Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

359 chủ đề trong diễn đàn này

  • 32 trả lời
  • 163.800 lượt xem
  • 192 trả lời
  • 169.978 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 252.066 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 134.147 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 37.849 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 68.010 lượt xem
  • 34 trả lời
  • 214.505 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 38.378 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 17.832 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3.466 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 12.742 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 11.563 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 914 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 833 lượt xem
 3. BẢN VẼ BỒN HOA

  • 0 trả lời
  • 378 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 4.588 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 12.851 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 9.231 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.349 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 52.961 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.973 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 52.495 lượt xem
 4. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 24.916 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 9.358 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.142 lượt xem
×