Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

355 chủ đề trong diễn đàn này

  • 3 trả lời
  • 3.111 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3.015 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.476 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.237 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.364 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.448 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.129 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 7.620 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 5.617 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.482 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.104 lượt xem
 1. ký hiệu ren

  • 3 trả lời
  • 1.851 lượt xem
 2. m.n tư vấn e với

  • 3 trả lời
  • 682 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.262 lượt xem
 3. Nghĩa của kí hiệu B658

  • 3 trả lời
  • 706 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 4.270 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 2.749 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.117 lượt xem
 4. xin bản vẽ cad

  • 3 trả lời
  • 2.819 lượt xem
 5. Hỏi Đồ Án Chế Tạo Máy

  • 3 trả lời
  • 829 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 997 lượt xem
 6. Xin Giúpđỡ Ạ

  • 3 trả lời
  • 988 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 399 lượt xem
 7. file bể lắng tiếp xúc

  • 3 trả lời
  • 428 lượt xem
 8. Xin hồ sơn penthouse

  • 2 trả lời
  • 3.025 lượt xem
×