Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góc tuyển dụng

Nơi giao lưu giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng

1.041 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 80 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 131 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 125 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 113 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 118 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 149 lượt xem
 1. Writing Essay

  • 0 trả lời
  • 118 lượt xem
 2. Tik Tok videos

  • 0 trả lời
  • 155 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 171 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.428 lượt xem
 3. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 238 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 136 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 122 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 122 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 148 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 100 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 140 lượt xem
 4. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 120 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 101 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 121 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 144 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 124 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 133 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 147 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 206 lượt xem
×