Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
theducw87

Vấn đề về màu layer

Các bài được khuyến nghị

Tình hình là mình có một nhóm đối tượng gồm nhiều layer khác nhau và mình muốn chuyển tất cả những layer đó về cùng một layer mà màu của chúng vẫn giữ nguyên. Bác nào biết cách nào làm được điều đó hoặc lisp nào làm được thì chỉ mình với!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:D :D :D

Đề tài này quá cao cấp. 

Bạn có thể làm cho đề tài dễ tiếp thu với 2 lúa không?

(Ví dụ: Cho xem cái file, hình ảnh minh họa, hay là các trường hợp có thể xảy ra ...)

Cách 1: Cách làm đơn giản, thủ công: LAYISO. (Liệu đã đủ cho bạn?)

:D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đề tài này ko cao cấp đâu bác hai:

-Diển giải lại:

*Đầu:

1.Có một mớ đối tượng thuộc 1 mớ layer. 

2.Một mớ layer có thể cùng màu có thể không.

3.Các đối tượng có màu có thể là bylayer có thể không.

 

*Đuôi:

1.Một mớ đối tượng chỉ thuộc 1 layer duy nhất.

2.Từng đối tượng giữ nguyên được màu dòm thấy trên màn hình như cái đầu.

 

*Vì sao bảo là ko cao cấp. Vì một mớ đối tượng này màu lúc này 100% là ko bylayer. 

Duy vừa có 1 đoạn đọc màu dòm thấy của đối tượng ở topic dưới. Nhu cầu cần dùng thì chế biến thêm tí ớt là ra thôi. (Lưu ý chưa xét đến block nhớ)

 

http://www.cadviet.com/forum/topic/69407-can-giup-lisp-hien-ma-mau-plot-style/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:D :D :D

Vấn đề cao cấp ở chổ chủ top làm biếng trình bày sao cho dễ hiểu.

VD: con nít, người cấp thấp (Có 2 lúa trong này), người có tuôi, người đi dạo chợ... là người làm biếng đọc, dù chữ ít đọc cũng không muốn hiểu. :D

Một cán bộ muốn đổi layer cho đối tượng thì khó có thể xem là người này chỉ cầm bản vẽ mà thi công, phần lớn là thiết kế.

Thiết kế mà 2 lúa khó hiểu thì tất nhiên 2 lúa ko trả tiền. Còn muốn 2 lúa trả tiền thì 2 lúa phải trả thêm tiền cho cán bộ đọc tài liệu nữa. :D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

vân đề bạn hỏi có các hướng giải quyết sau.

1. dùng lệnh lz(layiso) và thêm 1 vài thao tác nữa là có kết quả

2. dùng lệnh đóng băng hoặc khóa toàn bộ layer hok cần chuyển và làm giống phần trên

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

K quá 10 dòng code lisp, nhưng chưa rõ ứng dụng cụ thể.

ps : theo ketxu thì cần áp dụng ngay luật hạn chế số lượng request mới đc :)) Người có cái cần thực sự có khi còn e dè chưa kịp post thì nhiều người đã auto request rồi bỏ đấy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hix. Nếu dùng layiso thì để hiện từng cái một rồi chuyển layer rồi đổi lại màu như cũ thì lâu lắm. Mình muốn quet một cái rồi chọn layer muốn chuyển thành rồi ok luôn cho nhanh cơ tại vì mớ mà mình nói đến không phải là 2-3 layer mà cả chục layer cơ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hãy mặn mà với câu hỏi của mình, và cũng cần mặn mà với những ai giúp đỡ, tất sẽ có người giúp đỡ mặn mà!

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hix. Nếu dùng layiso thì để hiện từng cái một rồi chuyển layer rồi đổi lại màu như cũ thì lâu lắm. Mình muốn quet một cái rồi chọn layer muốn chuyển thành rồi ok luôn cho nhanh cơ tại vì mớ mà mình nói đến không phải là 2-3 layer mà cả chục layer cơ.

:D :D :D

Bạn rất là vui tính. :D

:D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Tình hình là mình có một nhóm đối tượng gồm nhiều layer khác nhau và mình muốn chuyển tất cả những layer đó về cùng một layer mà màu của chúng vẫn giữ nguyên. Bác nào biết cách nào làm được điều đó hoặc lisp nào làm được thì chỉ mình với!

