Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 628 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.334 lượt xem
 1. Khi nào dùng tốc khi tiện

  • 1 trả lời
  • 609 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 549 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 594 lượt xem
 2. ký hiệu ren

  • 3 trả lời
  • 1.920 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.184 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.356 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 552 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 799 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 508 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 905 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 584 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.092 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.012 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 925 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.273 lượt xem
 3. bê tông cốt thép 1

  • 2 trả lời
  • 673 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 657 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 797 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.068 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.427 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 539 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 556 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 962 lượt xem
×