Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 3 trả lời
  • 3.256 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3.139 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.590 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.351 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.430 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.545 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.212 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 8.301 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 6.697 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.636 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.248 lượt xem
 1. ký hiệu ren

  • 3 trả lời
  • 1.919 lượt xem
 2. m.n tư vấn e với

  • 3 trả lời
  • 736 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.372 lượt xem
 3. Nghĩa của kí hiệu B658

  • 3 trả lời
  • 765 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 4.748 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 2.970 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.226 lượt xem
 4. xin bản vẽ cad

  • 3 trả lời
  • 2.986 lượt xem
 5. Hỏi Đồ Án Chế Tạo Máy

  • 3 trả lời
  • 902 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.075 lượt xem
 6. Xin Giúpđỡ Ạ

  • 3 trả lời
  • 1.196 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 539 lượt xem
 7. file bể lắng tiếp xúc

  • 3 trả lời
  • 537 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 386 lượt xem
×