Bạn dùng cái này xem. Lệnh kk sau đó chọn đối tượng. Toàn bộ đối tượng được chọn sẽ chuyển về Layer hiện hành. 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/71162_chuyen_tat_ca_layer_thanh_1_layer_giu_nguyen_mau_sac.lsp

(defun C:kk()
 (command "UNDO" "BE")
 (setq taphop(ssget))
 (setq soluong (sslength taphop))
 (setq index 0)
 (while (< index soluong)
  (setq obj(entget(ssname taphop index)))
  (if (= (assoc 62 obj) nil)
   (setq Color (cdr (assoc 62 (entget (TBLOBJNAME "LAYER" (cdr (assoc 8 obj)))))))
   (setq Color (cdr(assoc 62 obj))))
  (if (= (assoc 62 obj) nil)
   (progn
	(setq obj(append (list (cons 62 Color)) obj))
	(entmod obj))
   (entmod (subst (cons 62 Color) (assoc 62 obj) obj))
   )
  (setq layer (getvar "Clayer"))
  (entmod (subst (cons 8 Layer) (assoc 8 obj) obj))
  (setq index (+ index 1))
  )
 (command "UNDO" "END")
 (princ)
 )
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lệnh là: CHUYENLAY

 

2032013143351344.jpg

Nó dài thòn thòn là do làm cho hiện cái bảng danh sách layer hiện có trong bản vẽ để bạn chọn làm layer đích chứ còn bạn muốn chỉ định cố định layer đích thì chỉ cần dùng lệnh: CVML

và sửa

(nth (atoi duy:bienluu_tenlayer) dsso)

Thành "tenlayer" là được!

 

(defun duy:vht_modau (tieudeht / tieudeht)
(setq sogan 2)
(setq solistgan 1)
(setq solistganb 1)
(setq soanhgan 1)
(setq soanhggan 1)
(setq filedcl (open "D:/htd.dcl" "w"))
(write-line (strcat "duyhopthoai : dialog { label = " "\"" tieudeht "\"" "\;") filedcl)
(setq filelsp (open "D:/ganhtd.lsp" "w"))
(write-line (strcat "\(" "defun ght " "\(" "\)") filelsp)
(setq filelsps (open "D:/ganhtds.lsp" "w"))
(write-line (strcat "\(" "defun ghts " "\(" "\)") filelsps)
(write-line (strcat "\(" "setq phepchon " "\(" "start_dialog" "\)" "\)") filelsps)
(write-line (strcat "\(" "cond") filelsps)
)

(defun duy:vht_ketthuckhongnut (noidung / noidung)
(write-line (strcat ": text {alignment = centered" "\;" " label = " "\"" noidung "\"" "\;" "}") filedcl)
(write-line (strcat "}") filedcl)
(close filedcl)
(write-line "\)" filelsp)
(close filelsp)
(write-line "\))" filelsps)
(close filelsps)
)

(defun duy:vht_nutthoat (tennut dorong / tennut dorong)
(write-line (strcat ": button {alignment = centered" "\;" " is_cancel = true" "\;" " width = " dorong "\;" " label = " "\"" tennut "\"" "\;" " key = " "\"" " accept" "\"" "\;" " is_default = true" "\;" "}") filedcl)
)

(defun duy:vht_textso (tieude dorong lisththi vitrimd gtnhan / tieude dorong lisththi vitrimd gtnhan)
(write-line (strcat ": popup_list {alignment = centered" "\;" " edit_width = " dorong "\;" " label = " "\"" tieude "\"" "\;" " key = " "\"" "listthu" (itoa solistgan) "\"" "\;" "}") filedcl)
(write-line (strcat "\(" "start_list " "\"" "listthu" (itoa solistgan) "\"" "\)") filelsp)
(write-line (strcat "\(" "mapcar " "\'" "add_list " lisththi "\)") filelsp)
(write-line (strcat "\(" "end_list" "\)") filelsp)
(write-line (strcat "\(" "set_tile " "\"" "listthu" (itoa solistgan) "\" " "\(" "itoa " vitrimd "\)" "\)") filelsp)
(write-line (strcat "\(" "action_tile " "\"" "listthu" (itoa solistgan) "\" " "\"" "\(setq " gtnhan " \(get_tile " "\\" "\"" "listthu" (itoa solistgan) "\\" "\"" "\)" "\)" "\"" "\)") filelsp)
(setq solistgan (+ solistgan 1))
)  

(defun duy:vht_nut (tennut hamgoi dorong / tennut hamgoi dorong)
(write-line (strcat ": button {alignment = centered" "\;" " width = " dorong "\;" " label = " "\"" tennut "\"" "\;" " key = " "\"" hamgoi "\"" "\;" "}") filedcl)
(write-line (strcat "\(" "action_tile " "\"" hamgoi "\" " "\"" "\(" "done_dialog " (itoa sogan) "\)" "\"" "\)") filelsp)
(write-line (strcat "\(" "\(" "= phepchon " (itoa sogan) "\) " "\(" "c:" hamgoi "\)" "\)") filelsps)
(setq sogan (+ 1 sogan))
)

