Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 7 trả lời
  • 1.484 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.481 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 1.478 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.475 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 1.466 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.455 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.434 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.427 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.427 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.412 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.378 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.377 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.370 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.356 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.352 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.351 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.337 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.329 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.327 lượt xem
 1. dao phay và phay

  • 1 trả lời
  • 1.313 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.298 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.278 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.273 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.272 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.270 lượt xem
×