Đến nội dung


lp_hai

Đăng ký: 28 May 2010
Offline Đăng nhập: May 27 2015 10:00 AM
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Làm sao để autocad tự thực hiện một lệnh ví dụ ( command : cc) khi mới và...

10 April 2015 - 03:57 PM

Thì bạn viết 1 cái lisp có nội dung như bạn muốn, xong bạn add lisp đó vào trong Workspace. Mỗi lần vào workspace đó nó lẽ tự load cái lisp