Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
laphonetens

xin thay đổi dấu ' thành phi Ø thép

Các bài được khuyến nghị

minh co bản vẽ người ta qui định dấu ' là chữ phi thép , giờ mình muốn đổi tất cả lại, các bạn giúp mình nhé, làm bằng tay hơi lâu ,thành phi Ø thép các bạn hãy giúp mình nhahttp://www.cadviet.com/upfiles/3/108180_mong_cot.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:D :D :D

Cách 1: gõ lệnh ED, pick vào text, sửa tùy ý.

Cách 2: Tách text ra riêng, xuất file PDF, dùng soft AI để sửa (Giống word)

Cách 3: xài lisp sau: ( lúa chưa xài bao giờ, chôm ở đây: http://forums.augi.com/showthread.php?136512-Please-I-need-a-lisp-to-change-text-quot-words-quot-from-another-text)

 

(vl-load-com)
(defun c:text_swap ( / AcDoc Space loop loop_while key_mod e1name e2name string1 string2)
(defun sel_onlyText (msg / js)
(princ msg)
(while
(not
(setq js
(ssget "_+.:E:S:N"
(list
(cons 0 "*TEXT,MULTILEADER,ATTRIB")
(cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1))
(cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB"))))))))
(vlax-ename->vla-object (cadar (ssnamex js 0))))
(setq
AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
Space
(if (eq (getvar "CVPORT") 1)
(vla-get-PaperSpace AcDoc)
(vla-get-ModelSpace AcDoc))
loop nil)
(initget "Exchange Copy Multiple")
(while (eq (setq key_mod (getkword (strcat "\nFunction mode [Exchange/Copy/Multiple] " (if loop "**MULTIPLE** " "") "<Copy>: "))) "Multiple")
(cond
((not key_mod) (setq key_mod "Copy"))
((eq key_mod "Multiple") (setq loop T loop_while T) (initget "Exchange Copy Multiple"))))
(setq loop T)
(while (and loop (setq e1name (sel_onlyText "\nSelect text source: ")))
(setq
string1 (if (vlax-property-available-p e1name 'TextString) (vlax-get e1name 'TextString))
e2name (sel_onlyText "\nSelect text target: ")
string2 (if (vlax-property-available-p e2name 'TextString) (vlax-get e2name 'TextString)))
(cond
((and string1 string2)
(if (eq key_mod "Exchange") (vlax-put e1name 'TextString string2))
(vlax-put e2name 'TextString string1)))
(if loop_while
(progn (princ "\nESC for exit") (setq loop T))
(setq loop nil)))
(prin1))

 

Cách 4:...............................

Cách 5: Chờ tý.

Cách 6: Chưa nghĩ ra.

Cách 7: http://www.cadviet.com/upfiles/3/110802_108180_mong_cot_1.dwg

:D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Trời! Sao anh Hai Lúa tiếp kiệm nhời nói thế???

 

ban chỉnh cho mình lại dấu ~ thành phi thép hoặc bạn chỉ mình cách làm nha.

cám ơn ban nha

 

--Nhấp đúp chuột vào chỗ có dấu ngã ...ngửa  và huyền...bí (Hoặc gõ ED)  >>bôi đen dấu ~ hoặc ` >>>Copy dấu ~ hoặc `

 

--Gõ FIND >>>hiện bảng ....Paste... ~ hặc ` >>> Nhập %%C rồi bấm chọn loạn lên một hồi sẽ ra Ø

 

11837_7777.png

 

 

 

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:D :D :D

Vấn đề ở chỗ đề tài này dễ quá nên nếu trả lời dễ hiểu như bác em thì làm sao chủ top nhớ lâu được. Vậy 2 lúa mới nói vòng vòng để chủ tóp phát huy sáng kiến. 

Nếu bác chủ top thử xài cách 2 mà không tìm ra hướng thì 2 lúa cho rằng có 2 cách hiểu:

 1: Chủ top không biết xài word.

 2: Khó đào tạo (Cái này ko rõ lý do).

:D :D :D

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vâng em hiểu ý của anh là vẫn còn có một cách số 8 nữa nhanh gọn hơn FIND ! :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×