Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 519 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 761 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.142 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 603 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 866 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.305 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.738 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 637 lượt xem
 1. Khi nào dùng tốc khi tiện

  • 1 trả lời
  • 614 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.344 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 557 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 599 lượt xem
 2. ký hiệu ren

  • 3 trả lời
  • 1.933 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 557 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.190 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.870 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 511 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 802 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 910 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 590 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.509 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.097 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.016 lượt xem
 3. bê tông cốt thép 1

  • 2 trả lời
  • 678 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 931 lượt xem
×