Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góc tuyển dụng

Nơi giao lưu giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng

1.101 chủ đề trong diễn đàn này

 1. Games

  • 0 trả lời
  • 36 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 57 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 32 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 29 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 29 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 40 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 29 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 28 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 29 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 45 lượt xem
 2. Writing Essay

  • 0 trả lời
  • 26 lượt xem
 3. Tik Tok videos

  • 0 trả lời
  • 54 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 36 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 543 lượt xem
 4. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 118 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 26 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 25 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 24 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 28 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 22 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 23 lượt xem
 5. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 22 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 20 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 24 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 22 lượt xem
×