIRCLE")(cons 8 "0")(cons 10 p)(cons 40 5.5)(cons 62 7)(cons 6 "continuous")))


 	(entmake (list '(0 . "ATTDEF")(cons 67 0) (cons 8 "0") (cons 62 3)
(cons 40 3.5) (cons 41 1) (cons 1 "")
 (cons 10 p) (cons 11 p)(cons 7 "TEN")
 (cons 2 "str") (cons 3 "")
 (cons 72 1)(cons 70 0)(cons 71 0) (cons 73 0) (cons 74 2)
 )
)
 	(entmake (list (cons 0 "ENDBLK")));ket thuc tao block
 	)
)
 )
(defun insertb (p0 str)
 (entmake (list (cons 0 "INSERT")
 (cons 66 1)
 (cons 2 "TEST")
 (cons 10 (trans p0 1 0))
 (cons 8 "TEXT")
 )
)
 (entmake (list (cons 0 "ATTRIB")
 (cons 100 "AcDbEntity")
 (cons 8 "TEXT")
 (cons 62 3)
 (cons 100 "AcDbText")
 (cons 10 (list (car (trans p0 1 0)) (cadr (trans p0 1 0)) 6.0))
 (cons 11 (list (car (trans p0 1 0)) (cadr (trans p0 1 0)) 6.0))
 (cons 40 3.5)
 (cons 1 str)
 (cons 7 "TEN")
 (cons 100 "AcDbAttribute")
 (cons 2 "str")
 (cons 70 0);khong lock block
 (cons 72 1)(cons 71 0) (cons 73 0) (cons 74 2)
 )
)
 (entmake (list (cons 0 "SEQEND")))
 (princ)
 )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tìm nguyên nhân thì hơi ngại. Cái này mình viết rồi, bạn có thể tham khảo hoặc bê về dùng luôn. hàm make insert

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=52258&view=findpost&p=164947

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

oh, hồi sáng mình copy nhầm. đã sửa lại rồi đó. lần sau bạn nên sử dụng chức năng tìm kiếm của diễn đàn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×