Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Sử dụng AutoCAD

Thảo luận mọi vấn đề về AutoCAD

13.789 chủ đề trong diễn đàn này

 1. cách hatch sân vườn

  • 2 trả lời
  • 4.106 lượt xem
 2. In bản vẽ trong CAD2007

  • 1 trả lời
  • 4.668 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.164 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 2.689 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 11.233 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.252 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 3.891 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 8.241 lượt xem
 3. Chọn đối tượng một lần

  • 3 trả lời
  • 2.006 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.909 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.395 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.603 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.740 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 29.299 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 8.751 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.582 lượt xem
 4. Thêm tool cho cad ???

  • 4 trả lời
  • 2.509 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.393 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.453 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 8.148 lượt xem
 5. Dim xiên!

  • 2 trả lời
  • 4.672 lượt xem
 6. Lệnh Mirror và Text

  • 1 trả lời
  • 9.310 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 13.299 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 4.787 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 3.377 lượt xem
×