Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 1 trả lời
  • 1.265 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.366 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 759 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 691 lượt xem
 1. Xin bản vẽ

  • 1 trả lời
  • 841 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.438 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 640 lượt xem
 2. Khi nào dùng tốc khi tiện

  • 1 trả lời
  • 615 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.216 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.017 lượt xem
 3. Càng số

  • 1 trả lời
  • 623 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 603 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 800 lượt xem
 4. dao phay và phay

  • 1 trả lời
  • 1.334 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 846 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.652 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.984 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 3.070 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 769 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 910 lượt xem
 5. các bác giúp giùm e cái

  • 1 trả lời
  • 549 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 916 lượt xem
 6. XIn bản vẽ

  • 1 trả lời
  • 695 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 636 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 700 lượt xem
×