Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

371 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 2.745 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.377 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 2.204 lượt xem
 1. Xin Giúpđỡ Ạ

  • 3 trả lời
  • 1.640 lượt xem
 2. Xin Giúp Đồ Án

  • 2 trả lời
  • 1.363 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 2.380 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.191 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3.456 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 1.952 lượt xem
 3. Giúp Em Với Ạ

  • 10 trả lời
  • 8.245 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.488 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.473 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.731 lượt xem
 4. Xin Giúp Đồ Án Ctm

  • 0 trả lời
  • 1.065 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.303 lượt xem
 5. Xin Hồ Sơ Kiến Trúc Nhà Hàng

  • 0 trả lời
  • 2.060 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.411 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 2.938 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 891 lượt xem
 6. Xin Giúp Layer Trong Cad

  • 1 trả lời
  • 1.045 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.141 lượt xem
 7. Xin Giúp Đỡ Máy Công Cụ

  • 4 trả lời
  • 2.044 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 917 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 2.977 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 2.374 lượt xem
×