Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
xuxaxy

chỉnh sửa bản vẽ cad

Các bài được khuyến nghị

em là sv , kì này dag ket đồ án, em muốn hỏi các bác pro cad cách chỉnh sửa đối tuợng trong bản vẽ cad, vd như phóng to 1 đối tượng theo phưong ngag hoac phương dọc... dung lệnh scale thi no phong theo ca 2 phuong luôn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
em là sv , kì này dag ket đồ án, em muốn hỏi các bác pro cad cách chỉnh sửa đối tuợng trong bản vẽ cad, vd như phóng to 1 đối tượng theo phưong ngag hoac phương dọc... dung lệnh scale thi no phong theo ca 2 phuong luôn

Theo em thì có dùng lệch stretch, rồi kéo theo phương mà bác muốn edit

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
em là sv , kì này dag ket đồ án, em muốn hỏi các bác pro cad cách chỉnh sửa đối tuợng trong bản vẽ cad, vd như phóng to 1 đối tượng theo phưong ngag hoac phương dọc... dung lệnh scale thi no phong theo ca 2 phuong luôn

Bạn thử block nó lại rùi dùng lệnh insert để scale theo phương bạn muốn,mình toàn dùng cách vậy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
em là sv , kì này dag ket đồ án, em muốn hỏi các bác pro cad cách chỉnh sửa đối tuợng trong bản vẽ cad, vd như phóng to 1 đối tượng theo phưong ngag hoac phương dọc... dung lệnh scale thi no phong theo ca 2 phuong luôn

Bạn sử dụng lệnh Xsc : scale một chiều nhé

Đây là code

;XSCALE Scale the mot chieu lenhtat :XSC
(DEFUN EXCUTE()
 (setq oldvalue (getvar "CMDECHO"))
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (princ "Chon doi tuong can scale: ")
 (setq ss (ssget))
 (setq P0 (getpoint "\nChon diem goc: "))
 (initget 1 "X Y X S")
 (setq C (getkword "\nScale theo [X,Y,Z,Scale]? :"))
 (setq hs (getreal "Cho biet he so scale: "))
 (DELBLOCK "vkc_temp")
 (CREATEBLOCK ss P0)  
 (Command "-Insert" "vkc_temp" C hs P0 "")   
 (setq dt (entlast))
 (Command "Explode" dt)
 (setvar "CMDECHO" oldvalue)
 (princ)
)
(DEFUN CREATEBLOCK(ss P)
 (command "-Block" "vkc_temp" P ss "")
)

(DEFUN DELBLOCK (bname)
 (if (IsExistBlock bname)
(Command "-Purge" "B" bname "Y" "Y")	
 )
)
(DEFUN IsExistBlock(bname / kq)
 (setq kq Nil)
 (setq n (length LiBlk))
 (setq i 0)
 (while (	(if (= bname (nth i LiBlk))
  (progn
(setq i n)
(setq kq T)
  )	
)
(setq i (1+ i))
 )
 kq
)
(DEFUN CREALIBLK (/ NL)
 (setq LiBlk (List))
 (setq NL (tblnext "BLOCK" T))  
 (while NL	
(setq LiBlk (append LiBlk (list (cdr (assoc 2 NL)))))
(setq NL (tblnext "BLOCK"))
 )
 (setq LiBlk (Acad_strlsort LiBlk))
)
(DEFUN C:XSCALE()
 (CREALIBLK)
 (EXCUTE)
)
(DEFUN C:XSC()
 (CREALIBLK)
 (EXCUTE)
)

Hướng dẫn sử dụng code : bạn xem ở đây : Hướng dẫn sử dụng code

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cam on cac pro cad, em lam đc rồi, mong se nhận dc nhiều kinh nghiệm từ các bác :cheers:

em mới học cad thất mấy bac Prò quá!! đọc tóp pic này có lợi quá!!cảm ơn các bác nhiều!!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×