Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

AutoLisp

AutoCAD trở nên nhanh hơn, diệu kỳ hơn bởi AutoLisp


[Code] bằng [lisp]

4.920 chủ đề trong diễn đàn này

  • 60 trả lời
  • 27.384 lượt xem
  • 60 trả lời
  • 6.994 lượt xem
  • 59 trả lời
  • 10.252 lượt xem
  • 59 trả lời
  • 16.689 lượt xem
 1. Mã hóa các text trong bản vẽ

  • 58 trả lời
  • 25.108 lượt xem
  • 58 trả lời
  • 14.775 lượt xem
  • 58 trả lời
  • 56.802 lượt xem
  • 58 trả lời
  • 46.506 lượt xem
 2. Lệnh offset đặc biệt

  • 57 trả lời
  • 24.158 lượt xem
  • 57 trả lời
  • 16.299 lượt xem
  • 57 trả lời
  • 7.612 lượt xem
  • 57 trả lời
  • 7.174 lượt xem
  • 55 trả lời
  • 26.999 lượt xem
 3. trích do

  • 55 trả lời
  • 19.303 lượt xem
  • 55 trả lời
  • 20.438 lượt xem
  • 55 trả lời
  • 18.790 lượt xem
  • 55 trả lời
  • 9.831 lượt xem
  • 55 trả lời
  • 16.814 lượt xem
  • 54 trả lời
  • 39.438 lượt xem
  • 54 trả lời
  • 34.768 lượt xem
  • 54 trả lời
  • 15.045 lượt xem
  • 54 trả lời
  • 8.490 lượt xem
  • 53 trả lời
  • 37.302 lượt xem
  • 53 trả lời
  • 19.334 lượt xem
 4. Xin Lisp xuat toa độ

  • 53 trả lời
  • 25.204 lượt xem
×