Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
pegau1007

[Nhờ viết lisp] lisp đánh số thứ tự khung tên này. Thanks all!

Các bài được khuyến nghị

nhờ mọi người giúp em viết lisp đánh số thứ tự khung tên này: KT 01-KT 02. số thứ tự tăng thêm 1 đơn vị theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống.

Thanks mọi người nhìu nhìu!

 

http://www.mediafire.com/download/ss97x6ls7w03wj3/KUNG%20TÊN.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn có thể tham khảo lisp mình đã từng nhờ bác Hà viết. Google "nhờ viết lisp khung tên dragontalon0802" là ra. Diễn đàn lỗi nên ko chèn link được.

À. Hình như tôi có viết cái này rồi. Chỉ nhớ mang máng. Nếu không tìm ra thì lúc rảnh tôi tìm giùm cho.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dùng tạm trước khi tìm thấy của Bác Hà nhé bạn
Tên lệnh Thunghiem (đặt lại nếu muón nhé)


(defun c:thunghiem(/ ss x y px py j i  xuly NumBe )
  (setq text 1)
  (defun xuly(text /)
    (if (< text 10) (strcat "0" (rtos text 2 0)) (rtos text 2 0)))
  (vl-load-com)  
  (setq ss (acet-ss-to-list(ssget '(( 0 . "insert")(2 . "BB3")))))
  (setq ss (vl-sort ss '(lambda (x y)
(if (not (equal
   (cadr (setq px (cdr(assoc 10 (entget x)))))
   (cadr (setq py (cdr(assoc 10 (entget y)))))
   1E-3))
  (> (cadr px) (cadr py))
  (< (car px) (car py))
  )
)))
  (setq j
(cond
  ((getint "\nChon so bat dau<1>"))
  (1)))
  (setq NumBe j j (1- j))
  (foreach i ss
    (while (/= (cdr(assoc 0 (entget (entnext i)))) "SEQEND")
      (if (entnext i) (setq i (entnext i) ent (entget i)))
      (if (and (setq i (entnext i)ent (entget i))
      (= "ATTRIB" (cdr(assoc 0 ent)))
      (= "00" (cdr(assoc 2 ent))))
(entmod(subst (cons 1 (xuly (setq j (1+ j)) )) (assoc 1 ent) ent))
))
    )
  (prompt (strcat "\nDa danh so tu "(rtos NumBe 2 0) " den " (rtos j 2 0)))
  (princ)
  )

Yêu cầu cần cài Express Tools

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×