Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góc tuyển dụng

Nơi giao lưu giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng

1.055 chủ đề trong diễn đàn này

 1. LinkedIn

  • 0 trả lời
  • 28 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 22 lượt xem
 2. Games in life

  • 0 trả lời
  • 15 lượt xem
 3. BlackJack

  • 0 trả lời
  • 22 lượt xem
 4. Games

  • 0 trả lời
  • 5 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 25 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 10 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 10 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 7 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 7 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 7 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 6 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 8 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 22 lượt xem
 5. Writing Essay

  • 0 trả lời
  • 10 lượt xem
 6. Tik Tok videos

  • 0 trả lời
  • 30 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 15 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 67 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 79 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 9 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 12 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 11 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 13 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 10 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 11 lượt xem
×