(defun duy:vht_goihopthoai (/ nda)
(setq DCL_ID (load_dialog "D:/htd.dcl"))
(new_dialog "duyhopthoai" DCL_ID)
(setq fileganhtd (open "D:/ganhtd.lsp" "r"))
(repeat 2
(setq nda (read-line fileganhtd))
)
(close fileganhtd)
(cond
((= nda "\)") (start_dialog) (unload_dialog dcl_id))
((/= nda "\)") (load "D:/ganhtd.lsp") (load "D:/ganhtds.lsp") (ght) (ghts))
)
)

(defun duy:taolist (kieu / kieu nl lkq)
(setq lkq'())
(setq nl (tblnext kieu T))
(while nl
(setq lkq (append lkq (list (cdr (assoc 2 nl)))))
(setq nl (tblnext kieu))
)
lkq)

(defun c:chuyenlay ()
(duy:vht_modau "Chuyen layer")
(duy:vht_nut "Chon doi tuong" "cvml" "0")
(setq dsso (duy:taolist "layer"))
(cond
((= nill duy:bienluu_tenlayer) (setq tenlayerluu "0") (setq duy:bienluu_tenlayer "0"))
((/= nill duy:bienluu_tenlayer) (setq tenlayerluu duy:bienluu_tenlayer))
)
(duy:vht_textso "Layer:" "12" "dsso" tenlayerluu "duy:bienluu_tenlayer")
(duy:vht_nutthoat "Thoat" "0")
(duy:vht_ketthuckhongnut "Viet boi: Duy782006")
(duy:vht_goihopthoai)
(Princ))

(defun c:cvml ()
(princ "Chon cac doi tuong muon chuyen layer !")
(setq dchon (ssget))

(setq sttd 0)
(while (setq LAY (ssname dchon sttd))

(setq kqcolor (cdr (assoc 62 (entget LAY))))
 (Cond
 ((= kqcolor nill) 
 (setq kqcolor (cdr (assoc 62 (entget (TBLOBJNAME "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget LAY))))))))
 )
 ((/= kqcolor nill) 
 (setq kqcolor kqcolor)
 )
 )

(command "chprop" LAY "" "layer" (nth (atoi duy:bienluu_tenlayer) dsso) "color" kqcolor "")

(setq sttd (1+ sttd))
)

(princ))
 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mọi người ơi làm sao để đăng bài lên diễn đàn vậy

Bạn vào mục này: CADViet forum - Lập trình CAD - AutoLisp. Chọn nút Gửi bài mới ở phía trên bên phải. Nếu vẫn chưa tìm thấy thì Link đây

http://www.cadviet.com/forum/forum/50-autolisp/

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã làm được rồi.Cảm ơn Kangkung và Pham Quoc Huy

Phạm quốc Huy là con trai mình. Mình là Phạm Quốc Duy nhé!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề,

Bác này cưới chui rồi......

Mệt quá mà. thông báo cưới 21 tết năm ngoái rồi mà bác ko quan tâm tới em út chừ còn đổ tội cưới chui.  :P

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Lệnh là: CHUYENLAY

 

2032013143351344.jpg

Nó dài thòn thòn là do làm cho hiện cái bảng danh sách layer hiện có trong bản vẽ để bạn chọn làm layer đích chứ còn bạn muốn chỉ định cố định layer đích thì chỉ cần dùng lệnh: CVML

và sửa

(nth (atoi duy:bienluu_tenlayer) dsso)

Thành "tenlayer" là được!

 

(defun duy:vht_modau (tieudeht / tieudeht)
(setq sogan 2)
(setq solistgan 1)
(setq solistganb 1)
(setq soanhgan 1)
(setq soanhggan 1)
(setq filedcl (open "D:/htd.dcl" "w"))
(write-line (strcat "duyhopthoai : dialog { label = " "\"" tieudeht "\"" "\;") filedcl)
(setq filelsp (open "D:/ganhtd.lsp" "w"))
(write-line (strcat "\(" "defun ght " "\(" "\)") filelsp)
(setq filelsps (open "D:/ganhtds.lsp" "w"))
(write-line (strcat "\(" "defun ghts " "\(" "\)") filelsps)
(write-line (strcat "\(" "setq phepchon " "\(" "start_dialog" "\)" "\)") filelsps)
(write-line (strcat "\(" "cond") filelsps)
)

