Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góc tuyển dụng

Nơi giao lưu giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng

1.041 chủ đề trong diễn đàn này

  • 4 trả lời
  • 10.983 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.294 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.570 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 734 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 789 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 2.257 lượt xem
 1. Games in life

  • 3 trả lời
  • 469 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.925 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 984 lượt xem
 2. IKINA TUYỂN DỤNG

  • 2 trả lời
  • 689 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 416 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 403 lượt xem
 3. Essay

  • 2 trả lời
  • 422 lượt xem
 4. CBD : The Pros and Cons

  • 2 trả lời
  • 191 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.159 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 980 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 786 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.089 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 481 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 509 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 544 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 721 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 4.484 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 748 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.855 lượt xem
×