Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
quangdt4

Lỗi hộp thoại DCL...giúp em với... EM cảm ơn ..

Các bài được khuyến nghị

Khi em chạy đoạn code DCL này thì nó báo lỗi là " semantic error(s) in DCL file C:/program file/Autocad 2004/$VLD$.DCL. See file acad.dce for details." Em mới tập viết mò mãi không chạy được mong các anh (chị) tìm ra lỗi và sửa lỗi giúp em ạ.Em cảm ơn.chúc Sức khỏe....

  Nhapcacthongsohieuchinh : dialog {
label = "Phia duoi tau (Bat dau tu DN0)";
  : row {
      : boxed_column {
               : text {
                    label = "Phia duoi tau (Bat dau tu DN0)";
               }

               : row {
                    : column {
                         : text {
                            label = "Thong so hieu chinh";
                         }
                         : text {
                            label = "Xd";
							 }
						 : tetx {
							label = "MiSBd";
                         }
						 : tetx {
					        label = "MiGDd";
                        }
						 : tetx {
							label = "YiSBd";
                        }
						: tetx {
							label = "YiGDd";
                        }
						   }
                    : column {
                          : text {
                            label = "DN1";
                            }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN1Xd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN1MiSBd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN1MiGDd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN1YiSBd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN1YiGDd";
                           }
							 }
					: column {
                          : text {
                         label = "DN2";
                          }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN2Xd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN2MiSBd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN2MiGDd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN2YiSBd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN2YiGDd";
                           }
							}
					: column {
                          : text {
                         label = "DN3";
                          }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN3Xd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN3MiSBd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN3MiGDd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN3YiSBd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN3YiGDd";
                           }
							}	
					: column {
                          : text {
                         label = "DN4";
                          }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN4Xd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN4MiSBd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN4MiGDd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN4YiSBd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN4YiGDd";
                           }
							}
					: column {
                          : text {
                         label = "DN5";
                          }
					    : edit_box {
							 key = "edt_DN5Xd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN5MiSBd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN5MiGDd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN5YiSBd";
                           }
						: edit_box {
							 key = "edt_DN5YiGDd";
                           }
						  }
                         }
                        }
                       }
ok_cancel;
}
 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×