Đến nội dung


lp_hai

Đăng ký: 28 May 2010
Offline Đăng nhập: Aug 17 2017 03:46 PM
-----

Lời nhắn

Hình ảnh

lp_hai

Ko chơi với hàng Tàu nha các pác!!
Jul 26 2011 08:50 AM
Hình ảnh

lp_hai

K+???= Ko. Say NO with K+
Apr 25 2011 09:14 AM
Hình ảnh

lp_hai

Nghèo ko được xem đá bóng. Hix
Apr 25 2011 09:13 AM
Hình ảnh