Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

357 chủ đề trong diễn đàn này

  • 1 trả lời
  • 3.738 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.822 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.323 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 3.508 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.735 lượt xem
 1. xin file bungalow cac kieu

  • 1 trả lời
  • 2.440 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.970 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.463 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.060 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 945 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.345 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.793 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.188 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.667 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 979 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 6.000 lượt xem
 2. khoan lỗ phi 12 định vị

  • 1 trả lời
  • 764 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.931 lượt xem
 3. đồ gá

  • 1 trả lời
  • 762 lượt xem
 4. cần giúp đỡ gấp

  • 1 trả lời
  • 894 lượt xem
 5. đô án chi tiet may

  • 1 trả lời
  • 992 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 775 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 754 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.090 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.204 lượt xem
×