Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Tạo dòng kẻ trong menu autocad


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 minhthao

minhthao

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 23 October 2008 - 11:29 AM

Tạo dòng kẻ trong menu
nhờ cả nhà giúp đỡ
 • 0

#2 minh2453

minh2453

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)

Đã gửi 23 October 2008 - 11:39 AM

thêm dòng
[--] vào dưới dòng menu nhé
 • 0
Đừng giấu những gì bạn biết và những thứ bạn không biết

#3 phantuhuong

phantuhuong

  biết dimedit

 • Moderator
 • PipPipPipPipPip
 • 396 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)

Đã gửi 23 October 2008 - 03:14 PM

Tạo dòng kẻ trong menu
nhờ cả nhà giúp đỡ


Lần sau bạn hỏi cho rõ nghĩa, đọc không hiểu cái gì. Để hoàn thiện vẫn phải bổ sung thêm code. Code đây nhé:

Sub Example_AddMenuItem()
' This example creates a new menu called TestMenu and inserts a menu item
' into it. The menu is then displayed on the menu bar.
' To remove the menu after execution of this macro, use the Customize Menu
' option from the Tools menu.


Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)

' Create the new menu
Dim newMenu As AcadPopupMenu

Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("TestMenu")


' Add a menu item to the new menu
Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
Dim openMacro As String
' Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open "
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "open" & Chr(32)

Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Open", openMacro)
Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Close", openMacro)
Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Contin", openMacro)
Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Exit", openMacro)

'Tạo đường phân chia dưới menu con thứ 3
newMenu.AddSeparator (3)
'

' Display the menu on the menu bar
newMenu.InsertInMenuBar (ThisDrawing.Application.MenuBar.Count + 1)

End Sub

 • 0