Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

372 chủ đề trong diễn đàn này

  • 3 trả lời
  • 7.037 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.239 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.280 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.717 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.613 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.562 lượt xem
 1. Xin bản thiết kế cầu!

  • 2 trả lời
  • 1.138 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.465 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.223 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.309 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.077 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 9.749 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.193 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 1.390 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.482 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 884 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.047 lượt xem
 2. khoan lỗ cách đều

  • 60 trả lời
  • 8.382 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 2.001 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 805 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 8.576 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.692 lượt xem
 3. giúp e với mn

  • 2 trả lời
  • 899 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.864 lượt xem
 4. Càng số

  • 1 trả lời
  • 878 lượt xem
×