Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Các phần mềm thông dụng

Các phần mềm mà mọi người đều dùng

Diễn đàn

 1. 3DS Max

  Toàn bộ mô hình 3D: mô hình, vẽ, vẽ bản đồ, chiếu, ...

  3.269
  bài viết
 2. Phần mềm văn phòng - đồ họa

  Word, Excel, Powerđiểm, Photoshop, Corel draw

  639
  bài viết
 3. Revit

  Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP
  1.211
  bài viết
 4. Nova

  Phần mềm dành cho giao tiếp dân dụng

  2.600
  bài viết
 5. SolidWorks - Inventor

  Phần mềm mà kỹ sư cơ khí phải biết

  2.711
  bài viết
 6. Sap - Etabs

  Các phần mềm tính kết cấu

  483
  bài viết
×