Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
PUCH

lệnh trim và extend chọn môt lúc nhiều đối tượng

Các bài được khuyến nghị

hi everybody!

cho mình hỏi có lisp nào tương tự như lệnh trim và extend để dùng cho cad 2004 nhưng có thể chọn môt lúc nhiều đối tượng để trim hoặc extend ko. Vì máy nhà mình hơi íu nên chỉ chạy nỗi cad 2004 thiu. Thanks nhìu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hi everybody!

cho mình hỏi có lisp nào tương tự như lệnh trim và extend để dùng cho cad 2004 nhưng có thể chọn môt lúc nhiều đối tượng để trim hoặc extend ko. Vì máy nhà mình hơi íu nên chỉ chạy nỗi cad 2004 thiu. Thanks nhìu

Thử cái này coi sao

;;; ----------------------- TRIM NHIEU DOI TUONG -------------------------
(Defun C:TR () (Setq CVAR (Getvar "CMDECHO")) (Setvar "CMDECHO" 0)
 (Prompt "Select cutting edges :") (Setq CUTEDG (Ssget))
 (Prompt "Select objects to trim :") (Setq SS (SSget))
 (Setq LEN (SSlength SS)) (Setq I -1)
 (Setq SIDE (getpoint"pick side to trim")) (Command "TRIM" CUTEDG "")
 (Repeat LEN
 (Setq I (1+ I))
 (Command (List(SSname SS I) SIDE)) ) (Command "")
 (Setvar "CMDECHO" CVAR) (Princ "\nTrim complete.") (Princ) )
;;;====================== EXTEND NHIEU DOI TUONG ===========================
(Defun C:EET ()
 (Setq CVAR (Getvar "CMDECHO")) (Setvar "CMDECHO" 0)
 (Prompt "Chon doi tuong dich cua EXTEND :") (Setq CUTEDG (Ssget))
 (Prompt "Chon doi tuong de Extend :") (Setq SS (SSget)) (Setq LEN (SSlength SS))
 (Setq I -1)
 (Setq SIDE (getpoint"Chon phia de EXTEND")) (Command "EXTEND" CUTEDG "")
 (Repeat LEN
 (Setq I (1+ I))
 (Command (List(SSname SS I) SIDE)) ) (Command "")
 (Setvar "CMDECHO" CVAR) (Princ "Da Extend xong moi ban lam tiep") (Princ) )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám ơn bạn AGX10 nhìu ngen :cheers:B)

Có món này thì tiện vô cùng

Mình chỉ mới sài cad thui, rất mong dc bạn chỉ dẫn nhìu

Thank again!!!!!!!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×