Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

San nền - Giao thông

Đăng nhập để thực hiện theo  

dành cho bộ môn san nền, giao tiếp, trắc địa, ...

238 chủ đề trong diễn đàn này

 1. AutoDesk Land Desktop

  • 102 trả lời
  • 124.594 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 81.596 lượt xem
  • 63 trả lời
  • 75.511 lượt xem
 2. Civil3D200x

  • 58 trả lời
  • 69.371 lượt xem
 3. Phần mềm CADoverlay2002

  • 49 trả lời
  • 52.655 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 36.073 lượt xem
  • 25 trả lời
  • 69.497 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 56.754 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 50.515 lượt xem
 4. Phần mềm san nền SCRAPE 1.0

  • 38 trả lời
  • 41.436 lượt xem
 5. Phần mềm MATHCAD 14

  • 22 trả lời
  • 38.477 lượt xem
  • 52 trả lời
  • 34.981 lượt xem
 6. Lệnh ẩn đối tượng

  • 10 trả lời
  • 34.966 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 33.163 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 28.794 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 28.621 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 26.422 lượt xem
  • 19 trả lời
  • 24.494 lượt xem
 7. Dự toán HitoSoft

  • 9 trả lời
  • 22.185 lượt xem
 8. Lấy toạ độ X,Y cùng lúc

  • 16 trả lời
  • 21.458 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 21.406 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 18.919 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 18.794 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 18.346 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 17.693 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×