Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
theducw87

Cần giúp lisp hiện mã màu plot style

Các bài được khuyến nghị

Mình hay in bản vẽ nhưng mỗi lần in là mình lại phải bật hộp thoại layer lên để xem mã màu ( từ 1 đến 255 ) plot style của layer. Các bạn có thể giúp mình một cách nào đó hoặc một lisp nào đó mà khi mình kích vào layer nào đấy thì nó sẽ hiện lên mã màu plot style của nó như thông tin trên quick properties.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đang dùng cad 2013 nhưng nó cũng k hiện rõ màu số bao nhiêu mà chỉ hiện là bylayer thôi. mún biết màu số bao nhiêu phải bật LA lên mới thấy dc.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đang dùng cad 2013 nhưng nó cũng k hiện rõ màu số bao nhiêu mà chỉ hiện là bylayer thôi. mún biết màu số bao nhiêu phải bật LA lên mới thấy dc.

(Defun c:XML ( )

          
(princ "\nChon doi tuong muon xem thuoc tinh")
(setq doituong1 (entsel))
(while
(null doituong1)
(princ "\nChon doi tuong muon xem thuoc tinh")
(setq doituong1 (entsel))
)

(setq doituong (car doituong1))
(setq doituong (entget doituong))


 (setq LAYERDOITUONG (cdr (assoc 8 doituong)))
 (setq COLORDOITUONG (cdr (assoc 62 doituong)))

 (setq TENLOP (TBLOBJNAME "LAYER" LAYERDOITUONG))
 (setq DOCLOP (entget TENLOP))
 (setq MAULOP (cdr (assoc 62 DOCLOP)))

 (Cond
 ((= COLORDOITUONG nill) 
 (setq COLORDOITUONG (strcat "BYLAYER <" (itoa MAULOP) ">"))
 )
 ((/= COLORDOITUONG nill) 
 (setq COLORDOITUONG (itoa COLORDOITUONG))
 )
 )

(alert (strcat 
  "\n -LAYER        : " LAYERDOITUONG
  "\n -COLOR       : " COLORDOITUONG))

(PRINC))
 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×