Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
DanKhaosat

Gán giá trị tọa độ

Các bài được khuyến nghị

Kính chào các bác em đang làm có đoạn gán dữ liệu :

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
            (setq X1 (car (nth 1 lst))
            Y1 (cadr (nth 1 lst)))
                (setq X2 (car (nth 2 lst))
                Y2 (cadr (nth 1 lst)))     
                    (setq X3 (car (nth 3 lst))
                    Y3 (cadr (nth 3 lst)))
                        (setq X4 (car (nth 4 lst))
                        Y4 (cadr (nth 4 lst)))
                    (setq goc1 (atan (- Y1 Y4) (- X1 X4)))
                    (setq goc (/ goc1 pi))
                    (setq goc (* goc -180))
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    (setq P11 '(X1 Y1))
    (setq P22 '(X4 Y4))
    (setq Gocxoay (angle P11 P22))
    (setq Kc (distance P11 P22))
    (setq P3 (polar P11 (+ (/ pi 2) Gocxoay) Height))
    (setq P4 (polar P3  Gocxoay  Kc))

Khi chạy ra nó báo: ; error: bad argument type: 2D/3D point: (X1 Y1)

Em k biết nó như thế nào nhờ các bác chỉ giáo

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sửa những dòng này :

 (setq P11 '(X1 Y1))    => (setq P11 (list X1 Y1))
  (setq P22 '(X4 Y4))  => (setq P22 (list X4 Y4))

 

Bạn chú ý phân biệt hàm List và Quote (')

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sửa những dòng này :

 (setq P11 '(X1 Y1))    => (setq P11 (list X1 Y1))

  (setq P22 '(X4 Y4))  => (setq P22 (list X2 Y2))

 

Bạn chú ý phân biệt hàm List và Quote (')

Cảm ơn bác!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×