Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

357 chủ đề trong diễn đàn này

  • 1 trả lời
  • 1.319 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 685 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 641 lượt xem
 1. Xin bản vẽ

  • 1 trả lời
  • 789 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.288 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 578 lượt xem
 2. Khi nào dùng tốc khi tiện

  • 1 trả lời
  • 571 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.150 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.951 lượt xem
 3. Càng số

  • 1 trả lời
  • 569 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 547 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 759 lượt xem
 4. dao phay và phay

  • 1 trả lời
  • 1.246 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 802 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.586 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.773 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.964 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 701 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 869 lượt xem
 5. các bác giúp giùm e cái

  • 1 trả lời
  • 503 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 867 lượt xem
 6. XIn bản vẽ

  • 1 trả lời
  • 643 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 604 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 653 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 475 lượt xem
×