(defun duy:vht_ketthuckhongnut (noidung / noidung)
(write-line (strcat ": text {alignment = centered" "\;" " label = " "\"" noidung "\"" "\;" "}") filedcl)
(write-line (strcat "}") filedcl)
(close filedcl)
(write-line "\)" filelsp)
(close filelsp)
(write-line "\))" filelsps)
(close filelsps)
)

(defun duy:vht_nutthoat (tennut dorong / tennut dorong)
(write-line (strcat ": button {alignment = centered" "\;" " is_cancel = true" "\;" " width = " dorong "\;" " label = " "\"" tennut "\"" "\;" " key = " "\"" " accept" "\"" "\;" " is_default = true" "\;" "}") filedcl)
)

(defun duy:vht_textso (tieude dorong lisththi vitrimd gtnhan / tieude dorong lisththi vitrimd gtnhan)
(write-line (strcat ": popup_list {alignment = centered" "\;" " edit_width = " dorong "\;" " label = " "\"" tieude "\"" "\;" " key = " "\"" "listthu" (itoa solistgan) "\"" "\;" "}") filedcl)
(write-line (strcat "\(" "start_list " "\"" "listthu" (itoa solistgan) "\"" "\)") filelsp)
(write-line (strcat "\(" "mapcar " "\'" "add_list " lisththi "\)") filelsp)
(write-line (strcat "\(" "end_list" "\)") filelsp)
(write-line (strcat "\(" "set_tile " "\"" "listthu" (itoa solistgan) "\" " "\(" "itoa " vitrimd "\)" "\)") filelsp)
(write-line (strcat "\(" "action_tile " "\"" "listthu" (itoa solistgan) "\" " "\"" "\(setq " gtnhan " \(get_tile " "\\" "\"" "listthu" (itoa solistgan) "\\" "\"" "\)" "\)" "\"" "\)") filelsp)
(setq solistgan (+ solistgan 1))
)  

(defun duy:vht_nut (tennut hamgoi dorong / tennut hamgoi dorong)
(write-line (strcat ": button {alignment = centered" "\;" " width = " dorong "\;" " label = " "\"" tennut "\"" "\;" " key = " "\"" hamgoi "\"" "\;" "}") filedcl)
(write-line (strcat "\(" "action_tile " "\"" hamgoi "\" " "\"" "\(" "done_dialog " (itoa sogan) "\)" "\"" "\)") filelsp)
(write-line (strcat "\(" "\(" "= phepchon " (itoa sogan) "\) " "\(" "c:" hamgoi "\)" "\)") filelsps)
(setq sogan (+ 1 sogan))
)

(defun duy:vht_goihopthoai (/ nda)
(setq DCL_ID (load_dialog "D:/htd.dcl"))
(new_dialog "duyhopthoai" DCL_ID)
(setq fileganhtd (open "D:/ganhtd.lsp" "r"))
(repeat 2
(setq nda (read-line fileganhtd))
)
(close fileganhtd)
(cond
((= nda "\)") (start_dialog) (unload_dialog dcl_id))
((/= nda "\)") (load "D:/ganhtd.lsp") (load "D:/ganhtds.lsp") (ght) (ghts))
)
)

(defun duy:taolist (kieu / kieu nl lkq)
(setq lkq'())
(setq nl (tblnext kieu T))
(while nl
(setq lkq (append lkq (list (cdr (assoc 2 nl)))))
(setq nl (tblnext kieu))
)
lkq)

(defun c:chuyenlay ()
(duy:vht_modau "Chuyen layer")
(duy:vht_nut "Chon doi tuong" "cvml" "0")
(setq dsso (duy:taolist "layer"))
(cond
((= nill duy:bienluu_tenlayer) (setq tenlayerluu "0") (setq duy:bienluu_tenlayer "0"))
((/= nill duy:bienluu_tenlayer) (setq tenlayerluu duy:bienluu_tenlayer))
)
(duy:vht_textso "Layer:" "12" "dsso" tenlayerluu "duy:bienluu_tenlayer")
(duy:vht_nutthoat "Thoat" "0")
(duy:vht_ketthuckhongnut "Viet boi: Duy782006")
(duy:vht_goihopthoai)
(Princ))

(defun c:cvml ()
(princ "Chon cac doi tuong muon chuyen layer !")
(setq dchon (ssget))

(setq sttd 0)
(while (setq LAY (ssname dchon sttd))

(setq kqcolor (cdr (assoc 62 (entget LAY))))
 (Cond
 ((= kqcolor nill) 
 (setq kqcolor (cdr (assoc 62 (entget (TBLOBJNAME "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget LAY))))))))
 )
 ((/= kqcolor nill) 
 (setq kqcolor kqcolor)
 )
 )

(command "chprop" LAY "" "layer" (nth (atoi duy:bienluu_tenlayer) dsso) "color" kqcolor "")

(setq sttd (1+ sttd))
)

(princ))

Cám ơn Bạn. Lisp rất hay.

