Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 298 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 544 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.454 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.270 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.158 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 661 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 806 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 724 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 533 lượt xem
 1. dao phay và phay

  • 1 trả lời
  • 1.313 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.630 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.352 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 521 lượt xem
 2. đô án chi tiet may

  • 1 trả lời
  • 1.025 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 4.777 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 549 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.643 lượt xem
 3. đồ án nước cấp

  • 0 trả lời
  • 2.951 lượt xem
 4. Đồ Án Ống Nối

  • 7 trả lời
  • 2.031 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 545 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 825 lượt xem
 5. đồ gá

  • 1 trả lời
  • 803 lượt xem
 6. ðồ án chi tiết máy

  • 4 trả lời
  • 1.163 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 47.377 lượt xem
  • 16 trả lời
  • 15.701 lượt xem
×