Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
namnhim

[Nhờ sửa] Lisp gọi Block để rút ngắn đoạn hiển thị dưới dòng command

Các bài được khuyến nghị

namnhim    5

Nhờ các bác sửa giúp em code dưới đây, để khi gọi lệnh CG thì phần hiển thị nội dung ở dòng command dưới màn hình không hiển thị phần phần đánh dấu màu đỏ bên dưới đây:

Command: CG

CHON GOC TRAI-DUOI BAN VEUnknown command "CG". Press F1 for help. (chỗ này nó báo lỗi gì vậy nhỉ?)

Unknown command "N". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

Unknown command "N". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

Unknown command "N". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

Unknown command "N". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

Unknown command "N". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

Unknown command "N". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

CHON TY LE BAN VE (100 : 200 : 250 : 500 : 1000 : 2000) :200

nil

 

(defun C:CG (/ VERSION D V DIEMCHEN TENFILE DUONGDAN LOAIHS MSTL)
 (command "cmdecho" 0)
 (command "osnap" "none")
 (setq DIEMCHEN (getpoint "CHON GOC TRAI-DUOI BAN VE"))
 (chenkhung DIEMCHEN)  ;VE CAC KHUNG TY LE CHUAN DE DINH HUONG
 (setq MSTL
 (getreal
"\n CHON TY LE BAN VE (100 : 200 : 250 : 500 : 1000 : 2000) :"
 )
 )
;XOA CAC KHUNG DINH HUONG
 (repeat 12
(command "_erase" (ssget "L") "")
 )
;CHEN MAU HO SO VAO
 (setq VERSION (getvar "roamablerootprefix"))
 (setq D (strlen VERSION))
 (setq V (substr VERSION (- D 11) 1))
 (setq DUONGDAN (strcat "c:\\program files\\AutoCAD 200"V"\\thu_vien\\"))
 (setq LOAIHS "CapGiay")
 (setq TENFILE (strcat LOAIHS (rtos MSTL 2 0) ".dwg"))
 (ChenBlock DUONGDAN TENFILE DIEMCHEN (/ MSTL 1000))
) 	;END DEFUN CG

(defun ChenBlock
 (DUONGDAN TENFILE DIEMCHEN TYLE / TENCHEN)
 (setq TENCHEN (strcat "*" DUONGDAN TENFILE))
 (command "-insert" TENCHEN DIEMCHEN TYLE "0")
 (Command "zoom" "e")
)
(defun TaoKhung (TEXT TYLE P1 P2 / TEXT TYLE P1 P2)
 (command "-STYLE" "TEXTTRL" "VNI-AVO" TYLE "1" "0" "N" "N" "N")
 (command "-text" "J" "BL" P2 "0" TEXT "")
 (command "_rectang"
P1
P2
""
 )
) 	;END DEFUN
(defun ChenKhung (D / P1 P2)
 (command "-layer" "s" "0" "" "")
 (setq P1 (list (+ (car D) 17) (cadr D)))
 (setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 25)))
 (TaoKhung " 	Khung ty le 1/100" 1 P1 P2)
 (setq P1 (list (+ (car D) 34) (cadr D)))
 (setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 45)))
 (TaoKhung " 	Khung ty le 1/200" 2 P1 P2)
 (setq P1 (list (+ (car D) 42) (cadr D)))
 (setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 57)))
 (TaoKhung " 	Khung ty le 1/250" 2.5 P1 P2)
 (setq P1 (list (+ (car D) 84) (cadr D)))
 (setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 112)))
 (TaoKhung " 	Khung ty le 1/500" 5 P1 P2)
 (setq P1 (list (+ (car D) 168) (cadr D)))
 (setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 225)))
 (TaoKhung " 	Khung ty le 1/1000" 10 P1 P2)
 (setq P1 (list (+ (car D) 337) (cadr D)))
 (setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 450)))
 (TaoKhung " 	Khung ty le 1/2000" 20 P1 P2)
 (Command "zoom" "e")
) 	; end defun

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841

Nhờ các bác sửa giúp em code dưới đây, để khi gọi lệnh CG thì phần hiển thị nội dung ở dòng command dưới màn hình không hiển thị phần phần đánh dấu màu đỏ bên dưới đây:

Command: CG

CHON GOC TRAI-DUOI BAN VEUnknown command "CG". Press F1 for help. (chỗ này nó báo lỗi gì vậy nhỉ?)

Unknown command "N". Press F1 for help.

Unknown command "CG". Press F1 for help.

....

Bạn xem lại hàm taokhung , viết thừa đối số (Tue_NV đánh dấu màu đỏ là thừa)

(defun TaoKhung (TEXT TYLE P1 P2 / TEXT TYLE P1 P2)

(command "-STYLE" "TEXTTRL" "VNI-AVO" TYLE "1" "0" "N" "N" "N")

(command "-text" "J" "BL" P2 "0" TEXT "")

(command "_rectang"

P1

P2

""

)

)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
namnhim    5

cảm ơn anh Tue, e làm được rồi. còn đoạn này làm sao nó lại báo: CHON GOC TRAI-DUOI BAN VEUnknown command "CG". Press F1 for help.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841

cảm ơn anh Tue, e làm được rồi. còn đoạn này làm sao nó lại báo: CHON GOC TRAI-DUOI BAN VEUnknown command "CG". Press F1 for help.

Do bị thừa 1 dấu "" ở đây :

 

(defun ChenKhung (D / P1 P2)

(command "-layer" "s" "0" "" "")

;;;;

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×