Xin nhờ bạn viết thêm để chuyển màu, kểu đường và lục nét.

Rất cám ơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám ơn Bạn. Lisp rất hay.

Xin nhờ bạn viết thêm để chuyển màu, kểu đường và lục nét.

Rất cám ơn

 

Không hiểu?? Đề nghị ra để 1 cách dể hiểu hơn!!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám ơn Bạn. Lisp rất hay.

Xin nhờ bạn viết thêm để chuyển màu, kểu đường và lục nét.

Rất cám ơn

Ví dụ trong lisp cua bạn viết là chọn đối tượng và chọn lóp để chuyển dối tượng đó sang lớp khác khôn g thay đổi màu sắt.

Bạn giúp mình viết thêm là khi chọn đối tượng đó chọn lớp muốn chuyển, thêm mục chọn màu sắt để chuyển, chọn đặt loại đường nét mới cho đối tượng đó và cả lực nét ( độ rộng ) của đường nét đó nếu đối tượng là loai đường nét.

Cám ơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Màu sắc mà sang sắt được sao bạn ơi  ^^ (srr spam)

 

Vấn đề chính : giải thích thêm một bài càng rối hơn. 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cụ tientracdia này có khả năng giải thích mà ai nghe hiểu được là chết liền  :D  :D  :D

Đây là lisp chuyển các đối tượng về cùng 1 Layer (Current Layer) hoặc chuyển về Layer tương ứng theo màu đồng thời giữ nguyên kiểu đường. Lisp #11của KangKung và #12 của bác Duy mới chỉ chuyển được các đối tượng bình thường thôi chứ chưa xử được thằng block. Lisp mới này chơi hết luôn,

Hướng dẫn: Lệnh KK, Lisp sẽ hỏi chuyển các đối tượng về cùng 1 layer hay không. Nếu chọn Y thì toàn bộ đối tượng trong bản vẽ sẽ về layer hiện hành, nếu chọn N thì đối tượng màu 1,2,3 ... sẽ về layer Color_1, Color_2, Color_3 ...

;========LISP CHUYEN TAT CA CAC DOI TUONG VE CUNG LAYER HOAC VE LAYER THEO MAU==========
;=======================GIU NGUYEN MAU SAC, LINETYPE====================================
;===========================KANGKUNG 25/03/2013=========================================
(defun C:KK()
 (vl-load-com)
 (command "UNDO" "BE")
 (initget 1 "Y N")
 (setq hoi(getkword "\n Chuyen ve cung 1 Layer? (Y or N): "))
 (setq Clayer(getvar "CLAYER"))
 (vlax-for for-item (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  (vlax-for item for-item
   (setq color (cond ((/= (setq color (vla-get-color item)) 256) color)
			((cdr (assoc 62 (entget (TBLOBJNAME "LAYER" (vla-get-Layer item))))))
			)
	  )
   (if (= 0 color) (setq color 255))
   (if (= (vla-get-linetype item) "ByLayer")
	(setq Ltype(vla-get-linetype (vlax-ename->vla-object (TBLOBJNAME "LAYER" (vla-get-Layer item)))))
	(setq Ltype(vla-get-linetype item)))
   
   (vla-put-linetype item Ltype)
   (vla-put-color item color)
   (if (= hoi "Y")
	(vla-put-layer item Clayer)
	(if (= (tblsearch "Layer" (strcat "Color_" (rtos color 2 0))) nil)
	 (progn
	  (command "LAYER" "N" (strcat "Color_" (rtos color 2 0)) "C" color (strcat "Color_" (rtos color 2 0)) "")
	  (vla-put-layer item (strcat "Color_" (rtos color 2 0)))
	  )
	 (vla-put-layer item (strcat "Color_" (rtos color 2 0)))
	 )
	)
   )
  )
 (command "REGEN")
 (command "UNDO" "END")
 (princ)
 (alert "Well done!")
 )
(princ "\n        Written By KangKung\n")
(princ "\n      Nhap KK de chay chuong trinh\n")

 • Vote tăng 1
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Qua một topic tuơng tự code đã ngắn hơn nhiều rồi, cảm ơn KK .

Cá nhân : code hơi dài, kk nên ứng dụng hàm con nhiều hơn thì nhìn nó ... đẹp hơn ^^

Ps : ấn up mà trượt tay sang down mất, ketxu bù lại 2 cái ở post khác nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×