Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hiepga123

lisp chia đoạn thẳng không bằng nhau(theo yêu cầu người dùng)

Các bài được khuyến nghị

Anh chị trong diễn dàn viết giúp e lisp này với:

e muốn chia 1 đoạn thằng thành các phần k bằng nhau(theo yêu cầu nguời dùng)

vd:1 đường thẳng dài 1000 chia thành các đoạn 100,300,250,350 chẳng hạn

cảm ơn ac nhiều

  • Vote giảm 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1. Lệnh ME>>Chọn đường Line>>Nhập số chiều dài 1 phân đoạn (100 chẳng hạn)

2. ddptype để chọn Format Point sẽ thấy các khoảng chia

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1. Lệnh ME>>Chọn đường Line>>Nhập số chiều dài 1 phân đoạn (100 chẳng hạn)

2. ddptype để chọn Format Point sẽ thấy các khoảng chia

 

Hình như lệnh ME không chia được  một đoạn thẳng thành các đoạn thẳng không đều nhau???

114276_273as8787.png

 

 

Theo em thì có thể chơi thủ công bằng cách nhập số  ghi kích thước trước , vẽ hình sau. Trong thực tế, có nhiều hình  vẽ  ghi kích thước  trước vẽ hình sau nhanh hơn là vẽ xong hình mới ghi kích thước!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Lisp đây!

 

;; Cat Line thanh tung doan do user nhap vao. Vi du: Line dai 1000 thi nhap vao 100,300,250,350. 
;; Chi break khi tong cac doan bang chieu dai cua line. Thu tu break theo thu tu ve line.
;; Doan Van Ha - CadViet.com - ngay 4/8/2013.
(defun C:HA ( / ent str lst pd pc goc pt i HA:Break1 #String->List)
 (vl-load-com) (command "undo" "be") (setq cmd (getvar 'cmdecho) osm (getvar 'osmode))
 (defun HA:Break1 (ent pt Gap / pt1)
  (setq pt1 (vlax-curve-getPointAtDist ent (+ (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getparamatpoint ent (vlax-curve-getclosestpointto ent pt))) Gap)))
  (command "._break" ent "_non" pt "_non" pt1))
 (defun #String->List (txt / n)
  (while (setq n (vl-string-search "," txt))
   (setq txt (strcat (substr txt 1 n) " " (substr txt (+ 2 n)))))
  (setq lst (read (strcat "(" txt ")"))))
 (setq ent (car (entsel "\nChon Line can chia: ")))
 (setq str (getstring "\nNhap cac khoang cach (vi du: 100,300,250,350): "))
 (if (equal (apply '+ (setq lst (#String->List str))) (vla-get-length (vlax-ename->vla-object ent)) 1E-8)
  (progn
   (setvar 'cmdecho 0) (setvar 'osmode 0)
   (setq pd (cdr (assoc 10 (entget ent)))
         pc (cdr (assoc 11 (entget ent)))
    goc (angle pd pc)
    pt (polar pd goc (car lst))
i 0)
   (repeat (1- (length lst)) 
    (HA:Break1 ent pt 0.)
(setq ent (entlast)
     pt (polar pt goc (nth (setq i (1+ i)) lst))))))
 (setvar 'cmdecho 0) (setvar 'osmode 0) (command "undo" "e"))
 

chia giả và hiện các dấu hoa thị tại các điểm chia dc k Bác!

cảm ơn Bác nhiều

  • Vote tăng 1
  • Vote giảm 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Anh chị trong diễn dàn viết giúp e lisp này với:

e muốn chia 1 đoạn thằng thành các phần k bằng nhau(theo yêu cầu nguời dùng)

vd:1 đường thẳng dài 1000 chia thành các đoạn 100,300,250,350 chẳng hạn

cảm ơn ac nhiều

 

 

Hình như lệnh ME không chia được  một đoạn thẳng thành các đoạn thẳng không đều nhau???

114276_273as8787.png

 

 

Theo em thì có thể chơi thủ công bằng cách vẽ ghi kích thước trước bằng cách nhập số , vẽ hình sau. Trong thực tế, có nhiều hình ghi kích thước  trước vẽ hình sau nhanh hơn là vẽ xong hình mới ghi kích thước!

 

Đọc yêu cầu thấy chia thành các phần k bằng nhau. Không ngờ K bằng nhau la Không bằng nhau. Tưởng là các đoạn có chiều dài bằng K (Với K là giá trị người nhập).

Xin lỗi vì làm mọi người phải tốn thời gian đọc và kiểm tra Rồi phản hồi nữa

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đọc yêu cầu thấy chia thành các phần k bằng nhau. Không ngờ K bằng nhau la Không bằng nhau. Tưởng là các đoạn có chiều dài bằng K (Với K là giá trị người nhập).

Xin lỗi vì làm mọi người phải tốn thời gian đọc và kiểm tra Rồi phản hồi nữa

 

Xin lỗi anh, vì em cũng có sự nhầm lẫn như anh! :) :) :)  Đọc lướt ...ván qua bài viết của anh ...Hiệp gà, cái đọng lại trong tâm trí em là ví dụ anh Hiệp gà đã đưa ra : "chia đoạn thằng ...vd:1 đường thẳng dài 1000 chia thành các đoạn 100,300,250,350 chẳng hạn"

Đọc bài viết của anh, em mới giật mình vì không hiểu vì sao có lúc mình lại ... ngố tàu đến vậy???

Không ngờ anh Hiepga123 viết câu  câu trước đá câu sau ngô nghê đến thế, không tin được dù đó là sự thật!

 Và cũng không ngờ diễn viên hài Hiệp gà đánh đu lên tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh nhưng lại  phát ngôn như thật là :.... “10 cô gái Đồng Lộc… đánh em”:

 

114276_hiepga.jpg

 

Nguồn :

Bức xúc ảnh Hiệp “gà” quần đùi đánh đu di tích:

http://dantri.com.vn/giai-tri/buc-xuc-anh-hiep-ga-quan-dui-danh-du-di-tich-714322.htm

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

chia giả và hiện các dấu hoa thị tại các điểm chia dc k Bác!

cảm ơn Bác nhiều

 

chia giả và hiện các dấu hoa thị tại các điểm chia dc k Bác!

cảm ơn Bác nhiều

chia khoảng cách thập phân ko dc a ơi, a co the them tinh nang rải block vao vi tri chia dc ko a, thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×