Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Sử dụng AutoCAD

Thảo luận mọi vấn đề về AutoCAD

14.028 chủ đề trong diễn đàn này

  • 338 trả lời
  • 547.919 lượt xem
 1. Đố vui

  • 1.734 trả lời
  • 404.000 lượt xem
 2. Lệnh Xref,

  • 123 trả lời
  • 363.536 lượt xem
  • 289 trả lời
  • 306.520 lượt xem
  • 154 trả lời
  • 257.632 lượt xem
 3. Tính năng hay của Block

  • 234 trả lời
  • 252.024 lượt xem
  • 79 trả lời
  • 161.712 lượt xem
  • 57 trả lời
  • 80.112 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 567.449 lượt xem
  • 28 trả lời
  • 524.808 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 455.292 lượt xem
  • 15 trả lời
  • 358.441 lượt xem
  • 368 trả lời
  • 342.272 lượt xem
  • 15 trả lời
  • 334.098 lượt xem
  • 38 trả lời
  • 326.483 lượt xem
 4. Hatch

  • 190 trả lời
  • 294.209 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 279.058 lượt xem
  • 42 trả lời
  • 275.861 lượt xem
 5. Chèn ảnh vào cad

  • 31 trả lời
  • 268.506 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 253.706 lượt xem
  • 40 trả lời
  • 250.983 lượt xem
  • 24 trả lời
  • 234.326 lượt xem
 6. Phá vỡ Block trong CAD

  • 27 trả lời
  • 230.920 lượt xem
  • 53 trả lời
  • 220.444 lượt xem
  • 142 trả lời
  • 203.786 lượt xem
×