Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

359 chủ đề trong diễn đàn này

  • 32 trả lời
  • 163.411 lượt xem
  • 192 trả lời
  • 168.332 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 251.093 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 133.223 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 37.417 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 67.131 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 17.688 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3.380 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 12.641 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 11.425 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 832 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 758 lượt xem
 3. BẢN VẼ BỒN HOA

  • 0 trả lời
  • 305 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 4.510 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 12.661 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 9.160 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.265 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 52.838 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.871 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 52.326 lượt xem
 4. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 24.799 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 9.281 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.062 lượt xem
 5. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 13.232 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 8.052 lượt xem
×