Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

372 chủ đề trong diễn đàn này

  • 1 trả lời
  • 919 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 797 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 5.253 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 2.604 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 934 lượt xem
  • 15 trả lời
  • 8.052 lượt xem
 1. ace tư vấn e với

  • 4 trả lời
  • 1.125 lượt xem
 2. ace giúp đỡ e với

  • 0 trả lời
  • 779 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.456 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.375 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.359 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.689 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 3.703 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 838 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.059 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 2.071 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 3.955 lượt xem
 3. đồ gá

  • 1 trả lời
  • 998 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.675 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 827 lượt xem
 4. Tốc đầu cong

  • 0 trả lời
  • 782 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 790 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 948 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 782 lượt xem
 5. Máy cưa vòng

  • 0 trả lời
  • 818 lượt xem
×