Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Nhờ chỉnh sửa] phần chọn đối tượng cho lisp


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 engineer0405

engineer0405

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 78 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 07 August 2013 - 03:58 PM

em chào các anh ạ

em có 1 lisp như thế này ạ

(defun c:eb (/ blk)
  ;;;---------------------------------------------------------------------;;;
  ;;;A rewrite of the entsel function.					 ;;;
  ;;;---------------------------------------------------------------------;;;
   (defun ent_sel (msg / ent)
  	(while (not ent)
  	 (cond ((setq ent (entsel msg)))
  		((= (getvar "ErrNo") 7)
  		 (princ "\nSelection missed. Please try again.")
  		)
  		((= (getvar "ErrNo") 52) (exit))
  	 )
  	)
  	ent
   )
  ;;;
  ;;;
  ;;;
   (while (not blk)
  	(setq blk (car (ent_sel "\nSelect Block: ")))
   )
   (mapcar '(lambda (x)
  		 (and
  		  (vlax-property-available-p x 'explodable)
  		  (eq (vlax-get-property x 'explodable) :vlax-false)
  		  (not (vlax-put-property x 'explodable :vlax-true))
  		  (princ "\nThe selected Block is now Explodable! ")
  		 )
  	  )
  	 (list
  		(vla-item (vla-get-blocks
  			(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  			 )
  			 (cdr (assoc 2 (entget blk)))
  		)
  	 )
   )
   (princ)
  )

nhưng phần chọn ban đầu em chưa thấy hợp lý lắm (chỉ chọn đc từng block 1)

mong các anh chỉnh giúp em với

-Phần chọn đối tượng:

b1:chọn đối tượng(đoạn này mình chọn tất cả ( gồm line, text, block,....)

b2:lọc các đối tượng mình vừa chọn chỉ giữ lại các block

b3:thực hiện lệnh

b4:kết thúc 

mong các anh hoàn chỉnh giúp em 2 bước đầu với ạ

em cảm ơn các anh

(defun c:eb (/ blk)
   ;;;---------------------------------------------------------------------;;;
   ;;;A rewrite of the entsel function.  ;;;
   ;;;---------------------------------------------------------------------;;;
     (defun ent_sel (msg / ent)
    (while (not ent)
     (cond ((setq ent (entsel msg)))
    ((= (getvar "ErrNo") 7)
    (princ "\nSelection missed.  Please try again.")
    )
    ((= (getvar "ErrNo") 52) (exit))
     )
    )
    ent
     )
   ;;;
   ;;;
   ;;;
     (while (not blk)
    (setq blk (car (ent_sel "\nSelect Block:  ")))
     )
     (mapcar '(lambda (x)
    (and
      (vlax-property-available-p x 'explodable)
      (eq (vlax-get-property x 'explodable) :vlax-false)
      (not (vlax-put-property x 'explodable :vlax-true))
      (princ "\nThe selected Block is now Explodable!  ")
    )
      )
     (list
    (vla-item (vla-get-blocks
    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
     )
     (cdr (assoc 2 (entget blk)))
    )
     )
     )
     (princ)
   )
(defun c:eb (/ blk)
   ;;;---------------------------------------------------------------------;;;
   ;;;A rewrite of the entsel function.  ;;;
   ;;;---------------------------------------------------------------------;;;
     (defun ent_sel (msg / ent)
    (while (not ent)
     (cond ((setq ent (entsel msg)))
    ((= (getvar "ErrNo") 7)
    (princ "\nSelection missed.  Please try again.")
    )
    ((= (getvar "ErrNo") 52) (exit))
     )
    )
    ent
     )
   ;;;
   ;;;
   ;;;
     (while (not blk)
    (setq blk (car (ent_sel "\nSelect Block:  ")))
     )
     (mapcar '(lambda (x)
    (and
      (vlax-property-available-p x 'explodable)
      (eq (vlax-get-property x 'explodable) :vlax-false)
      (not (vlax-put-property x 'explodable :vlax-true))
      (princ "\nThe selected Block is now Explodable!  ")
    )
      )
     (list
    (vla-item (vla-get-blocks
    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
     )
     (cdr (assoc 2 (entget blk)))
    )
     )
     )
     (princ)
   )
(defun c:eb (/ blk)
   ;;;---------------------------------------------------------------------;;;
   ;;;A rewrite of the entsel function.  ;;;
   ;;;---------------------------------------------------------------------;;;
     (defun ent_sel (msg / ent)
    (while (not ent)
     (cond ((setq ent (entsel msg)))
    ((= (getvar "ErrNo") 7)
    (princ "\nSelection missed.  Please try again.")
    )
    ((= (getvar "ErrNo") 52) (exit))
     )
    )
    ent
     )
   ;;;
   ;;;
   ;;;
     (while (not blk)
    (setq blk (car (ent_sel "\nSelect Block:  ")))
     )
     (mapcar '(lambda (x)
    (and
      (vlax-property-available-p x 'explodable)
      (eq (vlax-get-property x 'explodable) :vlax-false)
      (not (vlax-put-property x 'explodable :vlax-true))
      (princ "\nThe selected Block is now Explodable!  ")
    )
      )
     (list
    (vla-item (vla-get-blocks
    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
     )
     (cdr (assoc 2 (entget blk)))
    )
     )
     )
     (princ)
   )

 • 0

#2 engineer0405

engineer0405

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 78 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 08 August 2013 - 07:36 AM

các anh giúp em với ạ

em cảm ơn các anh


 • 0